Tuleva viikonloppu on merkittävä virstanpylväs Perussuomalaisille. Se on yhden aikakauden päätös ja uuden alku. Kenttä valitsee uuden puheenjohtajan ja linjaa samalla, millainen puolue haluamme olla.

Uuden puheenjohtajan myötä me tarvitsemme uuden alun. Olen puheenjohtajakampanjan aikana kuullut laajasti kenttää. Olen jäsenistöltä saanut selkeän kuvan, mitä asioita meidän on parannettava toiminnassamme.

Meidän on terävöitettävä sanomaamme. Meidän on ärhäkämmin puolustettava puolueen linjaa neuvotteluissa ja huolehdittava, että neuvotteluissa sovitusta pidetään myös kiinni. Meidän sisäisen yhteistyömme on tiivistyttävä ja tiedonkulun parannuttava. Kentän täytyy saada katkeamatta tietoa ministeriryhmän ja eduskuntaryhmän toiminnasta. Ja sisäiset riidat on ratkottava ja jätettävä taakse, jotta voidaan keskittyä oleelliseen.

Edessämme on seuraavan kahden vuoden aikana presidentinvaalit, maakuntavaalit, eduskuntavaalit ja eurovaalit. Puolueen johdon on tätä urakkaa ajatellen tuettava kenttää riittävillä resursseilla. Piireille ja paikallisyhdistyksille on suunnattava kaikki mahdolliset voimavarat, jotta toimintamme kehittyy kautta maan.

Puolueessamme ei ole juurikaan tehty ohjelmatyötä. Siihen tulee muutos. Meillä on oltava ajantasaiset ohjelmat kaikilta politiikan osa-alueilta. Meidän on oltava puolue, jolla on vastaukset kansalaisten kysymyksiin. Kun jokainen puolueen jäsen osaa jokaiselle puolueen kannattajalle kertoa mitä tavoittelemme, miten sen teemme ja miksi, on menestys taattu.

Haluan johtaa tätä puoluetta, ja johtaa sitä etulinjasta. Haluan olla siellä missä puoluetta vastaan kovimmin hyökätään ja missä tavoitteitamme vahvimmin täytyy puolustaa. Se on puheenjohtajan paikka.

Tämä maa tarvitsee Perussuomalaisia. Vain me edustamme Suomen politiikassa muutosta. Meidän ajamiamme asioita eivät muut puolueet halua, eivätkä edes uskalla ajaa.

Menestykseen tarvitaan uskoa, kovaa työtä, sitoutumista omaan linjaan ja yhtenäisyyttä. Tänä viikonloppuna moni puolueen ulkopuolinen toivoo, että Perussuomalaiset hajoavat. Näytetään yhdessä, että niin ei käy. Vain yhdessä me olemme pysäyttämätön voima.

Edessämme on uusi alku. Hyvä alku. Nähdään Jyväskylässä!