Takana on tiivis kuntavaalikampanja ja edessä on sunnuntain vaalipäivä. Tällöin jokaisessa kunnassa ympäri Suomen ratkaistaan, ketkä ovat päättämässä jatkossa kuntasi rahoista ja politiikasta. Kuntavaaleissa on tärkeä äänestää, koska kuntatason päätökset vaikuttavat läheisesti elämääsi.

Kunnat vastaavat muun muassa koulutuksesta, liikuntapalveluista, kulttuurista, nuorisotoimesta, elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä ja osaltaan työllisyydestä. Me perussuomalaiset edellytämme, että paikallisdemokratiaa on kunnioitettava ja kunnallisen päätöksenteon täytyy säilyä vahvana myös jatkossa.

Kunnanvaltuustoissa päätetään myös monelta osin siitä, mitkä ovat maahanmuuton vaikutukset lähiympäristöösi. Perustetaanko naapurustoosi uusia vastaanottokeskuksia turvapaikanhakijoille, pyritäänkö estämään maahanmuuttajalähiöiden synty, annetaanko maahanmuuton pidentää vuokra-asuntojonoja ja rasittaa kuntasi taloutta, päätetäänkö antaa joitain palveluja myös laittomasti maassa oleskeleville… jne. Jos olet edellä mainituista asioista huolissasi, tiedät mitä puoluetta sinun täytyy käydä äänestämässä.

Lisäksi kuntatasolla perussuomalaisten valtuutetut tulevat ajamaan osallistumista alueelliseen kielikokeiluun, jossa nuoret saavat valita pakkoruotsin sijaan myös muita kieliä. Mikään muu puolue ei tule edistämään näitä kysymyksiä kuntatasollakaan, jos me perussuomalaiset emme sitä itse tee. Jälleen tiedät, mitä puoluetta sinun kannattaa käydä äänestämässä.

Perussuomalaisten keskeisenä tavoitteena kuntavaaleissa on lähipalveluiden säilyttäminen. Kuntalaisilla täytyy olla käytettävissään riittävät ja laadukkaat peruspalvelut kaikkialla Suomessa. Paikallispalvelut, erityisesti lähikoulujen säilyttäminen, turvaavat kuntasi elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa. Lisäksi kuntien hankinnoissa täytyy ottaa erityisesti huomioon kotimaiset, paikalliset tuottajat. Tämä turvaa paikallistalouden ja työpaikat.

Kuntavaalit ovat juuri sitä päätöksenteon tuomista lähelle kansaa, jota perussuomalaiset vaalivat. Kuntavaaleissa vaikutat oman kotiseutusi tulevaisuuteen, asuinalueesi viihtyvyyteen, asuntosi arvoon tai vuokrasi hintaan, lastesi kouluihin ja turvallisuuteen. Jos et äänestä, muut päättävät sinun elämästäsi ja verorahoistasi.

Kuntavaaleissa erot ehdokkaiden äänimäärien välillä ovat pienet, joten juuri sinun äänesi voi olla ratkaiseva. Paikallisvaaleissa äänesi kuuluu painavasti – siis äänestä!

 

One Response to Perussuomalainen vaihtoehto kuntavaaleissa

  1. tärkeä asia sanoo:

    Kielikokeilu, jossa pakkoruotsin tilalle saa valita jonkun muun kielen, jäi aika vähäiselle huomiolla ehdokkaiden vaalikampanjoissa.

    Toivottavasti asia otetaan näkyvämmin esille vaalien jälkeen. Oli vaalitulos mikä tahansa.