Venäläisten tonttikaupat Suomessa nousivat uudelleen keskustelun kohteeksi, kun Venäjä julkaisi viime viikolla listan alueista, joilta tonttien myyminen ulkomaalaisille on jatkossa kielletty. Niiden joukossa on paljon alueita Suomen itärajan tuntumassa. Samaan aikaan venäläisten maakaupat Suomessa jatkuvat rajoituksetta.

Kirjoitin venäläisten maakaupoista jo viime vuonna artikkelin, jossa esitin maakauppojen kieltämistä. Kantani asiaan on periaatteellinen. Kansallisomaisuutensa voi myydä vain kerran, eikä kotimaan kauppaaminen ole kestävä tapa vaurastua.

Tämän Venäjän viimeisimmän ostorajoituksen yhteydessä Suomen johto on sanonut vaativansa maakaupoissa vastavuoroisuuden periaatetta. Tämä ei kuitenkaan ole käytännössä toteutunut tähänkään saakka venäläisen korruption ja jarruttelun takia. Nyt kun vastavuoroisuutta ei ole enää muodollisestikaan, ei ole mitään tekosyyn häivettäkään välittömästi kieltää venäläisten maakauppoja Suomessa.

Tässä mielessä venäläisten julistama avoin ostokielto on melkein parempi kuin aiempi tilanne – ainakin noudatettu politiikka todetaan rehellisesti. Tietysti ikävimmän ongelman kohtaavat ne (varsin harvat) suomalaiset, jotka ovat jo ehtineet tavalla tai toisella ostaa maata nyt omistuskieltoon tulevilta alueilta.

Suomi ja ulkoministeri Stubb lähettikin erityisesti tämän kysymyksen johdosta nootin Venäjän hallitukselle. Tähän mennessä on asiaa Venäjän taholta kommentoinut ulkoministeri Sergei Lavrov, joka totesi: ”Vastaavia rajoituksia on myös muissa maissa, eivätkä ne ole ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa”.

Kommentti voitaneen tulkita selvänä ymmärryksen osoituksena sille, että Suomikin toimisi vastaavalla tavalla. Eli nekin, jotka suomettumisen hengessä pelkäävät mahdollisten ostorajoitusten ulkopoliittisia seurauksia, voivat nukkua yönsä rauhassa.

Toimeen olisi hyvä käydä välittömästi, mutta viimeistään vastavuoroisuus – eli käytännössä venäläisten maakauppojen kieltäminen – pitää liittää seuraavaan hallitusohjelmaan. Asia voidaan ottaa esille EU:ssakin, koska se koskee muitakin Venäjän rajamaita, mutta unionissa asiasta päättäminen todennäköisesti kestää ja sitä ennen on parempi jo toimia kansallisella tasolla.