Siniset on tänään esittänyt, että lukiolain uudistuksen yhteydessä luovuttaisiin ruotsin kielen pakollisesta opiskelusta lukioissa. Nuorten menestymismahdollisuuksia kansainvälisillä työmarkkinoilla haittaa koulujärjestelmämme, joka pakottaa koko ikäluokan pienen pohjoismaisen kielen opiskeluun muiden vieraiden kielten kustannuksella. Tutkimusten mukaan yli 70 prosenttia suomenkielisistä kannattaa kielivapautta. Jopa Opetushallituksen entiset virkamiehet olisivat vapaaehtoisen ruotsin kannalla, jotta suomalaisten kielitaito laajenisi. Ks. HS: Kielitaitotarpeet muuttuneet radikaalisti

Olen vuosittain julkaissut listan niistä jo kumotuista perusteluista, joilla pakkoruotsia tavallisimmin puolustetaan. Koska tiedän, että vanhoillisissa piireissä Sinisten avaus tulee herättämään vastustusta, päivitän listan nyt.

Luettelo osoittaa, ettei pakkoruotsin puolesta ole järkiperusteluja. Samalla muistutan, että vapaaehtoinen mahdollisuus korvata ruotsin opiskelu jollain suurella maailmankielellä ei veisi ruotsin opiskelumahdollisuutta keneltäkään. Kielivapaus sen sijaan laajentaisi nuorisomme kielitaitoa, tukisi yksilöllistä urasuunnittelua ja samalla myös parantaisi ruotsin kielen imagoa. Siniset kannattavat periaateohjelmansa mukaisesti kielivapautta kaikilla koulutuksen tasoilla.

 

 1. Onhan kouluissa muitakin pakollisia aineita, kuten matematiikka ja biologia, miksei siis myös ruotsi – Pakollisia aineita saa kouluissa olla jatkossakin, mutta aineen opiskelusta on osoitettava olevan hyötyä niille, joille se on pakollista. Toisin sanoen minkään aineen pakollisuutta ei voi perustella sillä, että ”onhan muitakin pakollisia aineita, siksi myös tätä opiskellaan”. Esimerkiksi matematiikan ja biologian perustiedot ovat tarpeellisia kaikille ja kaikkialla maailmassa, eli niille on selkeät yleishyödylliset perusteet, jotka ruotsilta puuttuvat.
 2. Ruotsin opiskelu on hyvä tapa oppia muitakin kieliä – Varmasti vielä parempi tapa oppia muita kieliä on lukea niitä itseään, eikä ensin vuosia ruotsia.
 3. Pakkoruotsi edistää kansainvälisyyttä – Todellisuudessa Suomen kiinnittyminen kahteen kansainvälisesti pieneen kieleen (suomi ja ruotsi) on paremminkin nurkkakuntaista, ei avautumista kansainvälisyydelle.
 4. Ruotsi on meille tärkeä vientimaa – Tämä pitää sinänsä paikkansa, mutta ei kelpaa pakkoruotsin perusteeksi. Ensinnäkin maailmankaupan kieli on englanti. Toisekseen vienti Saksaan ja Venäjälle on myös meille tärkeää, eikä meillä silti ole väitetty olevan tarvetta pakkosaksalle tai pakkovenäjälle. Ylipäänsä on järjetön väite, että jos esimerkiksi tehdas tuottaa tavaraa jota viedään Ruotsiin, jokaisen työntekijän tehtaan liukuhihnallakin täytyisi osata puhua ruotsia, jotta kaupankäynti onnistuu.
 5. Ruotsin kieli on sivistävää – Ehkäpä, mutta voiko kukaan tosissaan väittää, että se on sivistävämpää kuin vaikkapa ranska, saksa, espanja tai mikä tahansa muu kieli, jota osa oppilaista lukisi mieluummin kuin ruotsia?
 6. Ruotsi ja ruotsin kieli ovat keskeinen osa historiaamme – Kyllä, mutta historiaa opiskellaan historian tunneilla. Kielten opetuksen täytyy tähdätä tulevaisuuden tarpeisiin, ei menneisyyden. Menneisyyteen ei voi työllistyä, eikä edes lähteä turistimatkalle kieliosaamistaan hyödyntämään.
 7. Kaksikielisyys on rikkaus – Tämä on mielipide eikä järkiperustelu. Jokaisella on tietenkin oikeus omaan mielipiteeseensä ja halutessaan ruotsin opiskeluun, jos kokee sen itselleen rikkaudeksi. Toisaalta saman valinnanvapauden ansaitsevat nekin, jotka kokevat jonkun muun kielen itselleen suuremmaksi rikkaudeksi. Olisi ylimielistä perustella ruotsin pakollisuutta muille sillä perusteella, että itse kokee sen rikkaudeksi, jolloin asettaa oman kokemuksensa toisen ihmisen kokemusta arvokkaammaksi.
 8. Pakkoruotsi edistää kielellistä monimuotoisuutta – Monimuotoisuus ei edisty siitä, että kaikki kansalaiset pakotetaan lukemaan yhtä ja samaa kieltä laajemman kielivalikoiman sijaan. Päinvastoin, kieliosaamisemme monimuotoisuus kapenee pakkoruotsin takia.
 9. Meidän pitäisi opiskella enemmän kieliä, ei vähemmän – Kielivapauden ajatus ei ole vähentää kielten opiskelua, vaan että ruotsin sijaan saisi koulussa opiskella jotain muuta kieltä. Eli kielivapauden myötä suomalaisten kieliosaaminen ei vähenisi vaan monipuolistuisi.
 10. “En ole koskaan kuullut kenenkään valittavan, että osaa useampia kieliä” – Tämä on varmasti periaatteessa totta, mutta itse ainakin olen kuullut hyvin monien valittavan sitä, että joutui lukemaan nimenomaan ruotsia kieliosaamisensa laajentamiseksi, eikä saanut vapautta lukea jotain suurempaa maailmankieltä sen sijaan.
 11. Kun jokaisen on luettava pakkoruotsia, kaikille taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä kaksikielisyyttä vaativiin virkoihin – On vanhoillista ajatella, että koko koulutusjärjestelmämme täytyy rakentaa Suomen julkisen sektorin virkavaatimusten mukaisesti. Moni nuori tähtää kansainvälisillä työmarkkinoilla aivan muihin tehtäviin. Lisäksi pakkoruotsijärjestelmän purkaminen tulisikin aloittaa juuri virkakelpoisuusvaatimuksista, joille ei ole mitään käytännöllisiä perusteita. Jokaisen ihmisen jokaisessa virastossa ei tarvitse osata ruotsia, jotta voidaan antaa ruotsinkielistä palvelua.
 12. Pakkoruotsi on välttämätöntä siksi, että ruotsinkieliset saisivat Suomessa palvelua – Ruotsinkieliset palvelut tulee ensisijaisesti turvata ruotsinkielisten omalla työvoimalla, mutta tätä voidaan lisäksi täydentää vapaaehtoisilla ruotsin lukijoilla, joita varmasti riittäisi edelleen paljon. On muistettava, että ruotsinkielisiä on vain noin 5 % kansalaisista. Jos siis esimerkiksi puolet suomenkielisistä opiskelisi ruotsia, potentiaalisia palvelun tarjoajia olisi jo lähes kymmenkertainen väestönosa ruotsinkielisiin nähden. Toisaalta taas pakkoruotsin puolustavat eivät itsekään usko pakkoruotsin turvaavan palveluita, vaan useissa ruotsinkielisten palvelujen keskittämispäätöksissä on uudistusta vastustettu sillä perusteella, etteivät pakkoruotsinsa suorittaneet viranhaltijat osaa riittävän hyvin ruotsia.
 13. Pakkoruotsi on välttämätöntä kaikille, koska eihän sitä koskaan tiedä, jos joskus vanhemmiten muuttaisi Ruotsiin – Sitäkään ei tiedä, muuttaako Viroon, Venäjälle, Espanjaan, Kiinaan tai EU-hommiin ympäri Eurooppaa. Jokaiseen tulevan elämän mahdolliseen käänteeseen ei koulussa voida varautua pakko-opetuksella, vaan on parempi harjoitella uusia taitoja vasta sitten, kun tarvetta todella ilmaantuu.
 14. Pakkoruotsia pitää opiskella, koska Suomi on kaksikielinen maa – Toteamus ei tarkoita mitään ilman täsmennystä, sillä itse maahan ei puhu mitään kieltä. Jos tällä tarkoitetaan, että Suomen valtio on perustuslaillisesti kaksikielinen, niin väite on totta, mutta perustuslaissa ei sen sijaan sanota mitään siitä, että jokaisen suomalaisen täytyisi opiskella ruotsia. Jos toteamuksella taas väitetään, että Suomen kansa on kaksikielistä, niin väite on totta vain pieneltä osin. Suurin osa Suomesta ja suomalaisista on yksikielisesti suomenkielisiä, joskin nykyään meillä on valtava määrä erilaisia kielivähemmistöjä, joista ruotsinkieliset ovat vain yksi. Suomea voi siis käytännössä kutsua monikieliseksi maaksi, mutta kaksikieliseksi ainoastaan perustuslaillisessa mielessä. Edelleen, jos suomalaiset olisivat oikeasti kaksikielisiä, ei nykymuotoista pakkoruotsia edes tarvittaisi, vaan ruotsia opittaisiin jo arkielämässä.
 15. Pakkoruotsi on osa pohjoismaista identiteettiämme – Jokaisella on oikeus itse päättää identiteetistään, eikä kaikille suomalaisnuorille nimenomaan pohjoismaisuus ole keskeisin osa identiteettiä. Erityisen omituista on, että ”pohjoismaisuus” syntyisi nimenomaan ruotsin osaamisella, eikö suomi ole aivan yhtä pohjoismainen kieli?
 16. Ruotsihan on niin helppoa, että koko riita asiasta on turha – Todellisuudessa ihmisillä on erilaisia lahjakkuuksia ja siksi eri ihmisille eri asiat ovat helppoja tai vaikeita. Toisekseen mitään aineita ei opiskella koulussa sillä perusteella, että ne ovat helppoja, vaan syynä täytyy olla käytännön tarve.
 17. Pakkoruotsi on välttämätöntä elävän kaksikielisyyden ylläpitämiseksi – Tämäkään perustelu ei pohjaudu minkäänlaiseen osaamistarpeeseen tai yleiseen hyötyyn, vaan on poliittinen tavoite ylläpitää pakkotoimenpitein maamme kaksikielisyyttä. Mielenkiintoisinta väitteessä on, että se olettaa niin sanotun ”elävän” kaksikielisyyden itse asiassa perustuvan keinotekoiseen pakkoon. Tavoite on kuitenkin sekä mahdoton että moraaliton. Pakkoruotsin oppimistulokset ovat heikot, eikä suomenkielisiä suomalaisia ole kyetty edes yli 40 vuoden pakkoruotsin opintojen jälkeen muuttamaan kaksikielisiksi.
 18. Ja viimein, ”Ruotsin opiskelu ei ole pois mistään muusta” – Väärin, aika ja resurssit ovat todellisuudessa rajallisia. Jokainen opetustunti on siten pois jostain muusta, jota potentiaalisesti olisi voitu tehdä samaan aikaan. Juuri tämän takia on kaikille pakollisille aineille oltava selkeät järkiperusteet, jotta aika ja resurssit käytetään mahdollisimman hyödyllisesti.
 

96 Responses to Pakkoruotsille ei järkiperusteluja

 1. Harald Hurri sanoo:

  @Menneen maailman eliitin perintö

  Du lider alltå av mindervärdeskomplex så som många andra likasinnade och du erkänner det själv med texten ovan.
  Svenskspråkiga har ALDIG stulit något av finnen, däremot så har finnen stulit t.ex mark av samerna (vilket folk har inte stulit av ursprungsbefolkningen oberoende var i världen?).
  Det är tydligt att avundsjukan spelar en stor roll, den syns även i vardagen där man är bitter över att folk lyckas bättre med sina liv och förtjänar mer än en själv osv. Motsvarande avundsjuka finns helt klart bland er ignoranta historelösa fennomaner som ser ännu att svenskspåkiga är ”bättre folk”.
  Så man är ”bättre folk” om man skaffar sig en utbildning, är företagsam, kan förhandla om saker och ting? Konstig syn vissa av er har, inte konstigt att finska företag styrda av finskspråkiga inte klarar sig när man inte ens vill förstå kunderna. Hur många finska kedjor hittar du i köpcentren och hur många av kedjorna är t.ex svenska eller norska?

  Som sagt vad har det för betydelse vad Svenska Kulturfonden och Folketinget gör? De arbetar FÖR det svenska språket och kulturen som är en del av landet. Så varför skulle de stöda helt finska intressen? Det finns andra organisationer och fonder som stöder det finska som inte behöver ge en cent till något som har med det svenska språket att göra.
  Så sluta gnälla om andras pengar som inte är dina, som aldrig har varit och kommer att vara dina! Gör dig själv en tjänst och gör dig själv rikare i form av kunskap och förståelse att acceptera andra som inte talar samma språk eller har samma kultur.

  Kan nog släppa ”pakkoruotsi” för finskspråkiga OM samma gäller finska för svenskspråkiga. Vilket betyder att man inte behöver kunna landets två språk och samma språkkrav på olika arbetsplatser. Nu så räcker det med att en finskspråkig har bevis för att den ”kan” svenska medan en svenskspråkig måste kunna nästan perfekt finska. Borde vara samma krav för båda språkgrupperna när det gäller bl.a sjukvård och myndighetstjänster. På det viset så skulle man slippa ignoranta fennomaner som lider av mindervärdeskomplex.

 2. ps selvempi vaihtoehto sanoo:

  Aivan kuin yllä
  Menneen maailman eliitin perintö
  sanoo,

  Olisi eri asia, jos tilanne olisi toisinpäin – suomenkieliset olisivat pitäneet ruotsinkieliset köyhinä kalastajina

  EI OLE ENÄÄ RUOTSALAISTA TYÖMIESTÄ VAAN ruotsinkielinen ELIITTIPORRAS, JOKA MANIPULOI SUOMEA ÄLYTTÖMILLÄ PUHEILLAAN yhdenasian Freudenthal-rasistipuolueella RKP, joka tunkee edustajiaan valtion virkoihin käsittämättömällä

  kaksikielisyysvaatimuksella

  lässyttämään Yle-uutisia ruotsiksi joita ei kukaan katsele eikä kuuntele femma-kanavaa
  ja päälle lässyttämällä pakkoruotsivaatimuksiaan

  Svedusäätiöt vuokraa alihintaa eliitille tiloja voidakseen manipuloida Suomea ja saavat verottomia tuloja veronmaksajien laskuun säätiöihinsä ja siirtävät siten kansallisomaisuutta valtansa alle

  Eikä kukaan täällä viitsi kuluttaa aikaansa svedun kanssa kinaamiseen tyyliin

  Katsohan tätä karttaa

  Ainoa jolla viitsii vastata kartta-peittelypuheisiin on kopioida jotain netistä, josta ilmenee, että

  sveduilla on rutosti rahaa säätiöissään,

  kerätty veroa maksamatta lain mukaan ja

  sitä jaetaan omille agenteille suomalaisten pakkoruotsittamiseksi ja

  piilopuoluetukena RKP:lle ja

  erilaiselle eliitille, kuten vuokraamalla asuntoja alihintaan

  ja tällä tavalla harjoitetaan poliittista lobbausta ja painostusta

  Siitä vain on kysymys. Ja siitä, että tämä maan tapa vain pitää muuttaa ja pakkoruotsi pois apartheid-järjestelmänä, jossa enemmistölle tyrkytetään väkisin pikkuruisen historiallisen vähemmistön haluja ja vallanhimoa

  googlea täsmäviite

  Hankamäki: yliopistopolitiikan kaksikielisyys on jäänne yliopistojen valtiollisuuden ajoilta

 3. Harald Hurri sanoo:

  @ps selvempi vaihtoehto

  Skulle vara dags att besöka en psykolog för dina tvångstankar och mindervärdeskomplex.
  Men inget botar en om man är lider av pakkoruotsi-virus om man räknar bort graven eller lobotomi 🙂
  Om ni ser er som pigor och slavar så är det ert problem. Vanliga medborgare oberoende vilket språk de talar så har inte dessa problem om att lära sig ett språk. SÅ det är bara att ta sliverskeden med den beska medicinen och acceptera att Finland är en del av Norden och svenska är en av landets två språk.

 4. Född2språkig sanoo:

  Hej från 8timmars jobbet… Jahapp vissa har haft tid att sitta här o klagat bla på: -”EI OLE ENÄÄ RUOTSALAISTA TYÖMIESTÄ VAAN ruotsinkielinen ELIITTIPORRAS, JOKA MANIPULOI SUOMEA ÄLYTTÖMILLÄ PUHEILLAAN yhdenasian Freudenthal-rasistipuolueella RKP, joka tunkee edustajiaan val…osv osv”.. Har ni fortfarande inte lärt er vem han var?(Freudenthal).. slå upp det en gång till då eller se på tidigare inlägg(tex 05/11/2017 16:12) …Om jag nu skulle höra till eliten skulle jag inte jobba o sitta här dygnet runt o skylla på pengar. …och tydligen hittade jag en öm punkt igår efter jobbet då kommentaren som jag postade Kl 18:18 igår är ännu inte godkänd, Kommentarena före fr Pakkorutsi el PS…har blivit ändrade… Bla blanda in Apartheid, NordKorea, Kina och att Sverige skulle vara en diktatur stat….o denna diskussion har delats upp i 2 diskussionsgrupper..(OM nu ngn annan har sett det?)

 5. Född2språkig sanoo:

  Det som postades igår var:
  (del 1 av 2)
  Född2språkig sanoo:
  Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
  06/11/2017 18:18

  Bäst jag skriver på Finlands båda officiella språk denna gång annars får väl Google translate fnatt då detta skall väl ännu översättas 2ggr via(Eng o sen till Fi).
  ~Samaa SuomeX vähän alempana~

  Jahapp, här slåss ”Sörselssön” som ett vilddjur inträngt i ett hörn… Med klor och tänder.. DVS ge upp nu ”Sörselssön”… Allt du kommer med är som taget ur luften… Blandar in Apartheid, Nord-Korea, Kina och att det skulle råda diktatur i Sverige..

  ”SVEDUPELLET EIVÄT PYSTY EDES RAHOITTAMAAN OMAA TELEVISIOKANAVAA SÄÄTIÖITTENSÄ RAHOILLA” Huh?… det var Finska Staten/YLE som drog in på tv-kanal utbudet. Har inget med något förbund att göra! Hesari-huvudkontoret må finnas i Finland MEN det styrs av koncernen i Väst-Europa.
  Sanoma koncernen: http://www.sanoma.com/
  Jag undrar om du ens vet om att det finns en kanal för dig också på svenska SVT på finska(med finsk text).
  ..om du vill tolka detta ordagrant. ”Smarta finländare och ny-Finnar/nykomlingar välja ett främmande språk”. Svenska är ett främmande språk för dig. Och om du är smart nog att förstå detta så … Vet du om också att det flyttade till Finland runt Tavastehus ca 30 000pers från Sverige.. pga av att det fanns så lite befolkning.. Månne du har svenskar i släkten utan att du vet om det? Jag har Ingermannländskt blod i mina ådror..

  ”Till Harald o övriga.. se länkarna nertill”

 6. Född2språkig sanoo:

  …och i tidningen la langua perkele så står det att redan på 1600-talet såg Ryssland till att både svenskan o finskan anses som jämställda språk i Finland… Skall vi verkligen sitta här o dividera om 400års språkpolitik i Finland..?? Det måste gå trögt…

 7. Född2språkig sanoo:

  o nu igen..
  Född2språkig sanoo:
  Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
  07/11/2017 16:52

 8. Pakkoruotsi on riesa ja rasite ja ruotsinkielisten etujen edellytys sanoo:

  HBL:ssä joitakin vuosia sitten haastateltu ohjaaja Erik Söderblom näki näytelmän ”Kirsikkapuisto” suhteessa suomenruotsalaisuuden nykyiseen kriisiin. Söderblomin mukaan on tultu pisteeseen, josta ei ole paluuta. — Söderblom haluaa palauttaa keskustelun ruotsinkielisestä Suomesta vuoteen 1809. ”Karkeasti yksinkertaistaen voi sanoa, että kun Ruotsi vetäytyi 200 vuotta sitten, ruotsinkieliset sieppasivat itselleen sen osan Ruotsin kansallisomaisuutta, joka jäi maahan. Toivottiin, että rahakirstu jäisi huomaamatta sekä venäläisiltä että suomenkielisiltä.” —

  Nyt olisi parempi myöntää tosiasiat. Vanha eliitti oli ruotsinkielistä ja se on turvannut jatkuvuutensa nimenomaan säätiöimällä varallisuutta ruotsinkielisen kulttuurin ylläpitoon ja ruotsinkielisten edunvalvontaan. Palvelut ovat tässä edunvalvonnassa sivuseikka. Tärkeimmiksi ovat muodostuneet ohituskaistat koulutuksessa ja viroissa ja erilaiset kieliasiantuntijatehtävät.

  Pakkoruotsissa kyse on ollut koko ajan suomenkielisen enemmistön mahdollisuuksien rajaamisessa ja ruotsinkielisten aseman vahvistamisessa.

 9. Född2språkig sanoo:

  Är inte kommentaren(den finska översättningen) godkänd före kl 19 så splicar jag upp den… dvs den kommer att godkännas vilket som..

 10. ps selvempi vaihtoehto sanoo:

  Aivan kuin
  Pakkoruotsi on riesa ja rasite ja ruotsinkielisten etujen edellytys

  sanoo, pakkoruotsittajien piilossa olevat verovapaat säätiöt ovat TODELLA SUURIA ja
  muodostavat ongelman vääristäessään mm. opiskelua tehden siitä apartheid-valtioiden kaltaista

  RKP on tässä erittäin ovela, sillä käytössä on usean miljardin euron verovapaa säätiövarallisuus, jonka vuotuinen verovapaa tuotto on satoja miljoonia euroja. Niistä riittä jakaa kaikille puolueille ja sillä RKP ostaa ne. RKP:n puheenjohtaja sanoikin, että hänellä on pääministeri (silloin Katainen) taskussaan.

  Ruotsinkielisyys ei ole yliopistoissa vain symboli vaan vallan merkki
  Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kaksikielisyys sekä ruotsinkieliset yksiköt, kuten Åbo Akademi ja Svenska handelshögskolan, vääristävät myös yliopistojen nimityskäytäntöjä

  Suomalaisen yliopistopolitiikan kaksikielisyys on eräänlaista apartheidia, joka juontaa juurensa yliopistojen valtiollisuuden aikakaudelta

  saitti ei hyväksy viitteitä siksi näin

  Wallin itse asuu erittäin edullisessa suomenruotsalaisen säätiön sijoitusasunnossa Helsingin kalleimmassa osassa. Korkeimman oikeuden edellinen presidentti Leif Sevón asui niin ikään samantapaisessa säätiöasunnossa edullisella vuokralla

  googlaa tämä:
  uudenlaisesta taxellin paradoksista eli hämähäkkimiehen voiteluverkostosta

  Kakkonen uskaltaa mainita suomenruotsalaisen säätiörahan

  googlaa tämä:
  youtube Talouden Aitiopaikka, Kyösti Kakkonen, 1

  googlaa:
  yliopistojen ruotsikieliset turhakkeet

  googlaa:
  Filosofian tohtori ja sosiaalipsykologi Jukka Hankamäki analysoi blogillaan ruotsalaisuuden päivän innoittamana

  googlaa:
  Jukka Hankamäki ma 06.11.2017 16:35

 11. Född2språkig sanoo:

  ps selvempi vaih…

  Päätä jo..mitä sä oikein haluat… Ainakin raha kiinostusta on, Ja et vaidettaisiin nimet kouluissa/säätiössä? ”Ecco, Prunkkala” (Åbo Akademi,Latinaa ja Turun tosi vanha alkup. nimi)…ja sitten apartheidi juttu.. miten vanha sä oot? 20v?? .. ja sitten ne henkilökohtaiset terveiset kateelisuudesta.. Toi istuu toss ja asuu toss… Miten sä asut? Millä kukkarolla eläät?

 12. Född2språkig sanoo:

  Se mitä leikattin pois ”Valvojalta” Född2språkig sanoo:
  Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
  07/11/2017 16:52
  (spraktidningen. se/artiklar/2009/02/la-langue-du-perkele)
  (karjalansivistysseura. fi/yhdistys/seura-vuosien-saatossa/)

 13. Pakkoruotsi on riesa ja rasite ja ruotsinkielisten etujen edellytys sanoo:

  F2s, olet kuin virus, joka tartutetaan vihollisen keskustelupalstalle. Teet kaiken järkevän keskustelun mahdottomaksi sekavalla jankkauksella. Onko tämä folktingetin uusi taktiikka pakkoruotsikeskustelun lopettamiseksi?

 14. Född2språkig sanoo:

  En oo… vastaan vain samalla tavalla… Asutko Norjassa? Folktinget löytyy Norjasta sekä Tanskassa… EI Suomessa..

 15. Pakkoruotsi on riesa ja rasite ja ruotsinkielisten etujen edellytys sanoo:

  Folktingetin pitäisi löytyä vain Skandimaista, mutta valitettavasti se löytyy myös meiltä: ”Folktingetin päätehtävä on toimia Suomessa ruotsin kielen aseman turvaamiseksi.”

  Vai kiellettiinkö se vihdoinkin?

 16. Född2språkig sanoo:

  Kyl ne on läsna mut ei sillä tavalla kuin monet teistä luulee… Et siinäkin teillä olis vähän lukemista..

 17. Pakkoruotsi on riesa ja rasite ja ruotsinkielisten etujen edellytys sanoo:

  Folktingetiä ei siis sittenkään kielletty. Prkle, herätit turhia toiveita f2s.

 18. Född2språkig sanoo:

  Miten niin prkl… meillä on siihen oikeus(ruotsinkielisillä).. SuomeX:
  (folktinget.fi/fi/alku/)

 19. Pakkoruotsi on riesa ja rasite ja ruotsinkielisten etujen edellytys sanoo:

  Se on tosiaan ruotsinkielisten lempilause: ”Meillä on oikeus!” – ja aina se tarkoittaa muitten (suomenkielisten ja uussuomalaisten) velvollisuutta palvella heitä ruotsiksi.

  Mutta tiedoksi: vääryys ei voi olla oikeus.

 20. Född2språkig sanoo:

  Siinäkin on yks esim. et kyl muutkin saa rahaa ruotsinkielisten kautta:

  ”Savon Sanomat saa Folktingetin tukiyhdistyksen palkinnon”

 21. Född2språkig sanoo:

  Ei mullakaan on miinkäänlaista velvollisuuta kirjoittaa Teille suomenkielellä..mut mä teen sitä silti..

 22. Pakkoruotsi on riesa ja rasite ja ruotsinkielisten etujen edellytys sanoo:

  Voi sinua f2s, Savon Sanomat sai palkintonsa paksusta pakkoruotsipropagandasta alueella, jossa olisi ihan toisenlaisia kielitarpeita. Surullisena pistettiin merkille.

  Saat kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi, mutta olisi parempi, jos sinulla olisi jotain sanottavaa ja ymmärtäisit, mitä muut kirjoittavat.

  Olet kuin folktingetin mainos: täysin kuuro suomenkielisten tarpeille, toiveille, tavoitteille ja tunteille, otsassa teksti ”meillä on oikeus”.

 23. Född2språkig sanoo:

  Mut näin suomen politiikot(ja suomenkieliset politiikot) ovat määrännet, ”Suomenruotsalaisilla on oikeus….jne…” lueppas joskus mitä ne sanoo, eikä vain jotkut lauseet. Jo 60luvulta lähtien..

 24. Pakkoruotsi on riesa ja rasite ja ruotsinkielisten etujen edellytys sanoo:

  Viittaatko kuuluisaan lehmänkauppaan -68. Prahan kevään murskasi Neuvostoliiton tankit ja suomenkielisten mahdollisuudet muiden vapaiden maiden kaltaiseen kielivapauteen RKP:n poliittiset lihakset taloudellisine taustavaikuttajineen?

  Ostettu vääryys on edelleen vääryyttä.

 25. Född2språkig sanoo:

  Nå en… oli jotain -61(tai siinä ympäri) keskustelu kielien asemasta Suomessa ja miten ne käytetään molempien puolien yhteis sovussa kohti markina ulkopolitiikassa sekä kansanvälistä kauppaa.

 26. Harald Hurri sanoo:

  ”Se on tosiaan ruotsinkielisten lempilause: ”Meillä on oikeus!” – ja aina se tarkoittaa muitten (suomenkielisten ja uussuomalaisten) velvollisuutta palvella heitä ruotsiksi.

  Mutta tiedoksi: vääryys ei voi olla oikeus.”

  FEEEL! Myndigheter har en SKYLDIGHET att ge service på svenska som är landets språk, detta gäller också sjukvård i HELA landet. Att detta skulle fungera i praktiken vet man ju, men då är det bara att klaga om man inte får det som man har rätt till.
  Alla vet att det inte får ske missförstånd när det gäller sjukvård och det enda sättet att slippa detta är språkkunniga läkare och skötare. Tror inte att ni fennomaner vill ha en läkare som enbart talar t.ex ryska, arabiska eller spanska och måste ha tolk.
  Kom inte med svaret att man kan använda Google Translate när det gäller information som inte får innehålla fel. Google Translate duger bara till att översätta artiklar åt sig själv och inte för allmän information eller myndighetsbrev osv.

  En polis blev sur en gång pga. att jag använde Google Translate för att översätta det han sade samtdigigt hade jag hela samtalet på inspelning. Var bara att klaga och spela upp samtalet, polisen i fråga fick en varning för sitt uppförande 🙂

 27. Pakkoruotsi on riesa ja rasite ja ruotsinkielisten etujen edellytys sanoo:

  Harald, tiedät hyvin, että viranomaisten palvelut voidaan hoitaa eri kielillä ilman, että jokainen kansalainen joutuu lukemaan pientä vähemmistökieltä alakoulusta yliopistoon.

  Pakkoruotsi tuli ensin, sitten vasta virkapakkoruotsi ja kielitaitolaki, joilla pakkoruotsia perustellaan. Kyse on pelkästä ruotsinkeilisen edunvalvonnan kikkailusta. Eikä kikkailun tarkoituksena ole saada ruotsinkielistä palvelua – sinustakin on mukavampaa päästä tekemään valituksia suomenkielisistä virkamiehistä kuin vaatia, että saisit palvelusi toiselta ruotsinkieliseltä. Se suomalainen virkamies tapaa ruotsinkielisen muutaman kerran elämässään ja hänen pitäisi ylläpitää palveluruotsia kaiken aikaa tätä ainutkertaista kohtaamista ajatellen. Herätys!

 28. Född2språkig sanoo:

  P.O.R.R.R.E.E??

  Töihin mars!

 29. Harald Hurri sanoo:

  Har inget emot NORMALA finskspråkiga (vilket de flesta av landets medborgare är) för de klagar inte på det svenska språket och börjar inte heller koka över när de hör svenska, det gör däremot fennomaner aka. junttin, fennopellen. Vanligt folk ser det som en fördel att kunna bl.a svenska, särskilt om man är företagare eller har med kundbetjäning att göra.

 30. Pakkoruotsi on riesa ja rasite ja ruotsinkielisten etujen edellytys sanoo:

  Harald, tiedät hyvin, että tässä on kyse pakkoruotsista eikä ruotsista kielenä.

  Vaikka en kannata pakkosaksaa tai pakkovenäjää sen enempää kuin pakkoruotsiakaan, se ei tarkoita, että minulla olisi jotain saksan, venäjän tai ruotsin kieltä vastaan.

  Missään ei ole pakkoruotsin kaltaista järjestelyä. Tarkoittaako se sinusta, että muualla maailmassa ihmiset vihaavat kieliä?

 31. Född2språkig sanoo:

  P.O.R.R.R.E.E…

  Kenen idea tämä on?
  (iltalehti.fi/uutiset/2016080421998593_uu.shtml
  Tulos 10/10…
  (s6.postimg.org/r1nmx4vpt/10_10.png)
  ”Tällä kielitaidolla kannattaa jo muuttaa Ruotsiin”

  Se ei saa olla lehden oma idea, ja julkaistettu eka kerta: Perjantai 5.8.2016

 32. ps selvempi vaihtoehto sanoo:

  Pakkoruotsin osoituksena on tämän jonon keskustelu F2 vetää ns. kyökkisuomea eikä ymmärrä sanojen sävyjä eikä tietenkään jaksa lukea pitkää proosaa

  F2 haluaisi kirjoittaa ruotsiksi mutta sitä ei muut lue eikä halua vaivaloisesti kääntää itselleen

  Eli tässä sitä ollaan kahden kansalliskielen kanssa, F2 kirjoittaisi ruotsia ja muut suomea ja kumpikaan ei ymmärrä toisiaan

  Kuitenkin pakkoruotsittajat haluvat palveluja ruotsiksi vaatimalla pakkoruotsia kouluihin, kun pakkoruotsi ei tee edes nettikeskustelua mahdolliseksi tällä palstalla PUHUMATTAKAAN ETTÄ LÄÄKÄRI TAI TUOMARI VOISI KÄYTTÄÄ PAKKORUOTSIA näissä hommissa vaaditun tarkkuuden takia

  googlaa:
  miten pakkoruotsi tuli peruskouluun

  Jutta Zilliacus (Rkp) kertoi Radio Vegasssa 27.2.2012, että Jan-Magnus Jansson kiristi pakkoruotsin peruskoululakiin. Zilliacus piti tehtyä pahana virheenä. Pääministeri Mauno Koivisto (sd) piti pakkoruotsin ottoa lakiin perin ongelmallisena ja epäili, että nyt oltiin sotkemassa puoluepolitiikkaa pedagogiikkaan. Kyseessä oli puhdas puolue-ja valtapoliittinen, ei kielipoliittinen, päätös. Virolaiselle mahdollinen Janssonin kiristys oli mieluinen kiristys

 33. Född2språkig sanoo:

  ps selvempi vaihtoehto …
  Ja sinä teit youtube video?
  (https://www.youtube.com/watch?v=ANQNl1JHXV0)

 34. Pakkoruotsi on riesa ja rasite ja ruotsinkielisten etujen edellytys sanoo:

  f2s trollaa tahallaan

 35. Född2språkig sanoo:

  Hän väitti sai samalla mitalla takaisin

 36. Född2språkig sanoo:

  Ilman liika paperihommia jne…
  Pohjanmaalle(+Etelä Suomeen) samat kielilakit kuin Ahvenanmaalla… Jo kirjoitettu ja hyväksytty kaikilta puolueilta niin päästäis tästä kinasta eroon.

 37. ps selvempi vaihtoehto sanoo:

  Svedu F2 lyö leikiksi tärkeän asian, kun argumentit tyhjenivät

  Mutta RKP ei lyö leikiksi, vaan kyykyttää suomalaisia pakkoruotsilla maailman tappiin elleivät suomalaiset toimi ja äänestä vain ja ainoastaan pakkoruotsin vastaisia henkilöitä eduskuntaan

  Pakkoruotsittajat haluvat palveluja ruotsiksi vaatimalla pakkoruotsia kouluihin, kun pakkoruotsi ei tee edes nettikeskustelua mahdolliseksi tällä palstalla, niin miten muka pakkoruotsilla saataisiin jotain palveluja ruotsinkielisille

  PAKKORUOTSISTA LUOPUMINEN EI VAIKUTA SITÄ EIKÄ TÄTÄ RUOTSINKIELISTEN PALVELUIHIN, JOITA EI OLE RUOTSIKSI NYTKÄÄN
  Käytännön tosiasia on, että lähes 50 vuotta pakkoruotsia ei ole opettanut suomalaisten enemmistölle ruotsia. Ruotsinkieliset eivät saa palveluja samoilla ehdoilla kuin suomenkieliset, edes suurimmassa osassa virallisesti kaksikielisiä kuntia. Tosiasia on, että he eivät voikaan saada, eikä pakkoruotsista luopuminen vaikuta tähän asiaintilaan sitä eikä tätä

  Suomea puhuu äidinkielenään jotain 90 % väestöstä, ruotsia jotain viisi. Ainoa yhteiskunta, jossa pikkuruisen vähemmistön kieltä on pakko-opetettu isolle enemmistölle, on APARTHEID-VALTIO eli vanha Etelä-Afrikka, jossa musta enemmistö joutui opiskelemaan buuria (afrikaansia)

  googlaa
  stt:n ruotsinkielinen uutispalvelun FNB:n toiminta lakkaa vuodenvaihteessa

  googlaa
  pakkoruotsi on riippakivi suomenkieliselle väestölle, se on vääristänyt suomenkielisten suhtautumista ruotsiin

 38. Harald Hurri sanoo:

  @ps selvempi vaihtoehto

  Att SFP kränker finnen med ”pakkoruotsi”? Om det skulle vara så när de är inte ens med i regeringen och bestämmer? Måste någ göra dig besviken, men det NORMALA folket så ser det svenska språket som en fördel och något som är bra att kunna, till skillnad mot trögtänkta ignoranta fennopellen/junttin där det tydligen inte ryms mer än modermål+engelska åt gången i sin lilla skalle.

  Det är bara en dålig ursäkt med att ”pakkoruotsi” skulle medföra någon nackdel för finskspråkiga, däremot så kan jag bra förstå att det är undervisningen som det är fel på samt allt för lite lektioner. Vilket betyder att man knappt lär sig något. Lösningen är mer svenska och redan från dagis så att ingen vuxen som är har pakkoruotsi-virus kan infektera ungen.
  Valbara språk låter bra, men finns inte resurser och det andra är att det är ändå bara några få språk som skulle löna sig att ha undervisning i. Det är helt enkelt frågan om att slippa lättare undan och inget annat.

  Även om ca. 90% av landets medborgare har finska som modermål, så är det knappt 1% som lider av ”pakkoruotsi” men ni ignoranta idioter gapar på som en envis 5-åring som har autism.
  Och nu fortsätter och gnälla om apartheid som du tydligen inte vet vad det betyder.
  Du har inte svarat på frågan ännu om någon finskspråkig skulle ha blivit nekad vård, köpa bostad eller något annat pga. språket.

  Om du inte viiste det så betalar de svenskspråkiga procentuellt MER skatt än finskspråkiga men får sämre service trots att man har rättiget till t.ex sjukvård och kontakt med myndigheter på svenska.
  Att få gå i dagis, skola, sjukvård, juridisk hjälp…. är INTE något som kan räknas som privilegier om du nu trodde det.
  Då skall inte heller finskspråkiga få service på eget modersmål.

 39. Född2språkig sanoo:

  Ni kan väl alla läsa? Läs då det jag nyss klistrade in på ”Pakkoruotsin puolustajat välttelevät asiakeskustelua”

 40. Miettikää nyt sanoo:

  Kysymys: Mitä tekisi pakkosuomi alakoulusta yliopistoon Ruotsissa?

  Vertaus Ruotsiin on osuva. Siellä on kutakuinkin samankokoinen suomalaisvähemmistö kuin täällä on ruotsinkielisiä ja suomi on vanha kieli Ruotsin alueella.

  Pakkoruotsi meillä on suomalaisille samanlainen riesa kuin olisi pakkosuomi riikinruotsalaisille. Katsotaan miten pakkosuomen vallitessa Ruotsissa kävisi:
  – kielivaranto kaventuisi (siksi Ahvenanmaalta poistettiin pakkosuomi)
  – kieltenopettajien jakauma vääristyisi (lähes koko Ruotsin kieltenopettajakunta olisi samalla suomenopettajia kuten meillä kieltenopettajat ovat lähes aina ruotsinopettajia, siksi he eivät kyseenalaista tilannetta)
  – maahanmuuttajien kototutuminen ja kouluttautuminen vaikeutuisi oleellisesti
  – vain kielellisesti lahjakkaat oppilaat pääsisivät koulutuksessa helposti toteuttamaan itseään
  – kapea-alaisia oppimisen ongelmia omaavat syrjäytettäisiin jatko-opinnoista syyttä
  – opetuksen resursseja käytettäisiin väärin: pienen kielen opetus alakoulusta yliopistoon jokaikiselle maksaa kohtuuttomasti ja samalla sidotaan myös tukiopetusresurssia eli resurssit otetaan tärkeästä ja sijoitetaan joutavaan

  Pelkkä pakkosuomi alakoulusta yliopistoon vailla vapautuksia ei tietenkään riitä tekemään maista symmetrisiä – Ruotsiin tulisi avata runsaasti suomenkielisiä korkeakoululinjoja suosituimmille aloille (oikeistiede, journalistiikka, taide…) ja näihin suomenkielisille olemattomat pääsyrajat, jotta suomenkielinen voisi aina halutessaan päästä halutuimpaan mahdolliseen koulutukseen. Sitten sanottaisiin muille, että jos oikein kiltisti opiskelette suomea, voitte päästä mukaan hakemaan näihin… Sitten pitäisi vaatia jokaiselta riikinruotsalaiselta suomen kielen taitotasokoe, jotta he voisivat hakea oman maansa virkamiehiksi!!! Tätä kaikkea kutsuttaisiin orwellilaisittain sloganilla ”pakko on oikeus”! 😀

 41. Född2språkig sanoo:

  Sanoin jo kerran, jätä Ahvenamaa pois tästä keskustelusta…
  Ja Nyan-lehden mukaan siellä puhutaan 35 eri kieltä jos KAIKKI KIELET lasketaan yhteen.

 42. Pakkoruotsi on riesa ja rasite ja ruotsinkielisten etujen edellytys sanoo:

  Ahvenanmaalla englanti on yhteinen ja muut kielet valitsee perhe oppilaan kanssa. Kaikki ovat tyytyväisiä. Malli on otettu Ruotsista.

  Missään ei ole Manner-Suomen pakkoruotsin kaltaista pientä vähemmistökieltä pakollisena alakoulusta yliopistoon. Ei pitäisi olla täälläkään.

 43. Född2språkig sanoo:

  Jahapp… nyt joku taas ”tarkistaa” et täsmääkö se Ahvenanmaan koulukielilaki 40$…ei varmaan tulee esiin..

  Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
  11/11/2017 09:54

 44. Född2språkig sanoo:

  Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
  11/11/2017 09:54

  Pakkoruotsi on riesa ja rasite ja ruotsinkielisten etujen edellytys sanoo:
  11/11/2017 06:35
  Ahvenanmaalla englanti on yhteinen… VÄÄRIN! Yhteinen kieli on ruotsia.

  (finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1991/19911144#a1144-1991)

  40 §

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråket i skolor som bekostas med allmänna medel och får understöd av sådana är svenska, om inte något annat stadgas genom landskapslag.

  Ja vähän lisää lakitextiä(ruotsiksi):
  (lagtinget.ax/arenden/FR%2022%7C2009-2010/framstallning-fran-alands-landskapsregering-fr-22-2009-2010-36158)

 45. Pakkoruotsi on riesa ja rasite ja ruotsinkielisten etujen edellytys sanoo:

  F2S: Puhumme kielten opetuksesta. Ahvenanmaalla englanti on yhteinen ja muut kielet valitsee perhe oppilaan kanssa. Kaikki ovat tyytyväisiä. Malli on otettu Ruotsista.

 46. ps selvempi vaihtoehto sanoo:

  Alakoulussa siis kansakoulussa luettiin englantia ENNEN kuin 1968 kielirasistinen päätös pakkoruotsista peruskoulussa tehtiin ja nyt tämä on kulminoinut ns. raaseporirasismiin

  ITÄRUOTSALAINEN APARTHEID SYNTYI PERUSKOULUN MYÖTÄ 1968, SITÄ ENNEN ENGLANTI OLI YKKÖSKIELI. Terävöitetyssä raaseporirasismissa yritetään suomalaiset panna täyden kielimuurin taakse

  Ruotsi oli sivuun jätetty kieli kuntien kouluissa Suomessa 1960-luvulla tarpeettomana ja oppilaat valitsivat englannin. Sitten tuli häpeällinen itäruotsalaisten kiristys peruskoulun tullessa 1968 ja pakkoruotsi

  KOMITEA 1963 TUKI ENGLANNIN LEVITTÄMISTÄ SUOMEEN RUOTSIN KUSTANNUKKSELLA ja että olisi tärkeää, että keskityttäisiin mieluummin yhteen kieleen ENGLANTIIN kuin että oppilas osaisi pintapuolisesti kahta kieltä. Komitean mukaan opintojen tulisi alkaa kolmannelta luokalta

  Valtioneuvosto antoi vuonna 1963 opetussuunnitelmakomitealle yhdeksi tehtäväksi kiinnittää huomiota toisen kotimaisen ja vieraan kielen opetukseen kansakoulussa. Komitea laati 1964 valmistuneeseen osamietintöönsä ehdotuksen kansakoulun kieltenopetussuunnitelmaksi (Komiteanmietintö 1964:A8). Yhä useamman kunnan valitessa opetettavaksi kieleksi ENGLANNIN tuli siitä yleisin opiskelun kohde myös tuntiopettajakursseilla. Varsin monen opettajan kohdalla kävi niin, että hän ehti opettaa ruotsia vain vähän aikaa tai ei ollenkaan omalla luokallaan, kun kunta valitsi pysyväksi oppianeeksi ENGLANNIN ruotsin asemesta

  KANSAKOULUISSA JA OPPIKOULUISSA LUETTIIN ENGLANTIA. RUOTSIA LUETTIIN VÄHÄN KANSALAISKOULUISSA 1960-LUVULLA, ENNEN RKP-FREUDENTHALILAISEN KIELIRASISMIN PUHKEAMISTA PERUSKOULUSSA 1968. ENGLANTI RYNNI ERITYISESTI KAKSIKIELISISSÄ KUNNISSA 1960-LUVULLA

  Kansakoulun kielenopetuksen yleistyessä useimmat yksikieliset suomenkieliset kunnat valitsivat varsinaisessa kansakoulussa opetettavaksi kieleksi ENGLANNIN, ja ruotsi jäi KANSALAISkoulussa opiskeltavan kielen asemaan. Kun useat kaksikielisetkin kunnat valitsivat suomenkielisille koululaisille ENGLANNIN joko vaihtoehtoiseksi tai ainoaksi opiskeltavaksi kieleksi, oli tuloksena ENGLANNIN kielen opetuksen hyvin nopea yleistyminen, millä oli ainakin kolme seurausta:
  1) oppikoulun kieliohjelman muuttamistarve
  2) kieliohjelman tarkistus monissa ruotsin kielen valinneissa kunnissa
  3) englannin kielen opettajatarpeen voimakas lisääntyminen, jopa suoranainen opettajapula

  RUOTSI KATOSI TARPEETTOMANA KOULUISTA SUOMESTA, kunnes sitten tuli pakkoruotsi 1968, joka on huipentunut ns. RAASEPORIRASISMIIN; MITÄ SE ON?

  Raaseporirasismi, Raaseporin suomenkielisiin kouluihin ajetaan RKP:n johdolla (Filip Björklöf & Tina Nykänen) kieliohjelmaa, jossa kaikilla olisi ensimmäisellä luokalla pakollinen A1-ruotsi

  googlaa:
  Raaseporin suomenkielisiin kouluihin ajetaan RKP:n johdolla

  Rehellisyyttä Raaseporin kieliohjelmaan

  Onko Raasepori nollakielinen kaupunki

  Tuhoaako RKP:n politiikka ruotsinkieliset