Kymmenen kuukautta sitten eduskunnalle jätetty kansalaisaloite ruotsin vapaaehtoisen opiskelun puolesta eteni tänään vaiheeseen, jossa sivistysvaliokunta antoi oman mietintönsä aloitteesta. Valiokunta esittää aloitteen hylkäämistä, mutta perussuomalaiset edustajat jättivät eriävän mielipiteen ja asia tulee etenemään myös täysistunnon käsittelyyn.

Valiokunnan näkemys ei ollut yllättävä. Perusteluissa pakkoruotsin säilyttämiseksi ei totuttuun tapaan esitetty niinkään yksilön käytännön tarpeisiin liittyviä syitä (joita ei ole), vaan valiokunta korosti, että ”ruotsin kielen opiskeluun liittyvillä kysymyksillä on laajempi yhteiskunnallinen, historiallinen sekä sivistyksellinen ulottuvuus”.

Olen vuosittain julkaissut kirjoituksen, jossa kumoan yleisimmät pakkoruotsin puolesta esitetyt virhepäätelmät. Nyt on aika päivittää luettelo, joka on jo pitkään sisältänyt myös sivistysvaliokunnan tänään esittämät teesit.

Kaikeksi onneksi tärkeintä valiokuntalausuntojen sijaan on, että asia menee myös eduskunnan täysistunnon käsittelyyn. Jos aloite ei siellä menestyisikään, niin vähintään kansalaiset saavat vielä ennen vaaleja nähdä, ketkä kansanedustajista puoltavat kielivapautta ja ketkä vastustavat, ja millä perusteilla.

Älä anna oman kansanedustajasi vastustaa kielivapautta ainakaan vetoamalla seuraaviin, moneen kertaan kumottuihin ja älyllisesti tyhjiin väitteisiin:

1. Ruotsin kieli on sivistävää – Ehkäpä, mutta voiko kukaan tosissaan väittää, että se on sivistävämpää kuin vaikkapa ranska, saksa, espanja tai mikä tahansa muu kieli, jota osa oppilaista lukisi ruotsia mieluummin?

2. Ruotsi ja ruotsin kieli ovat keskeinen osa historiaamme – Kyllä, mutta historiaa opiskellaan historiantunneilla. Kielten opetuksen täytyy tähdätä tulevaisuuden tarpeisiin, ei menneisyyteen. Menneisyyteen ei voi työllistyä eikä lähteä edes turistimatkalle kieliosaamistaan hyödyntämään.

3. Kaksikielisyys on rikkaus – Tämä on mielipide eikä järkiperustelu. Jokaisella on tietenkin oikeus omaan mielipiteeseensä, mutta toisaalta kukaan ei voi toisen puolesta määrätä, minkä hän kokee rikkaudeksi. Suomen valtion kaksikielisyys ei myöskään edellytä pakkoruotsin ylläpitämistä.

4. Onhan kouluissa muitakin pakollisia aineita kuten matematiikka ja biologia, miksei siis myös ruotsi – Pakollisia aineita saa kouluissa olla jatkossakin, mutta yhtäkään niistä ei voi perustella sillä, “että onhan muitakin pakollisia aineita, siksi myös tätä opiskellaan” – tässähän ei perusteluna ole lainkaan asiasisältöä. Minkä tahansa aineen opiskelusta on osoitettava olevan hyötyä niille, joille se on pakollista. Matematiikan ja biologian perustiedot ovat tarpeellisia kaikille ja kaikkialla maailmassa, eli niille on selkeät yleishyödylliset perusteet, jotka ruotsilta puuttuvat.

5. Pakkoruotsi edistää kielellistä monimuotoisuutta – Miten monimuotoisuus kasvaa siitä, että kaikki kansalaiset pakotetaan lukemaan yhtä ja samaa kieltä, laajemman kielivalikoiman sijaan?

6. Ruotsin opettelu on hyvä tapa oppia muitakin kieliä – Varmasti vielä parempi tapa oppia muita kieliä on lukea niitä itseään, eikä välissä vuosia ruotsia.

7. Pakkoruotsi edistää kansainvälisyyttä – Todellisuudessa maamme hirttäytyminen kahteen kansainvälisesti pieneen kieleen (suomi, ruotsi) on paremminkin nurkkakuntaista, ei avautumista kansainvälisyydelle.

8. “En ole koskaan kuullut kenenkään valittavan, että osaa useampia kieliä” – Tämä on varmasti periaatteessa totta, mutta itse ainakin olen kuullut hyvin monien valittavan sitä, että joutui lukemaan nimenomaan ruotsia kieliosaamisensa laajentamiseksi, eikä saanut vapautta lukea jotain suurempaa maailmankieltä sen sijaan.

9. Kun jokaisen on luettava pakkoruotsia, kaikille taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä kaksikielisyyttä vaativiin virkoihin – Pakkoruotsijärjestelmän purkaminen tulisikin aloittaa juuri virkakelpoisuusvaatimuksista, joille ei ole mitään käytännöllisiä perusteita. Riittää, että kaikissa virastoissa, laitoksissa jne. on joku, joka osaa antaa ruotsinkielistä palvelua, kaikkien ei tarvitse sitä osata.

10. Pakkoruotsi on välttämätöntä siksi, että ruotsinkieliset saisivat Suomessa palvelua –Ruotsinkieliset palvelut tulee ensisijaisesti turvata ruotsinkielisten omalla työvoimalla, mutta tätä voidaan lisäksi täydentää vapaaehtoisilla ruotsin lukijoilla, joita varmasti riittäisi edelleen paljon. On muistettava, että ruotsinkielisiä on vain noin 5 % kansalaisista. Jos siis esimerkiksi puolet suomenkielisistä opiskelisi ruotsia, olisi potentiaalisia palvelun tarjoajia jo kymmenkertainen väestönosa ruotsinkielisiin nähden. Toisaalta taas RKP ei itsekään usko pakkoruotsin turvaavan palvelut, koska vuonna 2010 Keski-Pohjanmaan aluehallintopäätöksessä RKP vaati liitoksen Vaasan kanssa ja esitti perusteluksi, että Oulun pakkoruotsin läpäisseitten virkamiesten ruotsinkielentaito oli riittämätöntä ruotsinkielisten palveluiden tarjoamiseen.

11. Pakkoruotsi on välttämätöntä kaikille kun eihän sitä koskaan tiedä, ettei joskus vanhemmiten muuta Ruotsiin – Sitäkään ei tiedä, muuttaako Viroon, Venäjälle, Espanjaan, Kiinaan tai EU-hommiin ympäri Eurooppaa. Jokaiseen tulevan elämän mahdolliseen käänteeseen ei koulussa voida varautua pakko-opetuksella, vaan on parempi harjoitella uusia taitoja vasta sitten, kun tarvetta todella ilmaantuu.

12. Meidän pitäisi opiskella enemmän kieliä, ei vähemmän – Kielivapauden ajatus ei ole vähentää kielten opiskelua, vaan että ruotsin sijaan saisi koulussa opiskella jotain muuta kieltä. Eli kielivapauden myötä suomalaisten kielitaito ei vähenisi vaan monipuolistuisi.

13. Pakkoruotsia pitää opiskella, koska Suomi on kaksikielinen maa – Toteamus ei tarkoita mitään ilman täsmennystä, sillä itse maahan ei puhu mitään kieltä. Jos tällä tarkoitetaan, että Suomen valtio on perustuslaillisesti kaksikielinen, niin väite on totta mutta perustuslaissa ei sen sijaan sanota mitään siitä, että jokaisen suomalaisen täytyisi opiskella ruotsia. Jos toteamuksella taas väitetään, että Suomen kansa on kaksikielistä, niin väite on totta vain pieneltä osin. Suurin osa Suomesta ja suomalaisista ovat yksikielisesti suomenkielisiä, jos kohta meillä on nykyään valtava määrä erilaisia kielivähemmistöjä, joista ruotsinkieliset ovat vain yksi. Suomea voi siis käytännössä kutsua monikieliseksi maaksi, mutta kaksikieliseksi ainoastaan perustuslaillisessa mielessä, eikä perustuslaista löydy tukea pakkoruotsille. Edelleen, jos suomalaiset olisivat oikeasti kaksikielisiä, ei nykymuotoista pakkoruotsia edes tarvittaisi, vaan ruotsia opittaisiin jo arkielämässä.

14. Pakkoruotsi on osa pohjoismaista identiteettiämme – Jokaisella on oikeus itse päättää identiteetistään, eikä kaikille suomalaisnuorille nimenomaan pohjoismaisuus ole keskeisin osa identiteettiä. Erityisen omituista on, että ”pohjoismaisuus” syntyisi nimenomaan ruotsin osaamisella, eikö suomi ole aivan yhtä pohjoismainen kieli?

15. Ruotsi on meille tärkeä vientimaa – Tämä pitää sinänsä paikkansa, mutta ei kelpaa pakkoruotsin perusteeksi. Ensinnäkin maailmankaupan kieli on englanti. Toisekseen vienti Saksaan ja Venäjälle on myös meille tärkeää, eikä meillä silti ole väitetty olevan tarvetta pakkosaksalle tai pakkovenäjälle. Ylipäänsä on käsittämätön väite, että jos tehdas esimerkiksi tuottaa tavaraa jota viedään Ruotsiin, jokaisen työntekijän tehtaan liukuhihnallakin täytyisi osata puhua ruotsia, että kaupankäynti onnistuu.

16. Ruotsihan on niin helppoa, että koko riita asiasta on turha – Todellisuudessa ihmisillä on erilaisia lahjakkuuksia ja siksi eri ihmisille eri asiat ovat helppoja tai vaikeita. Toisekseen mitään aineita ei opiskella koulussa sillä perusteella, että ne ovat helppoja, vaan syynä täytyy olla käytännön tarve. Jos aineet todella valittaisiin helppouden perusteella, olisi yläasteen ja lukion oppimäärät vaivatonta täyttää vieläkin helpommilla opinnoilla, mutta tämä olisi järjetöntä.

17. Pakkoruotsi on välttämätöntä elävän kaksikielisyyden ylläpitämiseksi – Tämäkään perustelu ei pohjaudu minkäänlaiseen osaamistarpeeseen tai yleiseen hyötyyn, vaan on poliittinen tavoite ylläpitää pakkotoimenpitein maamme kaksikielisyyttä. Mielenkiintoisinta väitteessä on, että se olettaa niin sanotun ”elävän” kaksikielisyyden itse asiassa perustuvan keinotekoiseen pakkoon. Tavoite on kuitenkin sekä mahdoton että moraaliton. Pakkoruotsin oppimistulokset ovat erittäin heikot, eikä suomenkielisiä suomalaisia ole kyetty edes 40 vuoden pakkoruotsin opintojen jälkeen muuttamaan kaksikielisiksi. Omasta mielestäni tämä perustelu hipoo lisäksi ihmisoikeusrikosta, koska jos suomenkielisiä suomalaisia ylipäänsä yritetään valtion pakkotoimenpitein muokata identiteetiltään kaksikielisiksi, ollaan moraalisesti samassa tilanteessa kuin sortovuosien venäläistämispyrkimyksissä.

 

12 Responses to Pakkoruotsin kumotut perustelut

 1. JV Lehtonen sanoo:

  Nyt yhteistyöhön ja yhteisrintamaan.. Tällä voi tulla vaikka voitto suuressa salissa..9-8 oli valiokunnassa..

  http://www.paulikiuru.fi/?x103997=965719

 2. Pakkoruotsin täytyy olla uskonto joillekin – ei se muuten kestäisi näin järisyttävän faktamäärän edessä hetkeäkään.

  No ei vaan, se on uskoa omaan talouteen. RKP:n voitelurahat ovat sen verran isoja (ja meidän verorahoilla maksettuja) että niillä saadaan kummasti vauhtia pakkoruotsin puolustukseen, sanoi järki mitä vaan. Jos RKP haluaisi lobata maapallon litteäksi, sekin varmasti onnistuisi.

 3. Ruåzia ilman packoa sanoo:

  Nuo perustelut ovat kahta lukuun ottamatta pelkkää retoriikkaa. Merkitseviä ovat ainoastaan ruotsinkielisten palveleminen ja historia.
  Nämä kaksi liittyvät olennaisesti yhteen, kun katsellaan historiaa ”kotimaisten kielten” ja näitä puhuneiden ihmisten osalta.

  Pakkoruotsi on mennyttä sääty-yhteiskuntaa haikaileva muinaisjäänne. Ominaisin piirre säätylaitokselle on, ettei alempaan palvelijakastiin kuuluminen ole vapaaehtoinen valinta. Se on pakko.

  Omankielisten palvelujen järjestäminen ruotsia puhuvien toimesta jättäisi ”säätyläisiksi” mielivät melkein kuin palvelemaan itseään. Vapaaehtoisesti ruotsia opiskelevat taas ovat oikeastaan sivistyneistöä. Tuntuisikohan se hiukan nololta passuuttaa itseään sivistyneistöllä?

 4. S.T. Clause sanoo:

  15. Ruotsi on meille tärkeä vientimaa

  Tähän toteisin, että meillä on n. 300.000 äidinkielenään ruotsia puhuvaa henkilöä hoitamaan vientikauppaa Ruotsiin. Kauppaa voisi olla helpompaa kasvattaa muille kielialueilla kuin Ruotsiin. Ruotsin talouden rakenne vastaa pitkälti meidän talouden rakennetta eikä suomelaiset tuoteet ole mitenkään välttämättömiä Ruotsille. Suomalaiset tuotteet mahtuvat paremmin muiden talousalueiden markkinoille. Suomalaisen vientiteollisuuden kannattaa kilpailla muualla kuin Ruotsin saturoituneilla markkinoilla.

  merkittävässä määrin

 5. Milloin äänestykseen? sanoo:

  Milloin on arvioitu aika asian käsittelylle suuressa salissa?

  Järisyttävä ja jännittävä keskustelu on odotettavissa.

 6. Sampo Terho sanoo:

  Saamani tiedon mukaan asia käsitellään täysistunnossa 5.3.

 7. Valtter Saarikalle sanoo:

  Sampo,

  Kiitos erittäin hyvästä kirjoituksesta. Olisiko mahdollista kirjoittaa tekstiä, jossa lähetysmiskulmana olisivat argumentit pakkoruotsia vastaan. Esim. se, että luultavasti maailman missään kolkassa 95% kokoista enemmistöä ei pakoteta lukemaan 5% kokoisen vähemmistön kieltä.

  Yhdestä asiasta olen kanssasi eri mieltä. Kohdassa 12. annat ymmärtää, että ruotsinkielen opiskelu korvattaisiin muiden kielten opiskelulla. Merkittävä osa opiskelijoista ei opi puhumaan edes auttavaa englantia. Hyvän kielipään omaavien ihmisten pitäisi lopettaa huonokielipäisten ihmisten terrorisoiminen liiallisilla vaatimuksilla kielten opiskelusta. Maailmassa on vain yksi vieras kieli, jonka opiskelua puoltaa vankat hyödyllisyysnäkökohdat. Muut kielten opinnot ovat harrasteita ja harvoin ovat ratkaisevia myöhemmissä elämänvaiheissa.

  Kielten opettaminen pakolla on hieman sama, kuin esimerkiksi lasten pakottaminen pianotunneille. Modernissa maailmassa ylipäätään pitäisi luopua ihmisten pakottamisesta ja holhoamisesta ilman erityissyitä. Kuten Tuomas Enbuske hyvin sanoi, niin pakkoruotsista luopumisen perusteeksi riittää jo se, että monet ihmiset kokevat sen poikkeuksellisen negatiivisena asiana.

 8. JV Lehtonen sanoo:

  Kaikkien perustelujen äiti: ”Te olette pahoja ihmisiä!”

  ”Terhon kommentointien määrä osoittaa, että itse asia on hänellekin yhdentekevä. Pääasia on saada kasaan innokas tukijoukko, joka ei paljoa itse ajattele. Näin Terho pääsee vallan kahvaa ilman, että hänen pitää esittää mitään TODELLISTEN ongelmien ratkaisemiseksi.

  Miksi sitten pakkosuomi tuodaan toistuvasti esiin? Syy on tässä:

  Saadakseen valtaa, ja nopeasti, nousevan poliittisen liikkeen pitää löytää jostain uskottava syntipukki kaikille ongelmille. Vikahan ei voi olla enemmistössä ja sen tekemissä äänestyspäätöksissä, sillä silloin ”syyllinen” olisin ”minä itse”, ja eihän sellainen voi olla totta, eihän. Vihattavan ryhmän pitää olla kyllin suuri, jotta se olisi uskottava, mutta kyllin pieni, ettei ole pelkoa, että siltä saa turpaansa. Siksi esim. savolaiset (Katainen, Lipponen, Urpilainen…listaa voi jatkaa) ei sovi. Juutalaiset ja mustalaiset aas ovat liian pieniä ryhmiä Suomen ”tarpeisiin” ja mamut liian hajanainen joukko varsinaiseksi kohteeksi. Suomen ruotsinkieliset sopivatkin vihalietsonnan kohteiksi kuin tikku silmään. Ja kukn antaa pahalle pikkusormen…

  Tietysti jokainen ”itseään kunnioittava” pakkoruotsihuutaja kieltää edellä esitetyn vilpitön hämmennys naamallan. Se ei muuta mitään. Koettu tosiasia on, että ”pahat ihmiset pystyvät tekemään pahoja tekoja vain, koska hyvät ihmiset eivät tee mitään ja katsovat vain vierestä”.

  Siksi arvostankin rehellisesti ja avoimesti ruotsivihansa esiin tuovia änkyröitä ihmisinä paljon enemmän kuin hyviä ”minä vain noudatin käskyjä” -ihmisiä, jotka katselevat tätäkin kehistystä vain vierestä.

  Eivätkä tee mitään.”

 9. Anon sanoo:

  valiokunta korosti, että “ruotsin kielen opiskeluun liittyvillä kysymyksillä on laajempi yhteiskunnallinen, historiallinen sekä sivistyksellinen ulottuvuus”.

  Onko siis lasten kyykyttämisellä tarkoitus luoda nykyisenlainen ilmapiiri kansanryhmien välille? Siihenhän tuon täytyy viitata. Koska suurin osa ei todellisuudessa kieltä opi, on opiskelun tarkoitus siis jokin muu kuin opettaa kieltä.

  Väitteissä voisi olla myös jokin kohta siitä, miten pakkoruotsi syrjii henkilöitä, jotka eivät suostu opiskelemaan ruotsia tai opi ruotsia pakollakaan.

 10. Työmies sanoo:

  Eikö riittäisi niin että Suomen lisäksi pakollinen vieraskieli olisi englanti? Englantia tarvitsee päivittäin, siitä ei olisi mitään haittaa jos joku omasta tahdostaan jättää ruotsin opiskelun välistä, olisi ainakin niillä työrauha tunneilla jotka oikeasti sitten sitä ruotsia haluaa opiskella.

 11. etunimi:tasa sukunimi:arvo sanoo:

  Tuohon listaan voisi lisätä vielä monta lisää. yksi kuitenkin häiritsee itseäni ylitse muiden . Väitetään pakkoruotsi kysymyksen olevan vain aseenteellinen ongelma joka häviää , kun pakotetaan ihmisille pakkoruotsia jo 3 . luokalta lähtien. täten vältetään mukama ”ennakkoluulojen” syntyminen . 1. On täysin moraalisesti väärin aivopestä pienet lapset pakkoruotsi järjestelmään kun he eivät vielä itse ymmärrä sen virheellisyyttä ja sen epäkohtia . 2. Tämä ei edelleenkään perustele pakkoruotsia millään tavalla . 3 . Mikä estää näitä lapsia itse ymmärtämästä esim . 10 – 20 – vuoden päästä tämän järjestelmän epäkohtia kun he itse törmäävät näihin käytännössä . ( Mikä sitten ratkaisuksi ? pakkoruotsi lastentarhaan (Ko/kö)? Sama homma toistuu ! Entä tämän jälkeen ? Pakkolaki voimaan . Huulet pistettävä odottavan äidin napaan kiinni ja mutistaan sinne jo pakkoruotsia , Jos täten sitten vältettäisiin asenneongelma) 4. Se ei millään tavalla lisää ruotsinkielen taidon tarpeellisuutta tai tärkeyttä suomalaisessa yhteiskunnassa . Eikä senkään vertaa tässä kansainvälisessä maailmassa . ( Suomessa ehkä keinotekoisesti , sillä siihenhän tällä pyritään ). 5 . (Yksi tärkeimmistä) SUURI ENEMMISTÖ SUOMALAISISTA EI HALUA PAKKORUOTSI JÄRJESTELMÄÄ SUOMEEN YLIPÄÄTÄÄN MISSÄÄN MUODOSSA . EI ITSELLEEN EIKÄ LAPSILLEEN ! MIKSI TÄMÄ ASIA ON NIIN VAIKEA YMMÄRTÄÄ SEKÄ SISÄISTÄÄ ? 6 . On täysin laitonta alkaa lain puitteissa pakkottamalla istuttamaan suomalaisille toista kansalliskieltä mikäli tämä ei kuulu heidän kansallisidentiteettiinsä tämä on ihmisoikeusrikkomus . (Tämä on nyt jo nykyisellään käytännöllään vapauden riistoa sekä suomenkielisiä syrjivää .(+ apartheid laki opiskelu paikkojen hakemisessa) . kuinka paljon suomen valtio on oikein valmis rikkomaan suomenkielisten ihmisoikeuksia ?)… Tämä koko naurettava ehdotus/väite saa tuulta purjeisiin mikaela nylanderin törkeästä asian vääristelystä ja ihmisten sumuttamisesta , jossa hän väittää , että pakkoruotsin yo- kirjoitusten poistaminen ei ole lisännyt kielten opiskelua . ( ei olekkaan kun ei se voikkaan lisätä ) Yo – kirjoitukset kestävät 3 – 6 h jokainen täysijärkinen ihminen ymmärtää , että ketään ei opi uutta kieltä 3 – 6 h:ssa , saatika sitten montaa kieltä . Mm. Silvia ” tasa – arvo ” Modig kannattaa tätä ihmisoikeuksia rikkovaa järjestelyä . Ja tätä ihan pokkana vimeksi eduskunnan käsittelyssä ehdotti . Minnekköhän Modig on unohtanut kaikki oikeudenmukaiset tasa – arvo aatteensa ?! Kuinka kauan tämä ruotsinistien ruotsinismin harjoittaminen ja suomalaisten terrorisointi saa oikein jatkua ?!