Keskusta on vaalien lähestyessä ryhtynyt Perussuomalaisten ja Kokoomuksen tavoin taistelemaan tarpeetonta sääntelyä vastaan. Konkreettisena esityksenä Keskusta on luonut 101 kohdan listan säännöksistä, jotka voitaisiin tarpeettomina poistaa tai muuttaa.

Politiikassa on tapana vastustaa kilpailevien puolueiden hyviäkin ehdotuksia, koska niiden pelätään nakertavan omaa kannatusta. Vastustajien argumentteja  ymmärretään tarkoituksellisesti väärin, tai sitten takerrutaan joutaviin yksityiskohtiin ilman, että tarkastellaan isoa kuvaa.

Erityisesti tässä taloustilanteessa ei ole varaa mielestäni toimia näin. Vaikka Keskustan listassa on yksittäisiä kohtia, joista olen erimielinen, niin kokonaisuutena tervehdin avausta ilolla ja toivon sen muodostuvan osaksi yhä laajempaa pyrkimystä luoda suomalaisille sellainen yhteiskunta, joka on olemassa heitä varten. Tarvitsemme ajattelutavan muutosta, sekä poliittista tahtoa, joka ylittää puoluerajoja. Huonon ja tarpeettoman sääntelyn ongelma on nimittäin viheliäinen. Poliittisen päätöksenteon luonne suosii usein niitä, jotka hyötyvät sellaisesta sääntelystä, joka vahingoittaa yleistä etua.

Sääntelyllä on aina hyvä tarkoitus. Jokainen laki hyödyttää jotakin tahoa. Joskus etu on niin suuri, että yleistä etua haittaavan ja arkijärkeä loukkaavankin sääntelyn ympärille syntyy virkoja ja järjestöjä, jotka puolustavat tällaista normistoa hyvinkin raivokkaasti. Tavallisella kansalaisella taas on harvoin aikaa tai resursseja tällaisten lakien vastustamiseen ja usein poliittisille päättäjillekin on helpompaa vain antaa nykytilan säilyä ennallaan.

Vanhan viisauden mukaan tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla. Meidän olisikin viimein erotettava sääntelyn tarkoitus sen seurauksista. Pelkkä ymmärrys ilman tekoja on kuitenkin tyhjä. Tarvitsemme rohkeutta tehdä päätöksiä ja vastustaa erityisintressien vaihtoehdotonta maailmaa, jossa ihmisille suotu vapaus johtaa aina hallitsemattomaan tragediaan.

Hyvä sääntely on kevyttä ja johdonmukaista. Se suojelee kansalaisten oikeuksia ja estää heitä joutumasta kohtuuttoman vaaran tai riskin kohteeksi. Terveet instituutiot ja järkevät säännöt luovat pohjan yritystoiminnalle, työpaikoille ja kansalaisten vapaalle ja luovalle toiminnalle.

Raskas ja huonosti toimiva sääntely taas lamauttaa taloudellisen toiminnan ja ihmisten yritteliäisyyden. Pahimmallaan se kohtelee aikuisia ihmisiä lapsina ja kiistää heiltä oikeuden tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä.

Kyky tehdä päätöksiä ja suunnitella omaa elämää on eräänlainen lihas. Jos kaikki päätökset tehdään virastossa puolestasi tai niitä ei saa tehdä ollenkaan, niin tämä lihas surkastuu.  Holhoavassa ja kieltävässä ympäristössä eläminen muuttaa pidemmällä aikavälillä ihmisten ajattelutapaa. Luovista ja aloitteellisista nuorista tulee passiivisia ja kyynisiä aikuisia.

 

One Response to Yhdessä turhaa sääntelyä vastaan

  1. touko-eno sanoo:

    Uusi sivusto on edellistä hitaampi, mutta ei niin paha muutos mitä pelkäsin,usein ihmisten nettisivut menevät vain huonompaan suuntaan joka muutoksella.

    Toivottavasti olet ehdolla Helsingissä keväällä 2015.