Perjantaina uutisoitiin jälleen uudesta alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikostapauksesta, jossa epäilty on ulkomaalaistaustainen mies. Todellisuutta on se, että näitä tutkintoja on poliisilla meneillään ympäri Suomen ja uusia uutisia tulee. Tapahtumat eivät ole paikkakuntasidonnaisia. Ja vaikka kaikkia tapauksia ei voi laittaa samaan kategoriaan, on selvää, että jonkinlainen ilmiö on Suomeen rantautumassa. Tätä ei voi sietää. Sinisten linja on, että kaikki keinot on nyt otettava käyttöön. Olemme esittäneet toimenpidelistamme.

Ensisijaista on viedä läpi eduskunnassa jo olevat hallituksen esitykset mm. seksuaalirikoslainsäädännön tiukentamisesta, kansalaisuuden menettämisen perusteiden tarkentamisesta koskemaan myös törkeisiin seksuaalirikollisiin syyllistyneitä sekä lakimuutos, jolla estetään turvapaikkahakemusten ketjuttaminen.

Yksi Sinisten toimenpidelistan kohdista on selvittää Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten tulkintaa. Tähän hallitus on jo esityksestämme ryhtynyt. Tämä on tärkeää siksi, että keskustelua aiheesta voitaisiin käydä faktoihin perustuvien tietojen pohjalta. Juupas-eipäs väittely perustuslakifilosofien tai opposition kanssa on hyödytöntä. Se ei tuo turvallisuutta yhdellekään suomalaiselle tytölle.

Luemme uutisia muiden maiden maahanmuuttopoliittisista toimenpiteistä ja samaan aikaan meille sanotaan, että Suomi ei voi toimia samoin. Vaikka olemme samojen sopimusten alaisia. Erityisen tärkeää onkin nyt selvittää, miten muut maat soveltavat näitä sopimuksia ja millaisia mahdollisia rangaistuksia ne maat, joissa on Suomesta eriäviä käytäntöjä, ovat kansainväliseltä yhteisöltä saaneet. Aion myös itse olla yhteydessä eurooppaministerikollegoihini.

Kun vertailutietoja muista maista on käytössä, niin realistinen keskustelu sopimuksista erityisesti maahanmuuton suhteen on helpompaa. Ja Sinisten mielestä tätä keskustelua on nyt käytävä. Ei voi olla niin, että kansainväliset sopimukset suojelevat seksuaalirikollisia suomalaisen yhteiskunnan ja alaikäisten tyttöjen turvallisuuden kustannuksella.

Ulkoministeriölle on nyt annettu tarkentava toimeksianto, jossa pyydetään selvittämään muiden maiden käytäntöjä mm. turvallisten maiden listauksista, turvapaikkahakemusten käsittelynopeuksista, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden valvonta- ja seurantakeinoista sekä palautuksista. Lisäksi pyydetään selvittämään millaisia tuomioistuinratkaisuja muille maille on annettu turvapaikan haun, sen rajoittamisen tai hakijoiden palautuksiin liittyvissä asioissa. Hallitus saa selvityksen helmikuun alussa.