Siniset on tänään esittänyt, että lukiolain uudistuksen yhteydessä luovuttaisiin ruotsin kielen pakollisesta opiskelusta lukioissa. Nuorten menestymismahdollisuuksia kansainvälisillä työmarkkinoilla haittaa koulujärjestelmämme, joka pakottaa koko ikäluokan pienen pohjoismaisen kielen opiskeluun muiden vieraiden kielten kustannuksella. Tutkimusten mukaan yli 70 prosenttia suomenkielisistä kannattaa kielivapautta. Jopa Opetushallituksen entiset virkamiehet olisivat vapaaehtoisen ruotsin kannalla, jotta suomalaisten kielitaito laajenisi. Ks. HS: Kielitaitotarpeet muuttuneet radikaalisti

Olen vuosittain julkaissut listan niistä jo kumotuista perusteluista, joilla pakkoruotsia tavallisimmin puolustetaan. Koska tiedän, että vanhoillisissa piireissä Sinisten avaus tulee herättämään vastustusta, päivitän listan nyt.

Luettelo osoittaa, ettei pakkoruotsin puolesta ole järkiperusteluja. Samalla muistutan, että vapaaehtoinen mahdollisuus korvata ruotsin opiskelu jollain suurella maailmankielellä ei veisi ruotsin opiskelumahdollisuutta keneltäkään. Kielivapaus sen sijaan laajentaisi nuorisomme kielitaitoa, tukisi yksilöllistä urasuunnittelua ja samalla myös parantaisi ruotsin kielen imagoa. Siniset kannattavat periaateohjelmansa mukaisesti kielivapautta kaikilla koulutuksen tasoilla.

 

 1. Onhan kouluissa muitakin pakollisia aineita, kuten matematiikka ja biologia, miksei siis myös ruotsi – Pakollisia aineita saa kouluissa olla jatkossakin, mutta aineen opiskelusta on osoitettava olevan hyötyä niille, joille se on pakollista. Toisin sanoen minkään aineen pakollisuutta ei voi perustella sillä, että ”onhan muitakin pakollisia aineita, siksi myös tätä opiskellaan”. Esimerkiksi matematiikan ja biologian perustiedot ovat tarpeellisia kaikille ja kaikkialla maailmassa, eli niille on selkeät yleishyödylliset perusteet, jotka ruotsilta puuttuvat.
 2. Ruotsin opiskelu on hyvä tapa oppia muitakin kieliä – Varmasti vielä parempi tapa oppia muita kieliä on lukea niitä itseään, eikä ensin vuosia ruotsia.
 3. Pakkoruotsi edistää kansainvälisyyttä – Todellisuudessa Suomen kiinnittyminen kahteen kansainvälisesti pieneen kieleen (suomi ja ruotsi) on paremminkin nurkkakuntaista, ei avautumista kansainvälisyydelle.
 4. Ruotsi on meille tärkeä vientimaa – Tämä pitää sinänsä paikkansa, mutta ei kelpaa pakkoruotsin perusteeksi. Ensinnäkin maailmankaupan kieli on englanti. Toisekseen vienti Saksaan ja Venäjälle on myös meille tärkeää, eikä meillä silti ole väitetty olevan tarvetta pakkosaksalle tai pakkovenäjälle. Ylipäänsä on järjetön väite, että jos esimerkiksi tehdas tuottaa tavaraa jota viedään Ruotsiin, jokaisen työntekijän tehtaan liukuhihnallakin täytyisi osata puhua ruotsia, jotta kaupankäynti onnistuu.
 5. Ruotsin kieli on sivistävää – Ehkäpä, mutta voiko kukaan tosissaan väittää, että se on sivistävämpää kuin vaikkapa ranska, saksa, espanja tai mikä tahansa muu kieli, jota osa oppilaista lukisi mieluummin kuin ruotsia?
 6. Ruotsi ja ruotsin kieli ovat keskeinen osa historiaamme – Kyllä, mutta historiaa opiskellaan historian tunneilla. Kielten opetuksen täytyy tähdätä tulevaisuuden tarpeisiin, ei menneisyyden. Menneisyyteen ei voi työllistyä, eikä edes lähteä turistimatkalle kieliosaamistaan hyödyntämään.
 7. Kaksikielisyys on rikkaus – Tämä on mielipide eikä järkiperustelu. Jokaisella on tietenkin oikeus omaan mielipiteeseensä ja halutessaan ruotsin opiskeluun, jos kokee sen itselleen rikkaudeksi. Toisaalta saman valinnanvapauden ansaitsevat nekin, jotka kokevat jonkun muun kielen itselleen suuremmaksi rikkaudeksi. Olisi ylimielistä perustella ruotsin pakollisuutta muille sillä perusteella, että itse kokee sen rikkaudeksi, jolloin asettaa oman kokemuksensa toisen ihmisen kokemusta arvokkaammaksi.
 8. Pakkoruotsi edistää kielellistä monimuotoisuutta – Monimuotoisuus ei edisty siitä, että kaikki kansalaiset pakotetaan lukemaan yhtä ja samaa kieltä laajemman kielivalikoiman sijaan. Päinvastoin, kieliosaamisemme monimuotoisuus kapenee pakkoruotsin takia.
 9. Meidän pitäisi opiskella enemmän kieliä, ei vähemmän – Kielivapauden ajatus ei ole vähentää kielten opiskelua, vaan että ruotsin sijaan saisi koulussa opiskella jotain muuta kieltä. Eli kielivapauden myötä suomalaisten kieliosaaminen ei vähenisi vaan monipuolistuisi.
 10. “En ole koskaan kuullut kenenkään valittavan, että osaa useampia kieliä” – Tämä on varmasti periaatteessa totta, mutta itse ainakin olen kuullut hyvin monien valittavan sitä, että joutui lukemaan nimenomaan ruotsia kieliosaamisensa laajentamiseksi, eikä saanut vapautta lukea jotain suurempaa maailmankieltä sen sijaan.
 11. Kun jokaisen on luettava pakkoruotsia, kaikille taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä kaksikielisyyttä vaativiin virkoihin – On vanhoillista ajatella, että koko koulutusjärjestelmämme täytyy rakentaa Suomen julkisen sektorin virkavaatimusten mukaisesti. Moni nuori tähtää kansainvälisillä työmarkkinoilla aivan muihin tehtäviin. Lisäksi pakkoruotsijärjestelmän purkaminen tulisikin aloittaa juuri virkakelpoisuusvaatimuksista, joille ei ole mitään käytännöllisiä perusteita. Jokaisen ihmisen jokaisessa virastossa ei tarvitse osata ruotsia, jotta voidaan antaa ruotsinkielistä palvelua.
 12. Pakkoruotsi on välttämätöntä siksi, että ruotsinkieliset saisivat Suomessa palvelua – Ruotsinkieliset palvelut tulee ensisijaisesti turvata ruotsinkielisten omalla työvoimalla, mutta tätä voidaan lisäksi täydentää vapaaehtoisilla ruotsin lukijoilla, joita varmasti riittäisi edelleen paljon. On muistettava, että ruotsinkielisiä on vain noin 5 % kansalaisista. Jos siis esimerkiksi puolet suomenkielisistä opiskelisi ruotsia, potentiaalisia palvelun tarjoajia olisi jo lähes kymmenkertainen väestönosa ruotsinkielisiin nähden. Toisaalta taas pakkoruotsin puolustavat eivät itsekään usko pakkoruotsin turvaavan palveluita, vaan useissa ruotsinkielisten palvelujen keskittämispäätöksissä on uudistusta vastustettu sillä perusteella, etteivät pakkoruotsinsa suorittaneet viranhaltijat osaa riittävän hyvin ruotsia.
 13. Pakkoruotsi on välttämätöntä kaikille, koska eihän sitä koskaan tiedä, jos joskus vanhemmiten muuttaisi Ruotsiin – Sitäkään ei tiedä, muuttaako Viroon, Venäjälle, Espanjaan, Kiinaan tai EU-hommiin ympäri Eurooppaa. Jokaiseen tulevan elämän mahdolliseen käänteeseen ei koulussa voida varautua pakko-opetuksella, vaan on parempi harjoitella uusia taitoja vasta sitten, kun tarvetta todella ilmaantuu.
 14. Pakkoruotsia pitää opiskella, koska Suomi on kaksikielinen maa – Toteamus ei tarkoita mitään ilman täsmennystä, sillä itse maahan ei puhu mitään kieltä. Jos tällä tarkoitetaan, että Suomen valtio on perustuslaillisesti kaksikielinen, niin väite on totta, mutta perustuslaissa ei sen sijaan sanota mitään siitä, että jokaisen suomalaisen täytyisi opiskella ruotsia. Jos toteamuksella taas väitetään, että Suomen kansa on kaksikielistä, niin väite on totta vain pieneltä osin. Suurin osa Suomesta ja suomalaisista on yksikielisesti suomenkielisiä, joskin nykyään meillä on valtava määrä erilaisia kielivähemmistöjä, joista ruotsinkieliset ovat vain yksi. Suomea voi siis käytännössä kutsua monikieliseksi maaksi, mutta kaksikieliseksi ainoastaan perustuslaillisessa mielessä. Edelleen, jos suomalaiset olisivat oikeasti kaksikielisiä, ei nykymuotoista pakkoruotsia edes tarvittaisi, vaan ruotsia opittaisiin jo arkielämässä.
 15. Pakkoruotsi on osa pohjoismaista identiteettiämme – Jokaisella on oikeus itse päättää identiteetistään, eikä kaikille suomalaisnuorille nimenomaan pohjoismaisuus ole keskeisin osa identiteettiä. Erityisen omituista on, että ”pohjoismaisuus” syntyisi nimenomaan ruotsin osaamisella, eikö suomi ole aivan yhtä pohjoismainen kieli?
 16. Ruotsihan on niin helppoa, että koko riita asiasta on turha – Todellisuudessa ihmisillä on erilaisia lahjakkuuksia ja siksi eri ihmisille eri asiat ovat helppoja tai vaikeita. Toisekseen mitään aineita ei opiskella koulussa sillä perusteella, että ne ovat helppoja, vaan syynä täytyy olla käytännön tarve.
 17. Pakkoruotsi on välttämätöntä elävän kaksikielisyyden ylläpitämiseksi – Tämäkään perustelu ei pohjaudu minkäänlaiseen osaamistarpeeseen tai yleiseen hyötyyn, vaan on poliittinen tavoite ylläpitää pakkotoimenpitein maamme kaksikielisyyttä. Mielenkiintoisinta väitteessä on, että se olettaa niin sanotun ”elävän” kaksikielisyyden itse asiassa perustuvan keinotekoiseen pakkoon. Tavoite on kuitenkin sekä mahdoton että moraaliton. Pakkoruotsin oppimistulokset ovat heikot, eikä suomenkielisiä suomalaisia ole kyetty edes yli 40 vuoden pakkoruotsin opintojen jälkeen muuttamaan kaksikielisiksi.
 18. Ja viimein, ”Ruotsin opiskelu ei ole pois mistään muusta” – Väärin, aika ja resurssit ovat todellisuudessa rajallisia. Jokainen opetustunti on siten pois jostain muusta, jota potentiaalisesti olisi voitu tehdä samaan aikaan. Juuri tämän takia on kaikille pakollisille aineille oltava selkeät järkiperusteet, jotta aika ja resurssit käytetään mahdollisimman hyödyllisesti.
 

96 Responses to Pakkoruotsille ei järkiperusteluja

 1. Jan sanoo:

  Ette tule ikinä saamaan tuota läpi, joten turha edes yrittää.

 2. Harald Hurri sanoo:

  Har man tvångstankar så skall man söka upp en psykolog, och tvångstankar är något som du Terho och många andra fennomaner tycks lida av.
  Finns ett alternativ som gör att du och andra likasinnade blir av med ”pakkoruotsi” för alltid och det är självmord 🙂

  Varför inte göra skolan valbar när man vill ha vissa ämnen valbara? Varför skall valfriheten gölla endast det svenska språket? När man talar om att det andra inhemska språket så skall det även gälla finska för svenskspråkiga och inte bara svenska för finskspråkiga.
  Dessutom så är kravet i tjänstemannasvenska för finskspråkiga inte högt om man jämför med vad kravte i finska är för svenskspråkiga. För att det skall vara jämställt så borde det vara lika höga krav i svenska som finska, då skulle man slippa gnälliga och ignoranta fennomaner på sjukhus och statliga sarbetsplatser.

 3. Pakkoruotsi pois kouluista ja pois virkamiehiltä! sanoo:

  Upea esitys sinisiltä!

  Jos siniset saavat edes jollakin tavalla vähennettyä pakkoruotsin opetusta kouluissa, niin veikkaisin roimaa nousua gallupkannatuksessa.

  Virkamiespakkoruotsi on todellinen virtahepo ja hirviö suomalaisessa yhteiskunnassa.

 4. PSn äänestäjä sanoo:

  Hajotitte juuri puolueen

  Maalaisliitosta on puolue tullut ja sinne uuvattien joukko on palaava, Soini-PS:ssä tarvittiin joku ylimenokauden väistöpuheenjohtajaksi, esim. Terho

  Sote kaataa Sipilän hallituksen

  Pakkoruotsi-vastustus ei pidä Terhoa eduskunnassa

  Halla-ahon kannatus olisi pitänyt, mutta se on nyt ohi

  Ni har just delat partiet i skär

  Från Maalaisliitto föddes ditt parti uuvatterna och tillbaka vill det komma igen, Soini-PS behövde en övergångsperiod-ordförande till ex. Terho

  Sote får regeringen att falla

  Den obligatoriska svenskan räcker inte att understöda dig i parlamentet

  Stödet från Halla-aho skulle ha hållit men det allt är över nu

 5. Vapaa valinta sanoo:

  Hyvä yhteenveto ja kaikkihan nuo faktat tietää mutta epätoivoinen puolustustaistelu tämänkin RKP:n vedätyksen suhteen vaan ruotsinkielisillä jatkuu. Aika hoitanee tämänkin ongelman..

 6. Född2språkig sanoo:

  Menar han -> ”Jonkin suuren maailmankielen lukeminen olisi paljon hyödyllisempää” -> på allvar? ::> http://www.iltalehti.fi/politii…/201711032200507731_pi.shtml … nå … då bör han väl lära sig räkna först då? För att räkna kan han inte… (Det var väl därför han vill få in mera matematiska ämnen istället också?) Ca 10 miljoner människor pratar svenska dagligen med varandra i Skandinavien… även över språkgränserna(Danmark + Norge o några Islänningar?) På Finska konverseras det väl dagligen ca 5miljoner pers (+ Estland ev Litauen)?? Så bort med Finskan ur skolorna enligt honom själv, eller? För Finskan är inte något världs-språk iaf…även om att det går att beställa en tuplajuusto på Mäkkärillä även i London…

 7. Kantasuomalainen mies sanoo:

  Yllä olevat Terhon listaamat mielipiteet unohtavat yhden tärkeän seikan. Ruotsin kielen vapaaehtoisuuden lisääminen vähentää sen opiskelua ja kaventaa edelleen suomalaisten kielitaitoa! Suomalaiset tunnetaan maailmalla kielitaitoisina, mutta tällä politiikalla suomalaisetkin antavat englannin ylivallalle periksi.

  Minä, kuten moni muu on käynyt koulunsa suurten kaupunkien ulkopuolella, jossa kielivaihtoehdot ovat ruotsi, englanti, saksa ja ranska (äidinkieleni on suomi). Moni opiskelee vain (pakollisen) ruotsin lisäksi englantia. Käytännössä ylimääräinen kolmas kieli jää valitsematta, koska sitä ei koeta mieleiseksi. Mutta koulu tai elämä eivät olekaan vain mielekkäiden asioiden valitsemista. Yhteiskunnan tuleekin vaatia kansalaiselta juuri niitä Sinisten (tai Perussuomalaisten) halveksimien arvojen vaalimista: pohjoismainen identiteetti, perinne ja sivistys. Tähän kuuluu kielten opiskelu ja ruotsi, tai miksei vaikka yleismmin: äidinkieli, englannin kieli ja jokin kolmas kieli. Tämä ei kuitenkaan ole Sinisten tavoite, vaan yleisesti kielitaidon rapautus.

  Siniset houmauttavat, että ruotsin sijaan koululaisen tulee saada vapaaehtoisesti valita ruotsia tärkeämpiä kieliä. Mitä nämä ovat? Omalla paikkakunnalla olisin voinut valita näitä tärkeitä kieliä, eli ranskan ja saksankin. Ruotsi ei ollut siinä mitenkään esteenä, vaikka se oli pakollinen! Venäjä, espanja ynnä muut kielet ovat vain harvojen suurempien kaupunkien herkkuja. Siniset ja Perussuomalaiset rummuttavat eduskunnassa juuri näiden kielten korvaavan ruotsin, mutta käytännössä tämä ei tule toteutumaan. Kunta (ei eduskunta) päättää opetuksesta ja tarjottavista vaihtoehdoista, ja rahat ovat tiukassa. Valitettavasti ruotsi ei korvaannu uudella kielellä. Tässä vapaaehtoisuus on kielitaidon rappio!

 8. Pakon aika on ohi sanoo:

  Helsingin yliopiston nykykielten laitokselta ilmestyi taannoin tilannekatsaus kieltenopiskelusta. Siinä eri kielten professorit eivät hauku suomalaisnuoria laiskuudesta kieltenopiskelussa, he tietävät, että Suomessa luetaan kieliä eurooppalaisittain paljon. Syy siihen, että ns. harvinaisempia kieliä luetaan vähemmän, tuli ranskan kielen professorilta: ”kurssivalikoima on lukiossa laajentunut, ja pakollinen ruotsi syö tilaa muilta kieliltä”.

  Siis asiaosaamisen painotus on valtava (syystä, mm. ainereaali ja kova kilpailu jatkopaikoista suomenkielisellä puolella) ja kielipaletti on valitettavan vaihtoehdoton ruotsin pakollisuuden vuoksi.

  Miksi kieltenopettajat ja kielten pedagogit eivät itse puhu tästä? Siksikö, että valtaosa meidän kieltenopettajistamme on myös ruotsinopettajia, eikä heidän yksinkertaisesti kannata kritisoida oman aineensa pakollisuutta – ja toisaalta heille on ehkä kerrottu satuja myös koulutuksessa. Tuttu nuorehko ruotsinopettaja väitti minulle, että ruotsin pakollisuus on perustuslaissa, näin on heille yliopistolla kerrottu.

  Kielten opetusneuvos Mustaparta sanoi suoraan viime keväänä, että suurin syy kapeaan kielivarantoon on se, ettei ole uskallettu luopua ruotsin kielen pakollisuudesta! – Voidaan kysyä pitäisikö olla kolme pakollista vierasta kieltä kaikille, se ei ole opetusneuvoksen mielestä realismia eikä se olekaan.

  Nyt on juuri oikea hetki luopua lukioruotsin pakollisuudesta!

 9. Pakon aika on ohi sanoo:

  Pakkoruotsi on moraaliton pakko – perusteeton, vastustettu, karsiva ja syrjivä pakko. Sitä ei voi verrata muihin yhteisiin oppiaineisiin.

  Myös pakkovenäjä alakoulusta yliopistoon olisi moraaliton pakko, sillä vaikka venäjä onkin maailmankieli ja monin tavoin useimmille ruotsia tärkeämpi, se ei ole välttämätön. Kielet ovat aineryhmä, jossa välttämättömyys on harvinaista ja koskee vain sellaisia todella merkityksellisiä kieliä kuin maan pääkieli ja mahdollisesti lingua franca kuten nyt englanti. Siksi esimerkiksi Ruotsissa ja Ahvenanmaalla on koulukielenä ruotsi ja rinnalla pakollinen englanti.

  Suomessa ei ole mitään välttämättömyyttä osata ruotsia. Se ei ole oppilaiden edun kannalta oleellinen oppiaine. Pakkoruotsin vaatimus on vain paperilla korkeakoulututkintojen virkamiesruotsina ja koko vaatimus on ylipäätään tehty vasta pakkoruotsin tulon jälkeen tekemään pakosta luopuminen vaikeaksi.

  Ihmiset eivät tunnu ymmärtävän, että kielet ovat omanlainen oppiaineryhmänsä, jossa valinta on välttämätöntä, koska kieliä on paljon ja ihmisten kielitarpeet erilaisia.

  Kieliä ei voi myöskään lukea määrättömäsi, koska yhdenkin kielen omaksuminen on iso projekti ja se jatkuu myös kouluajan jälkeen. Soininvaara kuittasi hyvin folktingetin sloganin ”meidän pitää lukea enemmän kieliä – yksi kieli ei ole pois muista”, että tottakai on raskaampaa lukea ruotsia ja venäjää kuin pelkkää venäjää. Jos yhden kielen lisääminen ei toisi valtavasti lisätyötä, voisimme lisätä kieliä loputtomasti, eivätkä ne koskaan olisi poissa mistään.

  Muut yhteiset oppiaineet on valittu ja jäsennelty niin, että niissä tulee maailmankuvan kannalta oleellisia rakenteita: luonnontieteiden perusteet, ihmistieteiden perusteet, historian suuret tarinat, kädentaidot,… Näissäkään aineissa ei ole yhtään niin pakollista kuin meillä ruotsi, jota on kaikessa koulustuksessa kaikilla asteilla ihan kaikille!

  Meillä ruotsi on nostettu äidinkielen veroiseksi samalla tapaa kuin DDR:ssä venäjä oli nostettu pakolliseksi kaikille tasoille. Miten kävi pakkovenäjälle DDR:ssä? Se vain katosi. Valtava pakkovenäjän opettajien joukko uudelleenkoulutettiin työn ohessa opettamaan muita kieliä.

 10. Pakon aika on ohi sanoo:

  Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) viestitti Twitterissä, että lukiouudistuksessa ei heikennetä toisen kotimaisen kielen asemaa. Hallitus on hänen mukaansa sopinut asiasta puoliväliriihessä.

  Onko tämä totta?

 11. HIFK sanoo:

  Tehdään mieluummin näin: luovutaan suomen kielestä ja tehdään Suomesta ruotsinkielinen. Ei tarvitse suomenkielisten laulaa maamme laulua käännösversiona 😂

 12. Sydänten laulu sanoo:

  Suomalaisten sydämet laulavat omaa lauluaan HIFK, parhaiten sen ehkä tavoitti Kuoppamäki:

  Juuret kasvoi maahan sen, kylmän sekä routaisen.
  Lämmön tunsin kuitenkin lujuudessa graniitin.
  Hiljaa kuusten kuiske soi, terveisensä tuuli toi.
  Sininen ja valkoinen värit ovat vapauden.

  Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
  Siniset on järvet, sinisyyttä heijastaen.
  Valkoinen on hanki, valkoiset on yöt kesien.
  Valkoiset on pilvet, lampaat nuo taivaan sinisen.

 13. Janus sanoo:

  Aivan upeaa! olemme liian kauan oolleet sidottuna pakkoruotsiin. Ruotsinkieliset eivät ole halunneet suomenkielisiä kouluihinsa, eikä meillä ole velvollisuutta lukea heidän kieltään. Nils Torvalds on sanonut, ettei heillä ole mitään oikeutta vaatia suomenkielisten lukevan ruotsia.

 14. Född2språkig sanoo:

  Moikka -”Pakon aika on ohi sanoo”: Lueppas tätä – https://www.laki24.fi/kaksikielinen-maa/ samaa löytyy Finlexin sivuilla.

  Ja Enemmistö Pohjanmaalla puhuu vieläkin ruotsin kieltä(n 90%), kotona/kouluissa/töissä/virkamiehien töissä/ym.. ”Pakolla” meidät on väännetty et Suomen kieli olis ”pääkielenä” koska kunnat saavat enemmän rahaa kun me ”pakolla” puhumme suomea/kaikki virastot ovat suomen kielisenä/…HBL.fi 13.05.2015 -”Numera får endast tvåspråkiga kommuner språkbaserat statsbidrag.” Haaste: -Käyppäs kahvilassa Pohjanmaalla niin näet/kuulet mitä siellä puhumme… Nyt en tarkoita ainoastaan isommaissa kaupungeissa.

 15. Virkaruotsi+kielitaitolaki pois sanoo:

  Ruotsin pakollisuutta selitetään korkeakoulututkintojen virkapakkoruotsilla.

  Mutta tutkintojen virkapakkoruotsi tuli vasta peruskoulun ja lukion pakkoruotsien jälkeen. Viimeiseksi tuli kielitaitolaki, joka teki ei-ruotsinkielisistä suomalaisista (yli 95% väestöstä) viranhaltijoina velvollisia palvelemaan ruotsiksi.

  Kaikkien tasojen pakkoja on purettava yhtä aikaa, mutta nämä viimeisimmät pakot tulee ainakin vesittää nopeasti, jos purkamiseen menee aikaa. Erilaiset vapautusmenettelyt ja joustot on saatava toimimaan.

 16. Jude sanoo:

  Perustuslaki pitäisi muuttaa siten että ruotsi olisi vähemmistökieli eikä pääkieli. 5% on sen verran pieni osuus ettei se oikeuta (toisen) pääkilen asemaan. Ruotsinkileisillä aluiella luonnollisesti se voi olla toinen käytännön pääkieli mutta ei koko maan ja kansan perustuslaissa. ja englanti pitää ottaa käytännön kakkoskieleksi mah. laajasti, se lisää kansainvälisyyttä jota sinänsä kannatan.

 17. Mika Salminen sanoo:

  Jep, ihan hyvä kolumni. Itse 12v. Pojan isänä harmittaa että kundi joutuu käymään saman pakkoruotsin läpi kuin itsekin aikoinani. Oikeasti kielten opiskelu ja niistä hyötyminen olisi toista luokkaa jos saisi itse valita, vai mitä ministeri Grahn-Laasonen?

 18. Uusi kielipolitiikka sanoo:

  Voisitko paljastaa, miksi kokoomus ja keskusta ovat hirttäytyneet pakkoruotsiin ?
  Etkö voisi puhua Orpolle ja Sipilälle järkeä ? Onko ne lehmänkaupat niin salaisia,että vasta muistelmissa voi kertoa, miksi kokoomus ja keskusta pitävät suomenkielisten pakkoruotsia ruotsinkielisten saavutettuna etuna, jota pitää varjella ? Miksei näistä asioista voi puhua avoimesti ?
  Päivänselvää on, että järkeä ei ole, mutta hallituksen troikka silti toimii järjen vastaisesti ? Mikä on se julkilausumaton syy hallituskumppanien haluttomuudesta toimia rationaalisesti? Mikä siellä kulisseissa on todellinen syy pakkoruotsiin ? Vaalirahoitus, kuten esim Anna Kontula on avoimesti kertonut.? Voitko valottaa asiaa ?

 19. Uusi kielipolitiikka sanoo:

  Re Född2språkig sanoo:
  03/11/2017 23:49

  Ei minkään maan kielipolitiikkaa voi rakentaa olettamukselle, että 5 % vähemmistö on kielipolitiikan subjekti ja loppuosa kansasta eli 95 % sopeutetaan kielipolitiikan objektiksi tyydyttämään tuon 5 %n tarpeita.
  Pohjoismainen kielipolitiikka lähtee maan enemmistön näkökulmasta, privilegiot kuuluvat aivan muuhun arvomaailmaan kuin pohjoismaisuuteen.
  Siksi tarvitaan uusi kielipolitiikka.
  Vertaa Ruotsin kielilaki 2009.

 20. Uusi kielipolitiikka sanoo:

  Miksi Suomen pitäisi antaa privilegio 5 % vähemmistön kielelle, kun pohjoismaisessa yhteydessä suomen kielellä ei ole mitään oikeuksia edes 25% n väestöosuudella, siis edes Pohjoismaiden neuvostossa, vaikka Suomen eduskunnassa ruotsin kieli on työkieli ?
  Suomenkieliset ovat edelleen kielipolitiikan huutolaispoikia. Johdonmukaisuus ja oikeudenmukaisuus, siinä tienviitat Suomen uuteen kielipolitiikkaan, privilegiot pois, vastavuoroisuus kunniaan.

 21. Suomalainen sanoo:

  Sampo on niin oikeassa kuin olla voi!

 22. ps selvempi vaihtoehto sanoo:

  Sampo Terho miksi pidätte käsimerkkiasiantuntija-opiskelija Elovaaraa ja räkätoteemi-häirikkö Soinia puolueessanne, vaikka näitä ei tippaakaan kiinnosta pakkoruotsi tai oman viran ulkopuolelta mikään?

  Miksi SAMPO TERHO OLET TÖKERÖN HOMOMETSÄSTÄJÄN KANSSA SAMASSA PUOLUEESSA?

  Kansanedustaja Juho Eerola kertoo kirjassa ”Soinin raivokohtausten” lisääntyneen, mitä pidemmälle hänen kautensa eteni. ”Yleensä ne liittyivät seksuaalivähemmistöjen asioihin. Jos joku edes huumorin varjolla käsitteli avioliittoasiaa, Soini saattoi pillastua totaalisesti”, Eerola sanoo. Hän katsoo kirjassa, ettei avioliittoasia ollut suurimmalle osalle eduskuntaryhmän jäsenistä tärkeä.

  Eerola muistaa kerran kirjoittaneensa avioliittolakia käsitelleessä sisäisessä muistiossa olevansa ”puolueen soturi”, joka äänestää puolueen linjan mukaisesti, mutta hänelle ei olisi ongelma, jos perussuomalaiset muuttaisivat kantaansa. ”Soini tuli lankoja pitkin ja huusi minulle, että en hänen mielestään ottanut asiaa vakavasti”.

 23. Född2språkig sanoo:

  Juu, pitihan viitta Ruotsiin tietenkin.
  -”Vertaa Ruotsin kielilaki 2009.”

 24. Maailmanmatkaaja sanoo:

  Kaikki kielet ovat tärkeitä. Ruotsin kieli toisena kotimaisena kielenä on perinnettä men-
  neisyydestä, jota voidaan uudistaa aivan kuten Sampo Terho ehdottaa. Siinä ei ole mitään hämmennystä. Kielitaidon vapaa oppiminen auttaa koulussa oppimaan kielen oikein, sekä ymmärtämään sen. Ei ole mitään pahaa, että ruotsin kieli laitetaan samalle tasolle kuin muut kielet. Voidaan myös asia toisin järjestää, kuten Pm Sipilä jo kerran ehdotti ja tässä se vielä kerran, jos on päässyt unohtumaan; hän ehdotti, että lukiossa olisi virkamieslinja. Tämä tarkoittaa, että opiskelija suuntaa valtion palvelukseen ja tällöin valitsee myös ruotsin kielen. Lukioon on tulossa myös uusi ylioppilaskirjoitus-laji; halutaan ottaa käytännön kielitaito osaksi ylioppilas-kirjoituksia. Tämä on erittäin tarpeellista, sillä koulussahan opitaan lähinnä kielioppipohjaisesti kieltä ja
  käytännön kieli, kielen ymmärtäminen jää vähän
  varjoon. Varsinkin vienti-alalla on parempi
  ymmärtää kieltä, sekä kulttuuria, muutoin ei
  kauppoja synny.
  Siis kannatan ”pakkoruotsin” lakkauttamista, joka voisi nostaa myös sinisten kannatusta…
  Se voisi monipuolistaa suomalaisten kielitai-
  toa.
  Lisäksi se, mitä pakolla opitaan, ei jää
  mieleen, unohdetaan ja mitä siitä kielestä jää
  jäljelle ylioppilaskirjoitusten jälkeen?
  Jag heter Saga!

 25. Hyvä taktiikka sanoo:

  Hyvää keskustelua herätetty ruotsalaisuuden päivän aattona. 🙂

  Juuri tätä tarvitaan: järkevä hanke, joka saa RKP:n ja sen apupuolueiden edustajat paljastamaan tavallisia ihmisiä halveksivat asenteensa.

  Kun RKP:n Henriksson tuhisee hankkeen olevan ”tunkkaista nationalismia”, jokainen pohtii mielessään, eikö sentään ”ummehtunutta nationalismia” ole yhden pienen paikallisen vähemmistökielen pakko-opettaminen alakoulusta yliopistoon ja raikasta kansainvälisyyttä olisi oikeus valita sen sijaan jokin itselle merkityksellinen kulttuurikieli kuten saksa, espanja, ranska, venäjä,…

  Jatkakaa samaan tapaan. Pitäkää teemaa esillä ja antakaa pakkoruotsin kannattajien itse mokata itsensä!

  Kiitos!

 26. Född2språkig sanoo:

  Ja siihen kuuluu sit ”pakko-suomea” kouluissa kun puhutaan ranniko-ruotsia kotona? Suomen kieli on meilläpäin vähemmistö kieli… – ”yhden pienen paikallisen vähemmistökielen pakko-opettaminen alakoulusta yliopistoon ja raikasta kansainvälisyyttä olisi oikeus valita sen sijaan jokin itselle merkityksellinen kulttuurikieli kuten saksa, espanja, ranska, venäjä,… ”

 27. Pakkoruotsi on ongelma sanoo:

  @Född2språkig

  Suomessa suomen kieli voi olla muutamalla paikkakunnalla vähemmistökieli, mutta niistäkin kunnista on polkupyörämatka lähimpään suomenkieliseen kuntaan. ”Meillä päin” eli Manner-Suomessa 90% puhuu suomea äidinkielenään ja lopuista suurin osa on kaksikielisiä yhdistelmällä, jossa toinen kieli on suomi. Tämä on harvinaisen yksikielinen maa, toki englannillakin pärjää.

  Ruotsinkieliset koulut ovat tähänkin asti valinneet kieliopintonsa ihan omiensa toiveitten mukaan, ei muiden painostamana.

  Vain pakkoruotsi on ongelma, koska
  – suurimmalle osalle siitä ei ole hyötyä (noin neljä prosenttia suomenkielisistä tarvitsee ruotsia siinä määrin kotona tai töissä, että kokevat puhuvansa sitä hyvin)
  – monille siitä on haittas (saa alentamaan opintotoiveita, pitkittää tai keskeyttää opintoja, syö ylipäätään opintomotivaatiota),
  – se syö kansallista kielivarantoa ja opetuksen resursseja ja
  – se vääristää taitoprofiileja korkeammassa koulutuksessa ja hallinnossa.

  Mitään pakkoruotsin kaltaista pientä vähemmistökieltä pakollisena kaikille alakoulusta yliopistoon ei ole missään muualla.

 28. Född2språkig sanoo:

  – suurimmalle osalle siitä ei ole hyötyä: Eli meidän äidin kieli ei hyödyllinen? Jos vastaat JOO niin se on vähemmistön syrjäyttäminen, Ei sallittua Suomessa…

  – se syö kansallista kielivarantoa ja opetuksen resursseja… joo varsinkin kun pitää ottaa käyttön vielä kolmas kieli kotona?(Englantia, saksa, espanja, ranska, venäjä…ym?)

  – monille siitä on haittaa: Kävitkö sinäkin ruotsin kieli oppi matkalle ulkomailla(Joku politiiko ainakin kävi ja me maksettin siitä vero rahoilla n. 6000€? Halvempi ehto olis mennä Linkkarilla ranniko-Suomeen.)

  -Ja joku sanoi et vääristää taitoprofiileja? Miten tieto voidaan vääristää kun te haluatte et koululaiset oppisi kaikenmoista ja tunnit per viikko pitäis lisätä??

  -”Mitään pakkoruotsin kaltaista pientä vähemmistökieltä pakollisena kaikille alakoulusta yliopistoon ei ole missään muualla….” -> Uskallatko sanoo tuota Saamelaiselle/Romaanilaiselle?

 29. ps selvempi vaihtoehto sanoo:

  Sampo Terho on tietysti oikeassa vastustaessaan pakkoruotsia, paino on sanalla RUOTSI, mitätön kieli, koska suomeksi voi opiskella kaikkea sitä mitä ruotsiksikin (jonkin Pohjoismaisen filologian ulkopuolella)

  PAKKO sen sijaan on tärkeä kuten esim. KOULUPAKKO (= oppivelvollisuus) ja PAKKOMATEMATIIKKA (= yksinkertaisen laskennon opettaminen kaikille)

  Suomalainen ei saa virkoja pakkoruotsittajien instituutiosta, sen verran heikkoa opetus pakkoruotsissa on

  Miksi sitten Freudenthal-rasistiset RKP-läiset eivät vaadi suurta kielitodistusta suomalalaisilta, vaan tyytyvät kiusaamaan suomalaisia mitättömällä pakkoruotsilla?

  SYY ON TIETENKIN SIINÄ, että täyden kielitaidon vaatiminen turhakieli RUOTSISTA tuottaisia valituksen EU-tuomioistuimeen ja kansainvälisille areenoille RASISMISTA, jolloin RKP-freudenthalialinen rasismi saisi kansainvälisen vahvistuksen ja nolaisi puolueen Rkp

  No nyt mennään näillä ja TAISTELLAAN JOKA VAALEISSA RASISMIA JA RKP:TÄ VASTAAN JA PAKKORUOTSI SOPII SIIHEN HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ

  Käytännössä jokaisen suomalaisen kannattaa hoitaa koulussa opiskelunsa siten, että oppii hyvin kirjallisen suomen kielen ja englannin niin, että pystyy kuuntelemaan BBC:n uutisia katsomatta kuvaa, josta on helppo jatkaa opintoja

  Kahdella kielellä suomi, englanti pärjää jo hyvin ja jos on tarjolla saksa tai ranska lyhyempänä kielenä, ne kannattaa ottaa ja yrittää tosissaan opiskella sen verran, että voi myöhemmin aikuisena vaikka omalla kustannuksella kesällä mennä näihin maihin kielikursseille

  Espanjaa ei kannata ottaa nuorena, koska suomi, englanti, saksa, ranska riittää kaikenlaiseen opiskeluun, aluksi suomeksi ja sitten englanti-saksa-ranska -aluiella tehdään loppuosa ammatillisten oppikurssien ja kirjojen tuotannosta

  Jos esim. haluat opiskella espanjaa myöhemmin jopa BBC tarjoaa kurssimateriaalia nimenomaan aikuiselle

  Venäjä on myös turha kieli koska se on diktatuurin kieli eikä ole varma saatko edes viisumia diktatuuriin, ns. taistolaisongelma, taistolainen tai Suomessa asuva venäläinen ei uskalla arvostella Putin-Medvedev-Lavrov -diktatuuria, koska voi menettää viisumimahdollisuutensa

  KIELITAITO KUNNIAAN, PAKKORUOTSI POIS

 30. Född2språkig sanoo:

  Hmm, ”koska suomeksi voi opiskella kaikkea sitä mitä ruotsiksikin”…ja toisin päin…kaksi piipuinen ongelma näköjään..???

  Kappas vain, nyt tuliki syy esille. Sana rasismi tuli käyttöön. Eli se on sun todellinen syy. Ja se on kieletty Suomessa. Suomessa ei oo koulupakkoa ainoastaan oppimis-velvollisuus/pakkoa. Sen takia pystyt kouluttamaan esim lapsia jopa kotona. Ja tiedätkö mitä Freudenthal oikeasti kysyi? -”Minkä takia suomenruotsalaiset halutaan pakolla tulla (100%)suomenkieliseksi suomalaiseksi”..Eikä toisinpäin niinkuin sä luulet. Lueppas Freudenthalin opinnot/lauseet oikein ja uudestaan…?

  Suomalainen ei saa virkoja pakkoruotsittajien instituutiosta…Eikö? Paikkalinen poliisi tulee Keskisuomesta ja osasi tosi huonoo ruotsia kun hän aloitti työnsä, nyt ku oo käyny n. 5v hän on ylpeä siitä et hän on oppinu ruotsia, vaikka tulipa sen tehty ”takapään kautta”.

  …suomalaisia mitättömällä pakkoruotsilla? Siis meinaatko et ruotsinkielilen valtion töissä oleva lakimies(on huonompi) ja ei oo sama kuin valtion töissä oleva suomenkielinen lakimies(olis parempi)? Nå arvaa kuka se kielipolitiikka/paperimylly/koulutus on määräänny? Politikot itte. Ja kuka sanoi et olen Freudilainen-RKP:läinen. Baarimikkohan olen. Kuulen varmaan enemmän joka päivä ”koko juuriväestöstä” kuin sinä..

  ..”jokaisen suomalaisen kannattaa hoitaa koulussa opiskelunsa siten”… Elikkä sä sanot et näin kaikki pitää tehä sun oppimis-teorian mukana? Minkähän takia monet suomenkieliset sitten lähtee naapurimaille täyttämään opintonsa(ei ainoastaan Ruotsiin) ja tulevat takaisin Suomeen ja sit tulee kotiin.. Sainoilla: -”Olisinpa oppinut parempaa ruotsia(tai muu kieli) kotona koulussa.”

  Katsotko/kuunteletko ainoastaan BBC:tä? Eikö meidän omat lehdet/tv-kanavat käy? Monet näistä uutisista tulee justiinsa ulkomaalta ruotsinkielisten tietokantojen kautta ja Suomeen.. Monesti luet esim IS/IL:ssä: -Lähde: (ja joku ruotsinkielinen lehti/tietokanta+muu mailma)

  Sitten ”hyökättiin” toiseen suuntan ja sanotaan et Venäjän kieli on turhaa… Nå ei ihme et venäläis asiakkaat puhuu mielummin ruotsia kun suomea kun ne tulevat ovesta sisään tietäen et osaan kanss suomea.. Kun noin kohdellaan muiden kielen osaavien henkilöt. Tulet koht seinää vastaan. Voisko joku suomenkielinen kauppamies-henkilö kertoo tälle ”paremmalle vaihtoehdolle” et miten paljon suomea ne käyttävät kun kauppa tehään Venäjässä? Niin sanottu Diktatuuria ei näy loppupäivän-kukkarossa kun on rahasta kyse(Kaupan tekoa)..

  KIELITAITO KUNNIAAN, Monella kielellä pärjätään paremmin…
  (PS odotan vieläkin vastausta siihen edelliseen kommentti- kysymykseen. -Uskallatko…?)

 31. Harald Hurri sanoo:

  Ni fennomaner lider verkligen av mindervärdeskomplex och tror att ni är diskriminerade. Om ni nu är så diskriminerade över att läsa ETT visst språk i skolan så varför klagar ni inmte till Amnesty? LYCKA TILL!!! 🙂

  Vissa tycks ha blivit infekterade av pakkoruotsi-virus och det är obotligt, bara döden befriar en som har blivit sjuk.

  Freudenthal verkar vara fennomanernas idol, borde sättas upp en stor staty av denna person 🙂

  Listan som Terho har hittat på kan man även använda mot finskan på samma sätt som den nu används mot svenskan.

  Skuklle verkligen vara intressant att veta vad dessa ”prvililegier” vi svenskspråkiga har egentligen som ignoranta idioter hela tiden tar upp när det kommer till språkfrågan. Är det skola och hälsovård på eget modermål? Vi svenskspråkiga betalar för helvete procentuellt MER i skatt än finskspråkiga men de tjänser som man har laglig rätt till så får vi inte. En finskspråkig kräver det ena och det andra på sitt modersmål och får den inte det mer eller mindre perfekt finska så är finnen ”kränkt” och gråter ut i media.
  Det som tidigare fungerade på tvåspråkiga orter på BÅDA språken så gör det inte mera pga. ignoranta idioter som tror sig att de äger detta land, fennopellen är ett beskrivande ord för för sådana som inte kan godkänna landets historia och kultur och istället förfalskar och hittar på lögner. Vilket Terho (som nog väl känner till landets historia och kultur) gör och hoppas på att andra som inte kanske är lika utbildade nappar på lögnerna. Man tar till fula metoder för att fiska röster. Detta håller inte i längden och det märker man bra med blå partiet som bara skiter på sig och blir bruna 🙂

 32. Född2språkig sanoo:

  😉 😛

 33. Pakkoruotsi on ongelma sanoo:

  @Född2språkig
  @Harald Hurri

  Miksi teidän pitäisi päättää lastemme kieliopinnoista?

  Nyt puhutaan suomalaisten ja uussuomalaisten lasten ja nuorten kieliopinnoista. Pakkoruotsikokeilu on jatkunut tällaisena vuodesta -68pn/78yliopistot. Me tiedämme jo, mitä pakkoruotsi antaa ja mitä ei.

  Vain pakkoruotsi on ongelma, koska (kertaan)
  – suurimmalle osalle siitä ei ole hyötyä (noin neljä prosenttia suomenkielisistä tarvitsee ruotsia siinä määrin kotona tai töissä, että kokevat puhuvansa sitä hyvin)
  – monille siitä on haittas (saa alentamaan opintotoiveita, pitkittää tai keskeyttää opintoja, syö ylipäätään opintomotivaatiota),
  – se syö kansallista kielivarantoa ja opetuksen resursseja ja
  – se vääristää taitoprofiileja korkeammassa koulutuksessa ja hallinnossa.

  Kerrataan sekin, että mitään pakkoruotsin kaltaista pientä vähemmistökieltä pakollisena kaikille alakoulusta yliopistoon ei ole missään muualla.

  Miksi tästä ongelmasta ei saisi puhua, miksei sitä saisi korjata?

  Elä ja anna elää!

 34. uuvatti mikä uuvatti, vaikka voilla paistais sanoo:

  Kaikenlaista sitä tulee teikäläisenkin kirjoittaa, mielikuvana tietenkin kannatuksen nousu.
  Eiköhän tällekkin käy samalla tavalla, kuin uhosi EU-kansanäänestyksestä. Sipilä pistää teikäläisen ojennukseen tässäkin asiassa, ja se on siinä.
  Muistahan olla kiltisti, niin……………

 35. Kiitosta lukiolaisilta sanoo:

  Lukiolaisten liitto kiittää tviitissä avauksesta:

  Lukiolaisten Liitto
  @Lukiolaiset
  3. marrask.
  Lukion tulee taata riittävä ja monipuolinen kielitaito: tarvitsemme niin ruotsin, saksan kuin venäjänkin osaajia! (link: https://www.hs.fi/politiikka/art-200000 … m=toimitus) hs.fi/politiikka/art… Kiitos avauksesta @SampoTerho! #lukiolaiset

 36. Född2språkig sanoo:

  Nå käännetään tää ”LP-levy” B-puolelle sitten: Miksi Teidän on päätettävä meidän lastemme kielen opinnoista?

  Miksi meidän on luettava ”Pakko-Suomea” sitten?
  Jo jopa ala-asteelta eteenpäin… Nå kun sen takia. ..olet päässyt ylästeesta läpitte(Suomen/Englannin+Saksaa tai Ranskaa ja ehkä Venäjää jos siihen on mahdollisuus) niin sun on valittava ammatti-koulua tai lukiota…

  Ammatti koulussa saat opetuksen valitusta ammattistasi, että sinulla olis pienemmikin mahdollisuus päästä isommalle työmarkinalle sun on osattava muitakin kielejä kun ruotsia. Siitä on meille jo ”syötetty” ala-asteesta lähtien sinun tietämättä asiasta(suomi, suomi, suomi..ynnä TV/Lehdet/muu suomalaiskielinen media) Päässäsi äidinkielen lisäksi sinulla on suomenkielen hallinta ja esim. Englantia. Että kun jatkat ammattikoulussa niin monet asiat on melkein pakolla luettava Suomen lisäksi, Englannin/Saksan/Ranskankielellä muuten et saa haluamasi työ-ammattia. Ja teoreettinen loppukoe on yleensä sitten(erikois ammatit), suomenkielellä.. Ja ne henkilöt jotka tarkastavat sun hitsaukset(jos hitsaajaksi halusit?) antavat loppulause tietenkin suomen kielellä.. Koska näitä tarkastajat yleensä muista paikoista…

  Lukiossa sitten, sun on pakko jatkettava Suomen lisäksi Englannin+Saksan tai Ranskan(ehkä Venäjän jos siihen on mahdollisuus) opiskelut. Huom! nyt en sitten sano mistään REALin/Lakkijais/YO-kirjoittamista ja miten ne korjoitetaan.

  Kun olet päässyt näistä läpitte niin tietenkin:
  -Suomenruotsin äidinkieliset pojat ja jotkut flikat(Inttiin)ja joutuvat melkein pakolla lähtemään Dragsviikin koska se on ainut paikka missä puhutaan ruotsia. Ja kommenot tais olla nykyään suomeks(Pakko ainakin ymmärtää Suomea, kö??) Kuin kaikki muis kasarmeis on ”pakolla” osattava Suomea.

  Sitten jatketaan ne opiskelut.
  Yliopistois sit(kun opinto-matka siellä jatkaa)…
  Monnessakohan paikoissa saa nyt sit opiskella meidän ruotsin-äidinkielellä?
  Voisiko joku laskea?(Kiitos, Ja laske samantien suomen kielisiä yliopistot?)
  … ja niin taas se ilmenee et meidän on pakolla osattava Suomea.. muuten ulkomaille opiskelemaan ja sinne ne opiskelu tuet(rahat) häippäis.. Ja ehkä henkilö lähti saman tien? Sinne ne ”tulevat” vero-rahat kanss häippäis…
  Ja se on SITÄ joka ”syö ne rahat”..

  Ja meillä on yhtä pitkä koulutus kun kaikilla muilla…ja se ”syö” meidänkin halut opintotoiveista, pitkittää tai keskeyttää opintoja, syö ylipäätään opintomotivaatiota. Et siinä ette oo mitään ”erikois” tapaus.

  Miten jotain voi syödä kielivaraus/rikkaus yhdessä maassa. Me itsemme(ruotsinkieliset) joudumme lähtemään muihin paikkoihin kun ei saa opiskella ”kotona” ja tietenkin se tulee kallimmaaksi silloin. Muuten, kirjallisuus meidän äidinkielellä on tullut hirveän kalliiksi viime aikoina..miksi? (Jos on kaksin kieliset tiekyltit niin kunnat saavat enemmän tukea.(HBL)..miks ei sit enemmän tukea kaksinkielisiin opintomateriaaliin?)

  Selitäpäs tuota ”–se vääristää taitoprofiileja korkeammassa koulutuksessa ja hallinnossa”. Miten kieli vääristää taito profiilia??? Mä ainakin katson et taito on rikkaus ja sitä enemmän taitoa osataan sitä rikkaamaks tulet. Ja onkohan nyt sit sun mielessäsi et ”korkeammassa koulutuksessa ja hallinnossa” on pakolla osattava Suomea?
  …sinne kai ne isot ruotsinkieliset veron maksaajat häippäis kun ne ei ”saavat” tehä töitä omalla äidinkielellä…

  ”Joo ollaan kilttejä…”
  -Jopa Sipilän ruotsinkielen hallinta on parannu viimeaikoinaan…

 37. Pakkoruotsi on ongelma sanoo:

  @Född2språkig

  Millä tavoin ruotsinkielisten asema Suomessa eroaa kaikista muista maailman 5%:n ja isommistakin vähemmistöistä? Kyllä. Se on todella paljon parempi.

  Me muut emme määrää teidän kieliopinnoistanne. Teidän kieliopintonne määrittyvät todellisuudesta. Jopa Ahvenanmaalla sanottiin rehellisesti pakkosuomesta, että se syö nuorten muun kielitaidon ja siksi se poistettiin. Aivan saman tekee pakkoruotsi mannermaalla. Sen sijaan teidän ”pakkosuomenne” on maan pääkieli – ja kaikkialla maailmassa vähemmistöt opiskelevat maansa pääkieltä oman etunsa vuoksi.

  Mieti, mitä oikeastaan haluat sanoa. Suomenkielistä koulua käyvien ja ruotsinkielisiä koulua käyvien tilanne ei ole symmetrinen, koska suomen kieli on maan enemmistökieli, yli 90% puhuu sitä äidinkielenä tai äidinkielen tasoisesti.

  Mitä sinä tahdot meiltä muilta? Että meidän pitäisi näytellä asuvamme maassa, jossa on 50% ruotsinkielisiä?

 38. Född2språkig sanoo:

  -”Millä tavoin ruotsinkielisten asema Suomessa eroaa kaikista muista maailman 5%:n ja iso…” Kuka niin sanoi? (Harald H. Amnesty?)

  -”…ut emme määrää teidän kieliopinnoistanne. Teidän kieliopintonne määrittyvät todellis..” ~Pakkoruotsi on ongelma~ vastasi tohon…-”korkeammassa koulutuksessa ja hallinnossa..”

  -Ahvenanmaalla on omat kielilakit, nyt puhumme Suomesta..

  -”Sen sijaan teidän ”pakkosuomenne” on maan pääkieli” … Ja Suomen peruslaki sanoo? (Ei oo yks pääkieli vaan kaks)..

  ”Mitä sinä tahdot meiltä muilta?”
  -Hyväksy jo et me puhumme/opiskelemme ruotsia ja eletään kaksi pääkielisesa maassa. Ei tartte syrjäyttää meitä ”pakolla”, katso itse Suomen kieli kartasta..
  Esim, linkki https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Languages_of_Finnish_municipalities_(2016).svg
  Huom näkyy kanss Saamelaisten kieli alueet.

  Lukiolaiset? Voisitteko heittää tuo linkki uudestaan? Oli vähän ”leikattu versio”…

 39. Pakkoruotsi on ongelma sanoo:

  @Född2språkig

  Perustuslaki puhuu kansalliskielistä ja niille ei ole mitään yleistä määritelmää.

  Vaikka ruotsi on kansalliskieli, se on mannermaalla alle 5%:n vähemmistökieli. Kyllä vai ei?

  Suomi on maan ehdoton pääkieli, koska yli 90% puhuu sitä joko äidinkielenä (lähes 90%) tai äidinkielen omaisena kielenä. Pääkieli tarkoittaa juuri tätä, että pääosa väestöstä puhuu kieltä äidinkielenään. Kyllä vai ei?

  Kaksi pääkeiltä olisi, jos ruotsinkielisiä olisi 50% tai edes 30%. Onko?

  Perustuslaki ei vaadi pakkoruotsia. Palvelut ruotsiksi tulee järjestää jollain järkevällä tavalla (= ruotsinkieliset itse järjestävät ne ja vapaaehtoisesti ruotsia opiskelleet ovat mukana järjestelyissä ja tulkitkin ovat olemassa, jopa puhelintulkit).

  Lukiolaisten kommentti näyttää löytyvän twitteristä, linkki vie Sampo Terhon ehdotukseen.

  Edelleenkään et ymmärrettävästi kerro, mitä haluat meiltä muilta. Miksi et antaisi meidän elää omaa elämäämme?

 40. ps selvempi vaihtoehto sanoo:

  KIELIÄ OPISKELLAAN OMAN OPISKELUN MAHDOLLISTAMISEKSI, EI SVEDUJEN PALVELEMISEKSI. Suomeksi saa kaiken opetuksen, jonka saa Ruotsissakin, joten mitään pakkoruotsia ei tarvita, sen jälkeen kun suomalaiskirjat ja -kurssit loppuvat, esimerkiksi väitöskirjavaiheessa,

  otetaan englanti, saksa ja ranska käyttöön, näillä kolmella kielellä painetaan ja valmistetaan lähes kaikki ORIGINAALI OPETUSMATERIAALI MAAILMASSA EI RUOTSIKSI EI VENÄJÄKSI EI KIINAKSI EI ESPANJAKSI …

  Pelle (pakkoruotsalainen neutraali nimi) nillittää yllä
  http://sampoterho.fi/?p=3916#comment-22919
  Pelle: Suomessa ei oo koulupakkoa ainoastaan oppimis-velvollisuus/pakkoa
  Pelle: eikö? Paikkalinen poliisi tulee Keskisuomesta
  Pelle: Katsotko/kuunteletko ainoastaan BBC:tä? Eikö meidän omat lehdet/tv-kanavat käy
  Pelle: et venäläis asiakkaat puhuu mielummimmin
  Pelle: odotan vieläkin vastausta siihen edelliseen kommentti- kysymykseen.

  Vastaukset:
  Koulupakko on nyt vain lyhennystermi eikä kukaan ala maksaa KALLIITA opetuskuluja ITSE JÄRJESTÄMÄSTÄÄN OPETUKSESTA, kun käytössä on maksuton peruskoulu, pakkoruotsittajan nillitystä ja venkoilua SVEDUPELLET EIVÄT PYSTY EDES RAHOITTAMAAN OMAA TELEVISIOKANAVAA SÄÄTIÖITTENSÄ RAHOILLA, VAAN ROIKKUVAT VERORAHOJEN VARASSA

  Joo, epäilemättä svedupelle ei vaadi vankiloita kaksikielisiksi mutta poliisin haluaa eli svedupelle haluaa palvelijakseen poliisin mutta PAKKORUOTSI EI RIITÄ RUOTSALAISIIN INSTITUUTIOIHIN KUTEN Åbo akademin professoriksi, instituutioiden työpaikat on varattu pappapetalareille, noille surkeille laiskijaisille, joiden pätevyys on sitä, että puhuvat ruotsia. TÄMÄ ON JUURI PAKKORUOTSIN IDEA, ei vaadita liian hyvää kielitaitoa RUOTSISSA – koska se johtaa kansainväliseen oikeuskäsittelyyn ja RKP:n määrittelemiseen RASISTISEKSI (enemmistö joutuisi opettelaan tarpeetonta vähemmistökieltä) APARTHEIDISSA MUSTAT PANTIIN OPISKELEMAAN BUURIA. Svedu vaatii vain mitätöntä pakkoruotsia, jolla voidaan oikeuttaa sveudupellejen edut valtiolla eli työpaikat VERONMAKSAJIEN LASKUUN

  Suomen media on YYA-kauden ajoilta svedupellestetty pelkäämään venäläisiä ja tukemaan PAKKORUOTSIA IKÄÄN KUIN SE LIITTÄISI MEIDÄT LÄNTEEN siksi uutiset ovat myös korruptoituneet svedupellemyönteisiksi, ESIMERKIKSI YLEN JA HESARIN KALTAISISSA lähteissä – suomifilmit ovat ok – mutta ajankohtaisuutiset ovat peittelyä ja vääristelyä

  tietenkin olisi kiva saada suomeksi uutisia mutta kun ei saa ja SIKSI SUOMALAISEN KANNATTAA KATSOA UUTISET BBC SKY ZDF TVE … ja se vaatii KIELITAITOA JA PAKKORUOTSIA POIS

  Suomalaista KAUPANMYYJÄÄ – PALKKA 1500 EUROA KUUSSA – ei voida alistaa opettelemaan turhaa diktatuurikieltä venäjää voidakseen myydä Vuittonin laukkuja Esplanaadilla
  venäläisille turisteille. Suomeen tulevat venäläiset ymmärtävät englantia ostavat ruokansa ja tavaransa valitamyymälästä ilma venäläisiä tekstejä jne. LISÄKSI suomalaiset poliitikot eivät yleensä osaa VENÄJÄÄ MIKÄ OSOITTAA ETTÄ KIELELLÄ EI todellisuudessa TEE MITÄÄN LÄNSIMAISSA. Esimerkkinä ne taistolaiset yms. jotka erehtyivät opiskelmaan Lenskissä (= taistolaisnimi Leningradille) pelkäävät, sanonko mikä housuissa, että eivät saa viisumia diktatuuriin jos arvostelevat putinisteja. Diktatuurikielistä on siis monipuolista haittaa, aikaa ja vaivaa kuluu, eikä opi mitään koska diktatuuri levittää propagandaa ja tyhjänpäiväisyyksiä, ei uutisia vain pornoa ja propagandaa, kuka haluaisi lukea pohjoiskoreaa tai kiinaa? Eli eivät laajat joukot. DIKTATUURIKIELIÄ EI PIDÄ OPETTAA KANSAN KOULUISSA

  Odota mitä odotat en tiedä kysymyksistäsi, minä ODOTAN, PAKKORUOTSI POIS, KIELITAITO KUNNIAAN

  Kielitaitoa ei hankita svedujen tai venäläisten palvelemiseen vaan omaan opiskeluun ja kehittämiseen. Siksi tärkeitä kieliä suomalaisille ovat suomi, englanti, saksa, ranska … espanjan voi jättää vanhemmalle iälle, jos haluaa asumaan Andaluciaan (jossa on kokoomuksen suurin puolueosasto, TEE NIIN KUIN VARAKKAAT, OPETTELE KYPSÄLLÄ IÄLLÄ ENNEMMIN ESPANJAA KUIN RUOTSIA JA VENÄJÄÄ)

 41. Harald Hurri sanoo:

  @ps selvempi vaihtoehto
  Har har du lite ”pakkoruotsi” det som du verkligen älskar 🙂

  Ta det nu lungt för helvete och ta din medicin med en silversked och lär dig bl.a svenska, det skadar ingen att kunna ett språk som hör till Norden (dit Finland hör) och som är landets andra språk.

  Har inget emot att information skulle vara enbart på engelska och alla manualer och annan elektronik på engelska bara man får bort finskan som man betalar extra för. Bläddrade i gamla finska datortidningar och på 90-talet så var t.ex Windows, Office och annan programvara billigast på engelska, lite dyrare på svenska och dyrast på finska. Det kanske visar att finska är ett mindre språk än svenska och därmed dyrare att översätta till finska 🙂 Varför kan det inte vara så ännu där man skulle på t.ex 200€ bortdraget på en 600€ laptop om den inte har stöd för finska? Har för övrigt aldrig använt någon form av elektronik varken på svenska eller finska som jag har köpt.

  Finns nog professorer som jobbar på Åbo Akademi som inte talar svenska precis som det finns professorer vid t.ex Helsingfors Universitet som inte talar finska, det är beroende på vad de undervisar. Och nej det hindrar inte att en finskspråkig söker sig till t.ex Åbo Akademi där det finns ganska många finsksprågiga studerande som inte är negativt inställda till det svenska och blivit smittade av pakkoruotsi-virus.
  Att tala om apartheid visar bara hur förbannat enkla och outbildade ni ignoranta fennomaner är som har sovit på historielektionerna och vet knappt vad det handlar om.
  När har en finskspråkig t.ex blivit nekad vård, inte fått köpa/hyra bostad… pga. språk?
  Däremot får man som svenskspråkig hör lite nu och då ”Perkelen hurri!”/”Suomessa puhutaan suomea” och då är det bara att svänga över till engelska. Man kan på ett vänligt sett be en tala finska, men det kan tydligen inte en enkel finne och då svänger man över till engelska. Varför skall jag respektera finska och ni idioter inte respekterar att det finns folk som talar andra språk? Konstigt nog så är det flera gånger som den ignoranta finnen märker själv att det är idiotiskt att tala engelska och svänger själv över till helt OK svenska. Tydligen smakar inte egen medicin gott 🙂

  Vad är det som hindrar dig att lära dig engelska? Är det ”pakkoruotsi” som blandar bort dig och du vet inte vilket språk som är vad och t.ex BBC inte är textad till finska? Där har du dock rätt in att om man vill veta mer vad som händer i världen så är det andra nyhetskanaler man skall se på, samtidigt så skall man inte vara alltför blåögt och lita till 100% dessa kanaler. Men det har inget med ”pakkoruotsi” att göra.

  Privata företag och butiker behöver inte kunna eller är skyldiga till att betjäna på kundens språk. Däremot så hör det till grunderna i företagsamhet att vara vänlig mot kunderna fast kunden är krävande och betjäna på kundens språk om det är möjligt. Man kan som kund alltid köpa på ett annat språk men det är svårare att sälja på ett språk som inte kunden talar. Dessutom så köper en nöjd kund mera och kommer tillbaka medan en missnöjd kund är en förlorad kund och kanske inte köper något.
  Myndigheter så har en skydlighet att betjäna landets medborgare på landets två språk och det är svenska och finska.

  Om man tar bort ”pakkoruotsi” så kommer det inte att påverka medborgarnas språkkunskaper som du tror. Det är mer en lögn som man tar till för att vissa finskspråkiga vill komma lättare undan i skolan. Det enda som hjälper är MER språk redan i lågstadiet och en uppdatering i undervisningen. En del av problemen i undervisningen är att det praktiska kunskaperna har man lagt mindre energi på, istället tryckt in ordlistor och grammatik som man skall kunna mer eller mindre utantill istället för att använda språket i sin vardag.
  Ett annat problem är var skall man hitta resurserna som krävs samt alla lärare som skall undervisa i minst 5 språk i ALLA skolor i landet. Detta skulle vara intressant att veta hur ni som vill ha valbara språk i skolan skulle lösa detta problem 🙂 Tanken är bra men det kostar och det kostar massor.

  Bara för att man har ett litet test på ynkliga 2000 elever så betyder det inte att man går vidare med valbara språk. Antingen så kommer man fram till att det var ett lyckat försök men inte genomförbart i hela landet pga. osrakerna som jag nämde ovan, eller så går man vidare med valbara språk och några år senare märker man at det blev dyrare än räknat och man slutar med hela idén med valbara språk. Så som man brukar fatta beslut detta land så tror jag på det senare och skrapar sig i huvidet och inte fattar varför. Finska politiker kan inte tänka efter mer än några år frammåt och det blir ofta så att folket betalar för alla misstag.

 42. Pakkoruotsi on ongelma sanoo:

  @Harald Hurri

  1. Jos ruotsin sijaan osa oppilaista lukee jotain muuta vierasta kieltä, niin ruotsin sijaan myös opitaan jotain muuta vierasta kieltä. Kaikkien ei ole pakko aloittaa usean kielen opintoja varhain. B1-ruotsin varhaistus alakouluun oli tahallinen virhe, koska vuotta myöhemmin sille olisi ollut yläkoulussa useita vaihtoehtoja. Mutta virhe tehtiin tieten tahtoen, se oli RKP:n vaatimus vastoin asiantuntijoiden tuntijakoesitykstä ja hyväksyttiin Kataisen hallituksessa juhannuskokoontumisessa suljettujen ovien takana.

  2. Useimmilla yläkouluilla on jo nyt opettajat viiden vieraan kielen opettamiseen, myös maaseudulla, sillä yläkoulujen yhteydessä on yleensä lukio ja lukion kielitarjonta on kohtuullisen laaja. Sitä voi laajentaa myös tietokoneavusteisella etäopetuksella kuten syrjäseuduilla tehdään jo nyt. Ainakin maahanmuuttajataustaisten lähtökielen opetus voidaan hoitaa näin.

  3. Kaikissa kouluissa ei tarvitse olla viittä kieltä, kunhan ainakin suuremmissa keskuksissa on mahdollisuus halutessaan hakeutua kouluun, jossa on itselle merkityksellinen kielivalikoima. Meillä ei ole myöskään musiikkiluokkia tai luonnontiedepainotusta joka koulussa tai edes joka kunnassa, mutta on tärkeää, että näihinkin on mahdollisuus. Moninaisuus ei edellytä sitä, että kaikilla on oltava kaikki mahdollisuudet. Mikään lukujärjestystemppu ei pysty toteuttamaan sellaista.

  Mutkutuksen sijaan, voisitko – suomeksi, kiitos – kertoa, miksi et halua antaa fiksujen suomalaisten ja uussuomalaisten valita vieraita kieliä lastensa kanssa kuten ne valitaan muuallakin?

 43. ps selvempi vaihtoehto sanoo:

  KOULUTUS KIELIPOLIITTISESSA RASISMISSA

  EI VIRKOJA EI APURAHOJA ELLET OLE SVEDU

  Ruotsinkielisyys ei ole yliopistoissa vain symboli vaan vallan merkki
  Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kaksikielisyys sekä ruotsinkieliset yksiköt, kuten Åbo Akademi ja Svenska handelshögskolan, vääristävät myös yliopistojen nimityskäytäntöjä

  Suomalaisen yliopistopolitiikan kaksikielisyys on eräänlaista apartheidia, joka juontaa juurensa yliopistojen valtiollisuuden aikakaudelta

  Koska Svenska kulturfonden ei tue suomenkielistä kulttuuritoimintaa, kehotan Suomen Kulttuurirahastoa olemaan tukematta ruotsinkielistä kulttuuritoimintaa siihen asti, kunnes Svenska kulturfonden muuttaa sääntöjään ja käytäntöjään niin, että se myöntää avustuksia tasavertaisesti myös suomenkielisille ja suomen kielellä tapahtuvaan työskentelyyn.

  TÄMÄ SAITTI EI HYVÄKSY VIITTEITÄ JOTEN NÄIN, LUE LISÄÄ TÄSMÄVIITTEITÄ

  googlaa:
  yliopistojen ruotsikieliset turhakkeet

  googlaa:
  Filosofian tohtori ja sosiaalipsykologi Jukka Hankamäki analysoi blogillaan ruotsalaisuuden päivän innoittamana

  googlaa:
  Jukka Hankamäki ma 06.11.2017 16:35

 44. Född2språkig sanoo:

  PS selvempi…
  Katsohan tätä karttaa,
  Svenska Kultuurfondens beviljade stöd/myönnetyt avustukset..

  http://beviljade.kulturfonden.fi/karta/#
  …ainakin 71 kpl on myönnety..

 45. ps selvempi vaihtoehto sanoo:

  Onko se Ruotsin tai RKP:n kartta,sverigesradio Suomenruotsalaiselta kulttuurirahastolta lähes miljoona Ruotsiins
  Ruotsissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin

  svedut saa säätiöihin veroetuja.

  Rkp:n toiminnan ja vaalien rahoitus, missä ainoana pienpuolueena vaalibudjetti on aina suurimpien puolueitten tasolla.

  Toimittaja Aarno Laitinen kysyi jo kauan sitten, miksi esimerkiksi kokoomus ei paljasta presidentinvaaliin vuonna 2006 saamansa 400.000 euron alkuperää. Vastausta ei ole saatu, mutta nyt sen alkuperästä on erittäin vahva näyttö.

  pitää olla suomenruotsalainen pankki passi tai geenipankki tai berika

  Svenska kulturfondens mål är att berika och utveckla det svenska, stödja det svenska språkets samhällsbärande ställning och utveckla kunnande, kompetens och kreativitet inom kultur och utbildning på svenska i Finland

  2001 kirjanpitoarvon mukaisesti. Tänään niiden todellinen varallisuus on moninkertainen.

  nettihakuja sveduraha

  Svenska Kulturfonden 831 877 000 Sigrid Juselius Stiftelse 637 000 000 Stiftelsen för Åbo Akademi 220 005 000
  Brita Maria Renlunds minne 132 453 000 Svenska Litteratursällskapet 124 662 000 Föreningen Konstsamfundet rf 104 460 000 Gösta Scherlachius Konststiftelse 51 570 000

  – Ex-ministeri Stefan Wallinin asuntoasiat hoidettiin Åbo Akademin säätiön avulla.
  – Bensow-säätiö ei ole enää vuosiin käyttänyt rahoja säädekirjan tarkoituksiin vaan säätiön johdon asuntokuluihin.
  – Korkeimman oikeuden ex-presidentti asuu lehtitietojen mukaan suomenruotsalaisen säätiön omistamassa asunnossa alihintaan.
  – Brita Maria Renlunds minne säätiö kaappasi uuden lastensairaalan

 46. Harald Hurri sanoo:

  @ps selvempi vaihtoehto

  Stöder t.ex Suomalaisuuden Liitto finsk kultur och stöder finska skolor i t.ex Sverige eller Spanien?
  Deras intressen är att tvätta bort svenskan från Finland och förfalska landets historia.

  Varför skulle Svenska Kulturfonden ens behöva stöda finska intressen som inte har något med det svenska språket att göra? Nog har finska skolor fått stöd för sin undervisning i svenska och det skulle behövas ännu mer. Redan i dagis borde det vara språkbad på svenska så att barnen inte blir smittade pakkoruotsi-viruset som vissa vuxna har och det är obotligt.
  Helt klart att du har sovit eller varit borta från svenska- och historielektionerna i skolan, har säkert även dyslexi och allergi för andra språk. Du måtte vara bitter och inåtvänd och särskilt när någon svenskspråkig inte kan finska perfekt

  Nu skall vi räkna på finska: yxi, kaxi, strxi, taxi maxi 🙂
  pråkresa i Finland https://www.youtube.com/watch?v=hqbX58xYhxo känner du igen dig?

 47. Född2språkig sanoo:

  Vastasin tähän:
  Koska Svenska kulturfonden ei tue suomenkielistä kulttuuritoimi… (katso se kartta? Ja lue uudestaan ne luvut..)Siinä ei oo mitkäänlaista Ruotsin tuki luvut. (Jätä nyt se Ruotsi-maa rauhaan, me puhumme meidän kielistä ja niiden oikeudet jne..) Tai sä kävit SUOMALAIS-RUOTSALAINEN KULTTUURIRAHASTOn kotisivuilla mut se on eri rahasto, se on Pohjosmaiden yhteinen rahasto..Hyökkäsit ”Svenska kulturfonden” päälle.

  svedut saa säätiöihin veroetuja. …Ai Mitkä edut? Samat saakin kaikki muutkin. Tai onko se 5&:n Suomenruotsailais viittä vailla 100% joka pyörii päässä?

  RKPn toiminnan ja vaalir… Kuka mainititsi et meidän piti tehä vapaaehtoista työtä julkisiin asioihin ja hae netistä PSn yhteiset tilitietoja/(vaalituki rahoista saatu valtiolta) viimeistä vaalista…niin ehkä ”leipäluukku” kii?

  Svenska kulturfondens mål är att berika och utveckla det svenska, stödja… Nå mitä Suomen Kulttuurirahasto(skr.fi) tekee sitten? Ihan samaa toimintaa ja suomen kielellä..

  2001 kirjanpitoa.. kenen kirjan pitoa? Ainakin minä ilmoitin Verotoimistolle mun tulot viimeiks..

  Svenska Kulturfonden 831 877 000 Sigrid Juselius Stiftelse 637 000 000 Stiftelsen för Åbo Akademi 220 005 000
  Brita Maria Re… Noidenkin tilitiedot ovat yleis tietoja, tsiika minne kaikki rahat meni.. tai harmittaako kun ne ovat ruotsin kielellä/nimellä kirjoitettu?

  Ja tuo viimeinen ”Palsta”… Kuka/mitä/täh/hä on pyöriny kaikis medioissa? X sai valtiolta… Asunto..meni ali.. Henkilö Z vei säätiö Yn rahat.. Herra M manipuloi rahalla…tulokset…Listas lyötyy molempien ”kielien” nimet..

 48. Född2språkig sanoo:

  Jaa nää unohtui:
  Toimittaja Aarno Laitinen kysyi jo kauan sitten, miksi esimerkiksi kokoomus ei paljasta presidentinvaaliin vuonna 2006 saamansa 400.000 euron… Sen jäsen-enemmistö tais olla tais olla ”suomen-suomalaisia”…

  pitää olla suomenruotsalainen pankki passi tai geenipankki tai berika… Anteeks mut mitäh…?

 49. Född2språkig sanoo:

  Hei web-master, mä odotan hyväksyntää siihen mitä kirjoitin 06/11/2017 18:18 … Muuten nää kysymykset/vastaukset tulevat turhaan heitetty edestakaisin uudestaan..

 50. Menneen maailman eliitin perintö sanoo:

  ”Varför skulle Svenska Kulturfonden ens behöva stöda finska intressen som inte har något med det svenska språket att göra?”

  Svenska kulturfonden on perustettu vuonna 1908, ja nykyään se toimii katto-organisaationa noin 480 rahastolle, jotka pohjautuvat testamentteihin sekä yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja yritysten tekemiin lahjoituksiin. Näihin rahastoihin on valunut merkittävä osa kansallisomaisuutta – siis omaisuutta, jonka pieni ruotsinkielinen eliitti on onnistunut keräämään aikana, jolloin suomen kieli oli köyhän rahvaan kieli ja suomenkieliset osattomia niin koulutuksesta kuin mahdollisuuksista vaurastua. Olisi eri asia, jos tilanne olisi toisinpäin – suomenkieliset olisivat pitäneet ruotsinkieliset köyhinä kalastajina ja nämä olisivat riipineet pienen rahaston oman vähemmistönsä tueksi fondeniinsa. Tässä on aikanaan epäoikeudenmukaisessa tilanteessa kertynyttä vaurautta sijoitettu pienen, valmiiksi vahvoilla olevan ryhmän hyväksi.

  Ja tämän lisäksi sitten nämä pakkoruotsikuviot. Olisi rehellistä edes myöntää tilanne ja päästää pakkoruotsista irti.

  Tässä riittää perattavaa vielä monelle sukupolvelle.