Siniset tekevät tänä talvena ja keväänä laajaa ohjelmatyötä. Viime lauantaina puoluehallituksemme käsitteli sosiaaliturva- ja vero-ohjelmiamme. Niistä muodostuu tulevaisuuspuolueemme yhteiskuntavision runko. Ohjelmat ovat todella edistyksellisiä, ja pääsemme esittelemään niitä pikapuoliin.

Siniset ovat etujärjestöistä riippumaton ja puoluepolitikointia vastustava liike. Otan ennakkotietona tulevasta ohjelmajulkistuksesta yhden esimerkin, joka olisi pitänyt hoitaa kuntoon jo aikoja sitten, mutta vanhat puolueet ovat siihen olleet haluttomia.

Suomessa työttömät on jaettu kahteen kastiin – edunsaajiin ja väliinputoajiin. Edunsaajia ovat työttömyyskassoihin kuuluvat. Heillä on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan työssäoloehtojen täyttyessä. Sitä vastoin kassoihin kuulumattomat väliinputoajat eivät pääse ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin – eivät, vaikka työssäoloehdot täyttyvät.

Jäsenmaksuilla toimintansa rahoittavat työttömyyskassat maksavat vain viisi ja puoli prosenttia ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustannuksista. Suurimman osan (94,5 %) etuuksista kustantaa valtio verotuksen kautta sekä työnantajat ja kaikki palkansaajat työttömyysvakuutusmaksun muodossa.

Kassoihin kuulumattomat rahoittavat ansiosidonnaista työttömyysturvaa, vaikka eivät siitä mitään hyödy. He maksavat vakuutuksesta, jonka edunsaajia ovat muut. Tämä on yksiselitteisesti epäreilua.

Epäkohta on korjattava. Siniset edellyttää, että kaikki työttömät ovat saman arvoisia. Kaikille työssäoloehdot täyttäneille työttömille on jatkossa maksettava ansiosidonnaista työttömyysturvaa jäsenyyksistä riippumatta.

Uudistuksessa on vain hyviä puolia. Se pienentää tuloeroja ja tukee eri ryhmien välistä yhdenvertaisuutta. Kassoihin kuulumattomien asema paranee. Kassoihin kuuluvien jäsenmaksut poistuvat. Kasvava työttömyysturva vähentää toimeentulo- ja asumistuen menoja. Tukijärjestelmä selkeytyy ja vähentää hallinnollista taakkaa.

Muutos tulee toteuttaa niin, ettei palkansaajan ansiosidonnaisen etuuksia heikennetä. Se ei myöskään saa johtaa työnantajien ja palkansaajien maksuosuuksien kasvuun. Samalla on korjattava yrittäjien ja heidän perheenjäsenien työttömyysturva. Myös heillä on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan

Siniset on Suomen uudistaja, Suomen rakentaja ja Suomen turva. Sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen on yksi seuraavan hallituksen keskeisiä tehtäviä. Siniset esittelevät kevään aikana oman näkemyksensä, miten tämä uudistus on tehtävä. Työttömyysturva on merkittävä osa oikeudenmukaista sosiaaliturvaa.