Tänään eduskuntaryhmät ovat kokoontuneet tuoreiden maahanmuuttajien seksuaalirikosten takia ja paljon tärkeitä kansanturvallisuusasioita, joilla vastaavia tekoja saadaan tulevaisuudessa estettyä edistetään vielä tällä hallituskaudella. Se on erinomaista. Me olemme pitäneet maahanmuuton ongelmia esillä jo vuosia ja on hyvä, että nyt myös muut heräävät.

Eduskuntaryhmät ovat tänään sitoutuneet edistämään jo eduskuntaan vietyjä hallituksen esityksiä, jotka liittyvät kansanturvallisuuteen. Yhteisymmärrys saatiin esimerkiksi seksuaalirikollisten rangaistusten tiukentamisesta.

Lisäksi siniset julkaisi uusia ehdotuksia. Näitä ehdotuksia aiomme edistää hallituksessa vielä tällä vaalikaudella. Näissä ehdotuksissa on mm. kansainvälisten sopimusten uudelleenarviointi, turvapaikkahakemusten käsittely EU:n ulkopuolella, sisäisen turvallisuuden tiekartan rakentaminen, jolla poliisien määrä nostetaan 8000 vuoteen 2035 mennessä sekä poliisin lisäresurssien kohdentaminen netissä tapahtuvaan seksuaalirikollisuuden ehkäisyyn.

Paljon on jo hallituksessa myös tehty. Keskeinen syy Sinisten jäämiselle hallitukseen oli, että keväällä 2015 luotu hallitusohjelma oli Suomen taloudelle ja turvallisuudelle hyvä ja toteuttamisen arvoinen. Tärkeää olivat paitsi talouden uudistaminen ja työn verotuksen alentaminen myös maahanmuuton kiristykset. Kansanturvallisuus vaatii sitä, että maahanmuutto on hallinnassa eikä maassa oleskella laittomasti.

Vuonna 2015 turvapaikanhakijoita tuli Suomeen 32 476. Ennen kriisiä hakijoita oli vuosittain noin 3000-4000. Nyt määrä on vakiintunut noin kahteentuhanteen vuosittaiseen hakijaan. Maahanmuuttopolitiikkaa on siis kiristetty ja sillä on ollut toivottu vaikutus. Suomen maahanmuuttopolitiikka ei ole koskaan ollut näin tiukkaa.

Lisäksi hallitusneuvotteluissa seksuaalirikoksista määrättävien rangaistusten koventamisesta sovittiin sisäisen turvallisuuden työryhmässä, jota johti Sinisten kansanedustaja Reijo Hongisto. Hallitus on myös lisännyt poliisien resursseja ja esimerkiksi viime syksyn budjettiriihessä Sinisten vaatimuksesta saatiin sovittua myös 70 uudesta poliisivirasta.

Siniset ovat siis määrätietoisesti pyrkineet ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka ovat nyt surullisella tavalla nousseet ajankohtaisiksi. Ilman Sinisiä maahanmuuttotilanne olisi täysin erilainen. Jos maahanmuutosta päättäisi puolestamme esimerkiksi Vihreät, SDP tai RKP, olisi maahantulijamäärät täysin holtittomat.

Olin pääneuvottelijana kirjoittamassa hallituksen turvapaikkapoliittista ohjelmaa vuonna 2015. Hallitus siis päätti turvapaikkakriisin yhteydessä 80-kohtaisesta turvapaikkapoliittisesta ohjelmasta. Ohjelma on huomioitu myös mediassa, mm. Yle uutisoi vuonna 2017, että ”turvapaikkapoliittisen ohjelman tavoitteet [on] suurelta osin saavutettu”

Turvapaikkapoliittisen ohjelman tärkeimmät uudistukset ovat seuraavat:

1) Turvapaikkakäytäntöjen yhdenmukaistaminen EU:n ja Pohjoismaiden kanssa -> toteutettu, mm. humanitaarisen suojelun perusteella turvapaikkoja ei enää myönnetä
2) EU:n ulkorajavalvontaa tehostetaan -> toteutettu, Suomi on ollut mukana EU:n rajavalvontaviranomaisen Frontexin operaatioissa
3) Turvapaikkahakemusten päätöksentekoa tehostettava ja nopeutettava -> toteutettu, esimerkiksi kielteisten päätösten valitusaikaa lyhennetty ja Maahanmuuttoviraston resursseja lisätty käsittelyn nopeuttamiseksi.
4) Palautuksia tehostetaan -> toteutettu, lisäksi poliisin resursseja maastapoistojen toteuttamiseen on lisätty. 150-200 palaa kuukausittain vapaaehtoisesti.
5) Törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden karkottamista helpotetaan -> toteutettu, astui voimaan vuoden 2019 alussa
6) Perheenyhdistämistä kiristetään -> toteutettu, mm. otettu käyttöön toimeentuloedellytys, jonka mukaan perheenyhdistäjän tulee pystyä elättämään perheensä

Maahanmuuton kiristämisen lisäksi olemme vaatineet kiristyksiä seksuaalirikosten tuomioihin. Erityisesti olemme halunneet, että seksuaalirikosten minimituomioita nostetaan, koska tuomioistuimissa on ollut selvästi tapana tuomita joka tapauksessa rangaistusasteikon ala-, eikä yläpäästä.

Tuoreet tapaukset ovat osoitus siitä, että Sinisten vaatimat muutokset olivat kansanturvallisuuden kannalta perusteltuja ja tärkeitä uudistuksia.

Ikävä kyllä ne eivät ehtineet estämään näitä rikoksia, mutta siitä voimme olla varmoja, että moni rikoksentekijä ei näiden uudistusten ansiosta päässyt Suomeen ollenkaan tai karkotettiin täältä ennen kuin rikoksia ehdittiin tehdä.

Hallituksessa voi vaikuttaa. Me olemme vaikuttaneet. Nyt on vielä käännettävä viimeiset kivet ja tutkittava, mitä uudistuksia vielä voidaan tehdä, jotta suomalaisten turvallisuus palautetaan.

Tällä viikolla julkaisemme lisää ehdotuksia siitä, miten maahanmuuttopolitiikkaamme voidaan entisestään kiristää, jotta kansanturvallisuus palautetaan. Turvapaikkaa hakeva ei voi itse aiheuttaa muille turvattomuutta.