Kutsuin tänään Brysselissä joukon kollegojani Suomen perinteisistä kumppanimaista epäviralliseen tapaamiseen. Suomi aloittaa EU:n puheenjohtajamaana kesällä, ja halusin keskustella siitä, mitä asioita kumppanimme toivovat Suomen puheenjohtajuuskaudella käsiteltävän. Viime kädessä Suomen puheenjohtajuuskauden prioriteeteista päättää seuraava hallitus, mutta tämän hallituksen aikana on tehty paljon valmistelutyötä.

Olimme yksimielisiä siitä, että yksi keskeisimmistä kysymyksistä Euroopassa on maahanmuutto. Se koskettaa tavalla tai toisella kaikkia Euroopan maita, eikä EU toistaiseksi ole onnistunut löytämään toimivia ja kestäviä ratkaisuja kriisiin ratkaisemiseksi. On selvää, että maahanmuutto on keskeinen teema myös kevään tulevissa EU-vaaleissa, kuten se on ollut kansallisissa vaaleissa ympäri Eurooppaa. Olikin huojentavaa kuulla, että konkreettisia ja tiukkoja toimenpiteitä toivotaan nyt jäsenmaissa laajasti. Osa kollegoista toi myös esille huolensa siitä, että epäonnistuminen maahanmuuttopolitiikassa saattaisi sirpaloittaa unionin pysyvästi.

Sinisten tavoite on, että EU-maat siirtävät turvapaikanhakuprosessin unionin ulkopuolelle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että turvapaikkaa ei voisi hakea enää yksittäisistä jäsenmaista vaan turvapaikkakeskuksista Euroopan ulkopuolella. Siellä tehtäisiin arviointi turvapaikan tarpeesta. Näin vältyttäisiin lukuisilta ongelmilta.

Ensinnäkin ihmissalakuljettajien bisnes Välimerellä lakkaisi. Toisekseen hallitsematon turvapaikanhakijoiden virta ei pääsisi enää hyödyntämään (ja uhkaamaan) EU:n vapaata liikkuvuutta. Kolmannekseen kielteisen turvapaikan saaneet ihmiset eivät voisi yksinkertaisesti vain kadota viranomaisilta jonnekin EU-alueelle. Ja neljänneksi hakuprosessit eivät venyisi, kun kielteisistä turvapaikkapäätöksistä ei olisi enää hyödyllistä aiheettomasti valittaa erilaisin tekaistuin perustein.

Tällaisen EU-tason ratkaisun ajaminen pitäisi Sinisten mielestä olla yksi Suomen ykköstavoitteista puheenjohtajuuskaudella. Kumppanimailta tuli kannustavaa viestiä, että muuttoliikkeeseen pitää löytää kestäviä ratkaisuja. Maahanmuuton ongelmien ratkaiseminen on yksi aikakautemme suurista kysymyksistä ja samalla EU:n elinehdoista.