Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen arvosteli tiukkasanaisesti Sinisiä torstai-illan A-talkissa. Erityisesti siitä, että olemme ehdottaneet, että vakaviin seksuaalirikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset voitaisiin karkottaa Suomesta riippumatta olosuhteista heidän kotimaassaan. Professori tuomitsi ajatuksen kansainvälisiin sopimuksiin vedoten.

Kieltämättä Sinisten näkökulma asiaan on toinen kuin professorilla ja monilla median ja vanhojen puolueiden edustajilla. Meidän mielestämme etusijalle on laitettava kansanturvallisuus – suomalaisten uhrien, ei ulkomaalaisten seksuaalirikollisten oikeudet. Jos kansainväliset sopimukset suojelevat seksuaalirikollisia suomalaisen yhteiskunnan ja alaikäisten tyttöjen turvallisuuden kustannuksella, on meiltä löydyttävä poliittista tahtoa tilanteen korjaamiseen.

Tänään hallitus päättikin ehdotuksestamme käynnistää selvityksen kansainvälisten sopimusten uudelleenarvioinnista Suomen näkökulmasta.

On kuitenkin valitettavan yleinen näkökulma oikeusoppineiden ja vanhojen puolueiden parissa, että kansainväliset sopimukset ovat pyhiä, eikä niitä tai tulkintoja niistä voi siksi muuttaa. Oikeastaan niiden muuttamisesta tai uusista tulkinnoista ei edes saa keskustella. Se on yllättävää, koska tuomioistuinten omat tulkinnat elävät ajassa ja heijastavat yhteiskunnan arvoja ja tarpeita. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linja on muuttunut paljon sen toimiaikana, vaikka kaikkien päätösten taustalla on ollut sama sopimus 1950-luvulta.

On myös muistettava, että jos olemme kansanvalta, niin täysin pyhää ei ole minkään lain tai sopimuksen sisältö, vaan itse lainkuuliaisuus ja rauhanomainen päätöksentekojärjestelmä, jolla vanhentuneita lakeja voidaan muuttaa. Jollei kansainvälisiä sopimuksia tai perustuslakia saa demokraattisella prosessilla miltään osin muuttaa eikä muuttamisesta edes keskustella, niin sopimukset ovat itse asiassa luonteeltaan koko länsimaisten perusarvojen kuten kansanvallan ja sananvapauden vastaisia. Ja silloin nuo sopimukset vain turhauttavat kansalaisia ja nakertavat sitä, mikä todella on pyhää, eli lainkuuliaisuutta ja sen perustana olevaa luottamusta oikeusvaltioon.

Sopimuksista ei siis kannata puhua täysin pyhinä. Päinvastoin totuuden nimessä on sanottava, että monet järjenvastaisimmat asiat joita länsimaissa tapahtuu, johtuvat nimenomaan vanhentuneista tai alunperinkin puutteellisista kansainvälisistä sopimuksista. Jokainen sopimus on epätäydellisten ihmisten, epätäydellisellä tiedolla tekemä epätäydellinen yritys hyvään. Mutta maailma muuttuu ja jos sopimukset eivät muutu maailman mukana, sopimukset eivät tee hyvää vaan pahaa.

Otan historiallisen esimerkin itse kunkin pohdittavaksi. Jos tämä Ojasen ja monien muiden pyhänä pitämä nykyinen rikollisia suojeleva sopimusviidakko oli ollut voimassa jo 40-luvun maailmassa, olisivat esimerkiksi natsirikolliset voineet paeta Saksasta Suomeen tai mihin tahansa sopimusmaahan, ja anoa turvapaikkaa. Heitä ei olisi voitu palauttaa Saksaan, koska näitä massamurhaajia uhkasi siellä kuolemanrangaistus ja monenlainen ikävä kohtelu.

Tuoreen kyselyn mukaan 91% suomalaisista toivoo, että vakaviin rikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat voitaisiin karkottaa Suomesta. Sinisten mielestä kansainvälisiin sopimuksiin on saatava lisää joustoja, jotta suomalaisten uhrien oikeudet voidaan asettaa ulkomaalaisten rikollisten oikeuksien edelle. Tätä käsitystämme emme muuta. Silti jokaisen rikollisenkin karkotus käsiteltäisiin jatkossakin tapauskohtaisesti, sisältäen uhka-arvion ja kaikki muut kokonaisuuteen vaikuttavat tekijät. Siniset haluavat järkiperäistä keskustelua kaikista niistä keinoista, joilla voidaan suojella heikompia.