Monet EU:n yhdentymiseen intomielisesti suhtautuvat poliitikot ja toimittajat yrittävät yhä leimata liittovaltiosta keskustelemisen vain höpöpuheeksi tai pelotteluksi.

Erityisesti tässä on kunnostautunut eurooppaministeri Stubb, joka mm. 4.3. julkaistussa Etelä-Suomen sanomien haastattelussa totesi liittovaltiokeskustelun olevan pelottelua ja vieläpä älyllisesti epärehellistä. Alkuvuodesta Stubb kuittasikin tv-keskustelussa sanoilla ”höpö höpö” ajatuksen, että eurovaaleissa olisi kysymys myös liittovaltiokehityksestä.

Koska itse olen jo vuosia yrittänyt saada avoimen liittovaltiokeskustelun Suomessakin viimein alkamaan, otan vastatakseni eurooppaministerille.

Komission varapuheenjohtaja Viviane Reding on eurovaalien lähestyessä toistuvasti sanonut suoraan, että hänen visionsa EU:n tulevaisuudesta on Euroopan Yhdysvallat. Itse en ole valmis kuittaamaan tällaisia komissaaritason esityksiä pelkkänä höpöpuheena, vaikka eurooppaministeri olisikin.

Euroopan parlamentissa on lisäksi koko joukko keskeisiä edustajia, jotka puhuvat samaa kuin komissaari Reding. Esimerkiksi sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Hannes Swoboda totesi parlamentin täysistunnossa viime syyskuussa:

”Me haluamme yhä tiiviimmän unionin niin talouden kuin ulkopolitiikan alalla. Tämä on ainoa tie eteenpäin, siksi minä uskon visioon Euroopan Yhdysvalloista.”

Aivan oma lukunsa on liberaaliryhmän – jossa Suomesta istuu keskusta ja RKP – puheenjohtajan Guy Verhofstadtin jatkuva liittovaltiojulistus, josta esimerkkinä vaikkapa seuraava lainaus:

”Tarvitsemme Euroopalle kansallisvaltioiden jälkeisen tulevaisuuden. Emme tarvitse kansallisvaltioiden liittoa, vaan Euroopan kansalaisten liittovaltion.”

Myös Stubbin omaa ryhmää EPP:tä johtava Joseph Daul on toistuvasti vedonnut sen puolesta, että rakennettaisiin poliittisesti integroitunut Eurooppa hallitusten välisen Euroopan sijaan, ja todennut mm. että

”Tarvitaan enemmän Eurooppaa. Kaikilla aloilla. Tarvitaan enemmän harmonisointia.”

Europarlamentti kokonaisuudessaan on puolestaan äänestänyt mietinnössä ”Kohti todellista talous- ja rahaliittoa” seuraavan periaatteen puolesta:

”[Euroopan parlamentti] katsoo, että hallitusten välinen menetelmä on saavuttanut rajansa eikä se sovellu hyvin demokraattiseen ja tehokkaaseen päätöksentekoon 2000-luvulla; katsoo, että olisi siirryttävä todelliseen EU:n liittovaltioon”

Täsmennettäköön, että myös Stubbin oman ryhmän EPP:n selkeä enemmistö äänesti kyseisen mietinnön puolesta. Pitääkö ministeri siis omaakin ryhmäänsä älyllisesti epärehellisenä höpöpuhujien joukkona?

Lopuksi muistuttaisin Stubbia hänen omista lausunnoistaan: hän on europarlamentin aikaisissa (höpö?)puheissaan itsekin maininnut olevansa federalisti, eli liittovaltion kannattaja. Toukokuussa 2005 hän jopa erikseen kiitti silloista Belgian pääministeriä Guy Verhofstadtia siitä, että tämä on ”aito federalisti”, joka puolustaa liittovaltiomuotoista unionia.

Liittovaltiosta puhuminen on eurooppaministerin mielestä muuttunut siis höpöttämiseksi vasta joskus meppiuran jälkeen. Voisiko mielenmuutos itse asiassa johtua siitä, että hallituspuolueissa liittovaltiosta ei ainakaan kotimaassa jostain syystä HALUTA keskustella ääneen? Syy voisi olla esimerkiksi se, että suomalaisista vain 9 % kannattaa liittovaltiota, mutta samanaikaisesti hallituspuolueista 100 % istuu europarlamentissa liittovaltiota ajavissa ryhmissä.

Oli syy mikä tahansa, liittovaltiosta keskusteleminen ei ole älyllisesti epärehellistä. Sen sijaan liittovaltiokeskustelusta kieltäytyminen on älyllinen itsemurha.