Siniset tekevät tänä talvena ja keväänä laajaa ohjelmatyötä. Viime lauantaina puoluehallituksemme käsitteli sosiaaliturva- ja vero-ohjelmiamme. Niistä muodostuu tulevaisuuspuolueemme yhteiskuntavision runko. Ohjelmat ovat todella edistyksellisiä, ja pääsemme esittelemään niitä pikapuoliin.

Siniset ovat etujärjestöistä riippumaton ja puoluepolitikointia vastustava liike. Otan ennakkotietona tulevasta ohjelmajulkistuksesta yhden esimerkin, joka olisi pitänyt hoitaa kuntoon jo aikoja sitten, mutta vanhat puolueet ovat siihen olleet haluttomia.

Suomessa työttömät on jaettu kahteen kastiin – edunsaajiin ja väliinputoajiin. Edunsaajia ovat työttömyyskassoihin kuuluvat. Heillä on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan työssäoloehtojen täyttyessä. Sitä vastoin kassoihin kuulumattomat väliinputoajat eivät pääse ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin – eivät, vaikka työssäoloehdot täyttyvät.

Jäsenmaksuilla toimintansa rahoittavat työttömyyskassat maksavat vain viisi ja puoli prosenttia ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustannuksista. Suurimman osan (94,5 %) etuuksista kustantaa valtio verotuksen kautta sekä työnantajat ja kaikki palkansaajat työttömyysvakuutusmaksun muodossa.

Kassoihin kuulumattomat rahoittavat ansiosidonnaista työttömyysturvaa, vaikka eivät siitä mitään hyödy. He maksavat vakuutuksesta, jonka edunsaajia ovat muut. Tämä on yksiselitteisesti epäreilua.

Epäkohta on korjattava. Siniset edellyttää, että kaikki työttömät ovat saman arvoisia. Kaikille työssäoloehdot täyttäneille työttömille on jatkossa maksettava ansiosidonnaista työttömyysturvaa jäsenyyksistä riippumatta.

Uudistuksessa on vain hyviä puolia. Se pienentää tuloeroja ja tukee eri ryhmien välistä yhdenvertaisuutta. Kassoihin kuulumattomien asema paranee. Kassoihin kuuluvien jäsenmaksut poistuvat. Kasvava työttömyysturva vähentää toimeentulo- ja asumistuen menoja. Tukijärjestelmä selkeytyy ja vähentää hallinnollista taakkaa.

Muutos tulee toteuttaa niin, ettei palkansaajan ansiosidonnaisen etuuksia heikennetä. Se ei myöskään saa johtaa työnantajien ja palkansaajien maksuosuuksien kasvuun. Samalla on korjattava yrittäjien ja heidän perheenjäsenien työttömyysturva. Myös heillä on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan

Siniset on Suomen uudistaja, Suomen rakentaja ja Suomen turva. Sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen on yksi seuraavan hallituksen keskeisiä tehtäviä. Siniset esittelevät kevään aikana oman näkemyksensä, miten tämä uudistus on tehtävä. Työttömyysturva on merkittävä osa oikeudenmukaista sosiaaliturvaa.

 

18 Responses to Ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille

 1. […] Lue lisää Sampo Terhon blogista […]

 2. Sininen sanoo:

  Epätasa-arvo tuossa kohtaa on ollut ilmeinen, ja se on palvellut vain demareiden pyrkimyksiä keskittää valtaa korporaatioille.

  Pakko silti sanoa, etten näe mitään järkeä siinä että samat ylisuuret edut tulevat useampien ulottuville. Työmarkkinat ovat lopullisesti muuttuneet, eikä nykyinen työttömyysturva tee tilanteesta yhtään helpompaa. Ansisidonnaisen laajentumisen toteutuessa, se oikea avuntarvitsijoiden ryhmä jää edelleen auttamatta, nimittäin ne joilla ei täyty ansiosidonnaisen päivärahan vaatimuksena oleva työssäoloehto.

  Maailma rullaa siihen suuntaan jossa prekariaatti lisääntyy, eikä tuo kehityskulku ole lainsäädännöllä hallittavissa. Ainoa mitä voidaan tehdä, on rakentaa sosiaaliturvajärjestelmä joka kannustaa ihmisiä keräämään toimeentulonsa omalla aktiivisuudellaan. Parempi että ihmiset saavat edes osan toimeentulostaan kerättyä itse, kuin että he joutuvat kokonaan elätettäviksi.

  Uskoakseni negatiivisesta tuloverosta pystyttäisiin rakentamaan sosiaaliturvamalli joka auttaisi niitä oikeita avuntarvitsijoita ja kannustaisi pysymään aktiivisena aikana jolloin proletariaatti on tuttu enää historiankirjoista.

 3. Riku Kiri sanoo:

  Kannattaa ensin miettiä voisiko mallia ottaa yrittäjän työttömyysturvasta.yrittäjät rahoittavat ansiosidonnaisen osuuden työttömyysturvasta kokonaan itse maksamalla työttömyyskassan jäsenmaksuja.Yrittäjien Työttömyyskassa vastaa keskimäärin 40% prosenttisesti maksuista,valtio peruspäivärahan osuuden.Tästä syystä kassan jäsenmaksut ovat kalliimmat.TVR voitaisiin näin ollen lopettaa ja työttömyyskassat toimisivat ns. vakuutusyhtiöinä.Kannattaa lukea lisää esim osoitteesta https://syt.fi/jaseneksi/yrittajankassan-jasenmaksut-suhteessa-palkansaajakassaan/

 4. hyvä ehdotus sanoo:

  Hyvä ehdotus.

  Tähän päälle vielä perustulo aikuisille Suomen kansalaisille, niin alkaa sosiaaliturva kiinteytymään ja järkevöitymään.

 5. Kissa se häntänsä itse nostaa sanoo:

  Kaikkea saa kokeilla koettaessa nostaa itseään tukasta. Epätasa-arvoa ei ole. Kaikki voivat liittyä kassaan tai jäädä liittymättä. On myös kassoja ilman työmarkkinajärjestöjen kytköstä. Keskittyisi Siniset vain sen epätasa-arvon poistamiseen, jossa heidän vielä tukemassa toiminnassa työttömyyskorvausta leikataan mielivaltaisesti. Sillä, oletko aktiivinen työnhakija, ei Sinisten kannattamassa mallissa ole kyse. Aktiivistakin työnhakijaa ja koulutuksiin etsiytyvää lyödään näpeille ja työttömyyskorvausta leikataan, jos ei nk. ”natsaa”. Ja Terho pitää äänestäjiä tyhminä kieltäessään, että ei työttömyyskorvauksia leikata. Leikataanpas, jos et työllisty tai pääse rajoitettuun määrään TE-keskusten kurssipaikkoja. Tällä semantiikan taakse piiloutuva oman ministeripestinsä hetkeksi pelastanut Terho & CO ampuu nyt omaa nilkkaansa.

 6. Tuomas sanoo:

  Miten saitte Keskustan ja Kokoomuksen tähän suostumaan?

  ”Siniset edellyttää, että kaikki työttömät ovat saman arvoisia. Kaikille työssäoloehdot täyttäneille työttömille on jatkossa maksettava ansiosidonnaista työttömyysturvaa jäsenyyksistä riippumatta.”

 7. Sininen sanoo:

  ”Kissa se häntänsä itse nostaa sanoo:
  23/02/2018 17:33
  Kaikkea saa kokeilla koettaessa nostaa itseään tukasta. Epätasa-arvoa ei ole. Kaikki voivat liittyä kassaan tai jäädä liittymättä. On myös kassoja ilman työmarkkinajärjestöjen kytköstä. Keskittyisi Siniset vain sen epätasa-arvon poistamiseen, jossa heidän vielä tukemassa toiminnassa työttömyyskorvausta leikataan mielivaltaisesti. Sillä, oletko aktiivinen työnhakija, ei Sinisten kannattamassa mallissa ole kyse. Aktiivistakin työnhakijaa ja koulutuksiin etsiytyvää lyödään näpeille ja työttömyyskorvausta leikataan, jos ei nk. ”natsaa”. Ja Terho pitää äänestäjiä tyhminä kieltäessään, että ei työttömyyskorvauksia leikata. Leikataanpas, jos et työllisty tai pääse rajoitettuun määrään TE-keskusten kurssipaikkoja. Tällä semantiikan taakse piiloutuva oman ministeripestinsä hetkeksi pelastanut Terho & CO ampuu nyt omaa nilkkaansa.”

  Miten voidaan perustella se, että ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan vain kassojen jäsenille vaikka kassat maksavat rahasta vain 5,5%? Mielestäni ei mitenkään, kyse on ollut alkujaan vain halusta lisätä korporaatiovaltaa (ammattiliitot).

  Kommenttisi loppuosasta päättelen että aktiivisuuteesi on syynä myös peruspuolueen jakaantumisen aiheuttama trauma. Anna ajan kulua, kyllä se tuska hellittää.

 8. Kissa se häntänsä itse nostaa sanoo:

  Nim.merk. ”Sininen” sekoittaa asiat keskenään. Demagogi tekee usein näin kuten se tekee kääntämällä katseen omista heikkouksista luomaansa uuteen ”epäkohtaan”.

  Toistan, jotta ymmärys kasvaa: ”Epätasa-arvoa ei ole. Kaikki voivat liittyä kassaan tai jäädä liittymättä.” Epätasa-arvoa en siten näe, kuten Sinä nim.merk. ”Sininen”. Vedät myös mutkat suoriksi. Minua ei riepo siniset, punaiset, vihreät tai muutkaan. Minua riepoo joidenkin poliitikkojen ylimielisyys äänestäjiä kohtaan. Käytän termiä ”äänestäjä”, sillä termi ”kansa” herättää joskus sosiaalisessa mediassa sivujuonteen itse asiasta, että ei ole vain yhtä kansaa.

  Edelleen olen sitä mieltä, että ministeri Terho ampuu omaan jalkaansa kieltämällä, että aktiivimalli ei leikkaa työttömyysturvaa. Se siis riepoo, että selvä asia kielletään ja kikkaillaan semantiikalla. Kyllä äänestäjä tietää leikkaako malli korvausta vai ei, jos äänestäjä yrityksistään huolimatta ei saa työpestiä tai TE-toimiston rajallisiin kurssipaikkoihin ei pääse. On siis oikeaa sanoa, että Terho ja ministeriystävät Sinisissä kääntävät huomion pois todellisesta epätasa-arvosta, jota työttömien aktiivimalli edustaa, tuomalla esille lillukanvaren, jonka voi jokainen aktiivisesti hoitaa itse liittymällä kassaan. Kassaan liittymällä aktiivinen toiminta todella toimii, kun taas Sinisten ajamassa työttömien aktiivimallissa se ei toimi kuin epätasa-arvoisesti joillekin.

 9. Sininen sanoo:

  Nimimerkki ”Kissa se häntänsä itse nostaa” unohtaa sen tosiasian, että ansiosidonnainen päiväraha maksetaan lähes kokonaisuudessaan muulla rahalla kuin kassojen varoilla. Ei ole mitään syytä ylläpitää nykyistä järjestelmää joka on alunperinkin luotu vain korporaatiovallan pönkittämiseksi.

  Vaikka tasa-arvoisesti kaikki voisivatkin liittyä työttömyyskassoihin, se ei tee järjestelmästä perusteltua. Sitä ei olisi koskaan pitänytkään rakentaa nykyisen kaltaiseksi.

 10. Kissa se häntänsä itse nostaa sanoo:

  Vastoin kuin nim.merk. ”Sininen” väittää, en ole puolustanut sanallakaan tai unohtanut ansiosidonnaisen nykyistä rakennetta tai spekuloinut sen lähtökohdista.

  Olen todennut vain, että työttömyyskassat ovat työttömien kannalta tasa-arvoisempia kuin sinisten ajama työttömien aktiivimalli.

  Kassaan voi itse liittyä tai olla liittymättä ja siten vaikuttaa työttömyyskorvauksensa tasoon, mutta sinisten ajamassa, ja vieläkin tukemassa aktiivimallissa työtön ei voi itse päättää ottaako työnantaja töihin tai TE-keskus kurssilleen ja siten vaikuttaa leikataanko hänen työttömyyskorvausta vai ei. Siis leikataan, jonka ministeri Terho vielä jopa kieltää tapahtuvan! Lisäksi ministeri Lindström meni viime torstaina eduskunnan taakse, kun hänen esittämänsä lakiehdotus runtattiin läpi yksinomaan sinisten ja muiden hallituspuolueiden äänillä. Nämä Terhon ja Lindströmin kaltaiset äänestäjien suoranaiset pilkkana pitämiset, ovat sitä jalkaansa ampumista. Emme me kaikki niin tyhmiä ole.

  Halkojakaan ei kannata laittaa uuniin ennen kuin ne on pilkkeeksi hakattu. Siksi ei kannata keskustella vielä kassoistakaan. On suurempiakin epäkohtia ennen sitä. Kunhan ministeri Terho ja muut siniset ensin poistaisivat tämän aktiivimallin epäkohdan ja epätasa-arvon, puhuisivat vasta sitten kassojen ”epäkohdasta”. Mutta kuten jo aiemmin mainitsin, demagogi kääntää katseen omasta pesästä ulkoiseen epäkohtaan mieluummin kuin korjaa omaansa. Lopuksi lainaan Sinua nim.merk.”Sininen” tässä yhteysessä. Sitä mallia (=aktiivimalli) ei olisi koskaan pitänytkään rakentaa nykyisen kaltaiseksi.

 11. Sininen sanoo:

  Nimimerkille ”kissa se häntänsä itse nostaa”

  Työttömyystuen maksamisen perusteena on alun perinkin ollut se, että henkilö on työttömänä työnhakijana. Käytännössä kyseessä ei ole korvaus joutilaisuudesta, vaan aktiivisuudesta jota nyt on alettu edellyttämään tuen saajalta. Pidän tuota positiivisena asiana ja näen etttä nyt toimitaan niinkuin olisi aina kuulunut toimia.

  Mitä tulee asioihin joita puolueet ajavat, sen määrää puolueen johto. Sampo Terho on oikea mies tuomaan esille mitä hänen johtamansa puolue tavoittelee.

 12. Kissa se häntänsä itse nostaa sanoo:

  Nim.merk. ”Sininen” – osuit juuri naulan kantaan, johon minäkin olen viitannut. Työttömyyskorvauksen edellytyksenä on, että on aktiivisena työnhakijana. Tasa-arvoisesti kaikille!

  Ennen sinisten ajamaa lakia työttömyyskorvaus koski tasa-arvoisesti kaikkia aktiivisia työnhakijoita. Nyt, kun siniset saivat tahtonsa läpi, syntyi epätasa-arvo. Enää ei riitä, että on aktiivinen työnahakija. Niiltä, jotka eivät aktiivisesti hakemastaan huolimatta saa työtä tai TE-keskuksella ei ole osoittaa koulutuspaikkaa, leikataan työttömyyskorvausta. Näinhän se menee, vaikka kuinka kassoihin ministeri Terho koettaakin katseet kääntää. Se epäkohta ei poistu kuin poistamalla, ei kieltämällä.

  Menestystä vain Terholle puolueen tavoittelemissa asioissa. Äänestäjähän on sitten lopulta se oikea henkilö arvioimaan mikä on (hänenelle) relevanttia ja mikä ei.

 13. […] ministeri Sampo Terho ilmoitti eilen Sinisten kannattavan ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille […]

 14. Tuuli huulia heiluttaa sanoo:

  …kuten se on ollut tähänkin saakka samoin edellytyksin… Mitä uutta?

  Jos ministeri Terho perustelee ansiosidonnaisen maksamista kaikille vakuutuksen ottamiseen katsomatta (=henkilö on ollut aktiivinen ja ottanut itselleen vakuutuksen), koska valtio maksaa suurimman osan korvauksesta, niin miksi hän ei analogisesti vaadi viranomaisia tarjoamaan kaikille halukkaille työtä, koska valtio kuitenkin leikkaa työttömän työttömyyskorvausta, jos työtä ei löydy?

  Terho ei pääse piiloon sinisten ajamaa työttömiä epätasa-arvoistavaa lakia, vaikka yrittää nostaa esille toissijaisia epäkohtia. Se pysyy kuin takiainen jalassa, koska me äänestäjät muistamme sen.

 15. öömies sanoo:

  ”Se ei myöskään saa johtaa työnantajien ja palkansaajien maksuosuuksien kasvuun”

  öö.. millä se ajateltiin rahoitettavan, jos yhä useampi on sen piirissä?

 16. Sininen sanoo:

  STTK:n Ralf Sund on tuominnut idean.

  Naurattaa tuo palkansaajajärjestöjen selittely asian tiimoilta. Oikeastaan suorempaa tunnustusta ei voisi saadakaan sille että palkansaajajärjestöjä ei kiinnosta tasapuolisuus, vaan ennenkaikkea vallan keskittäminen korporaatioille.

 17. Mylläri sanoo:

  Milläköhän mandaatilla meinaatte tähän asiaan puuttua? 2 prosentin kannatus ei oikein kuvasta kansan tahtotilaa tällaisille uudistuksille, joita ei ole edes hallitusohjelmaan kirjattu. Ei niitä ääniä näin saada.

 18. Satu sanoo:

  Yrittäjillä ja heidän perheenjäsenillään on ollut oikeus työttömyysturvaan jo vuodesta 1995 alkaen. Työttömyysturvalls ei kuitenkaan kateta yrityksen taloudellisia riskejä, jonka vuoksi yrittäjät joskus kokevat jäävänsä turvan ulkopuolelle. Voit tutustua aiheeseen vaikka sivulla http://www.ayt.fi.