Siniset on nyt vuoden ajan tehnyt ohjelmatyötä, joka on kirjannut aatteemme sanoiksi. Sinisen aatteen voi tiivistää lopulta yhteen käsitteeseen ja tavoitteeseen, joka on kansanturvallisuus.

Puolueemme on voimakkaasti vaatinut muun muassa hallittua maahanmuuttoa, poliisin resursseja, ja puolustusministeri Niinistö on ansioitunut maanpuolustuksen kehittämisessä. Silti käsitämme kansanturvallisuuden laajemmin kuin vain perinteisenä kovana turvallisuutena.

Kansanturvallisuus on kovan turvallisuuden lisäksi arjen turvallisuutta. Siis sitä, että hanavesi on puhdasta, terveydenhuolto toimii, työttömyys ei uhkaa perheen toimeentuloa, luontoa suojellaan ja lapset ovat turvallisessa ja laadukkaassa opetuksessa.

Arjen turvallisuutta on ohjelmissamme paljon: esimerkiksi työkykyohjelma työttömien palvelujen parantamiseksi, sähkön huoltovarmuudesta huolehtiminen, ansiosidonnaisen laajentaminen kaikille palkansaajille, omaishoitajien aseman parantaminen ja sosiaaliturvan uudistaminen yksinkertaisemmaksi ja reilummaksi.

Kuten kovaa turvallisuutta, olemme voimakkaasti puolustaneet myös arjen turvallisuutta hallitustaipaleellamme: esimerkkeinä muun muassa takuueläkkeiden kolme korotusta, maatalouden kriisipaketti, liikenneturvallisuuden parantaminen ajoneuvoveroa laskemalla ja liikenneverkon korjausvelkaa pienentämällä, nollatuntisopimusten reilut pelisäännöt ja iäkkäille pitkäaikaistyöttömille kahteen kertaan säädetty Lex Lindström.

Tietysti kaikkein eniten kansanturvallisuus on parantunut niiden yli sadantuhannen suomalaisen toimeentulon muodossa, jotka ovat työllistyneet tällä hallituskaudella. Työllisyyteen ja terveeseen talouteen perustuu niin kovan turvallisuuden kuin hyvinvointipalvelujen rahoituspohja.

Arjen turvallisuus ja kova isänmaan turvallisuus siis yhdessä muodostavat kansanturvallisuuden. Kansanturvallisuus, kuten vaikkapa kansanterveyskin on asia, jota meidän pitää yhdessä vaalia. Ilmastonmuutos, työttömyys, valtion velkaantuminen, hallitsematon maahanmuutto, terrorismin lisääntyminen ja nuorten syrjäytyminen ovat kaikki valtavia haasteita kansanturvallisuudellemme.

Kansanturvallisuudesta huolehtiminen on konservatiivista uudistamista parhaimmillaan. Perinteiset arvomme määrittelevät sen, millaisessa tulevaisuudessa haluamme elää. Sininen tulevaisuus on turvallinen.

Konservatismi ei kuitenkaan saa tarkoittaa menneisyyden tavoittelua tai toimettomuuteen lamaantumista, vaan päinvastoin päättäväistä toimeliaisuutta ahkeran, rehellisen ja isänmaallisen yhteiskunnan puolesta. Hyvätkään asiat eivät säily ilman uudistumista.

Me Siniset uudistamme Suomea rohkeasti maaksi, jossa perheiden on turvallista kasvattaa lapsia, yrittäjien turvallista tehdä investointeja ja yksilölle turvataan mahdollisuuksien tasa-arvo menestyä. Emme kuuntele edunvalvontajärjestöjä, vaan Suomen kansaa. Me vaalimme Suomen itsenäisyyttä, ja takaamme turvallisuusviranomaisille riittävät resurssit ylläpitää kansanturvallisuutta myös kriisitilanteissa.

Kansanturvallisuus on julkisen sektorin keskeisin tehtävä ja vastuullisen politiikan tärkein tavoite.