Minulta kysyttiin jo keväällä selvitystä Euroopan tulevasta pysyvästä vakausrahastosta. Kuten blogin lukijat jo ovat huomanneet, minkä tahansa EU:hun liittyvän asian täsmällinen selvittäminen on yleensä vaikeaa. Tämä oli silti aivan poikkeuksellisen hankalaa.

Avustajani on lukenut tuntitolkulla eri tietolähteitä ja sopimuksen lakitekstejä. Olemme olleet toistuvasti yhteydessä Suomen EU-suurlähetystöön ja valtionvarainministeriöön. Silti lopullista totuutta ei kaikilta osin saatu selville, koska asiaan liittyy monitulkintaisia kohtia, jotka viime kädessä varmaankin ratkotaan oikeudessa. Alla nyt niin selkeä selvitys asiasta kuin tällä hetkellä on mahdollista tehdä.

Heti alkuun täsmennys. Käsittelyssä on nyt siis Euroopan vakausmekanismi eli EVM (englanniksi ESM eli European Stability Mechanism), jonka on tarkoitus astua voimaan kesällä 2013. Sitä ei siis pidä sekoittaa jo tällä hetkellä toiminnassa olevaan väliaikaiseen Euroopan rahoitusvakausvälineeseen (ERVV), josta nyt viime päivinä on kohistu enemmän, ja jota varmaankin ensi sunnuntain Eurooppa-neuvoston kokouksessakin käsitellään.

Molemmat mekanismit polkaistiin pystyyn tyhjästä vasta nykyisen talouskriisin kärjistyttyä. ERVV:stä päätettiin toukokuussa 2010, jolloin samalla tehtiin periaatepäätös, että myöhemmin luodaan pysyvä mekanismi korvaamaan väliaikainen. Hanke edistyi maaliskuussa 2011 kun Euroopan vakausmekanismin oikeudelliseksi pohjaksi säädettiin SEUT (kts. blogi perussopimukset) artiklaan 136 lisäys:

”Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, voivat perustaa vakausmekanismin, joka aktivoidaan, jos se on välttämätöntä koko euroalueen vakauden turvaamiseksi. Mahdollisen pyydetyn rahoitustuen myöntämiselle mekanismin puitteissa asetetaan tiukat ehdot.”

Tämän epämääräisen lisäyksen pohjalle sitten rakennettiin 50-sivuinen sopimus EVM:n yksityiskohdista (ei saatavilla ajantasaisena suomen kielellä, tässä englanniksi), joka allekirjoitettiin heinäkuussa 2011. Sopimuksen mukaan EVM:n pääoma tulee olemaan 700 miljardia ja lainanantokyky 500 miljardia.

EVM on hallitustenvälinen organisaatio. EVM saa oman hallintoneuvostonsa, joka on organisaation korkein päättävä elin. Hallintoneuvosto koostuu euroalueen valtionvarainministereistä ja kahdesta äänioikeudettomasta tarkkailijasta, EU:n talouskomissaarista ja Euroopan keskuspankin pääjohtajasta.

Lisäksi muodostetaan johtokunta joka toteuttaa hallintoneuvoston sille antamat tehtävät ja johon euroalueen jäsenmaat saavat kukin jäsenen. Edelleen valitaan hallintoneuvoston toimesta EVM:n toimitusjohtaja, joka johtaa johtokuntaa.

EVM:n ajatus on nimensä mukaisesti taata euroalueen taloudellinen vakaus, eli käytännössä luoda pysyvä järjestelmä velkataakkaansa kaatuvien maiden pelastamiseksi. Hallintoneuvosto päättää avun antamisesta, samoin sen ehdoista ja edellytyksistä. Lisäksi hallintoneuvosto voi muuttaa EVM:n lainanantokykyä ja käytössä olevien välineiden valikoimaa. Lähtökohtaisesti nämä EVM:n tukivälineet ovat lainojen antaminen jäsenvaltioille ja niiden joukkovelkakirjojen ostaminen.

Miten tukiprosessi sitten käytännössä etenee? Kun taloudellisen avun tarve hallintoneuvostossa todetaan, EU-komissio neuvottelee (Kansainvälisen valuuttarahaston ja Euroopan keskuspankin tuella) pulassa olevan jäsenmaan kanssa muistiosta (Memorandum of Understanding), jossa sovitaan taloudellisista toimintaehdoista. EVM:n toimitusjohtaja valmistelee ehdotuksen taloudellisen avun sopimisesta, jonka hallintoneuvoston tulee hyväksyä.

Komissio allekirjoittaa muistion, jossa on siis sovittu ehdoista ja kriteereistä taloudellisen avun antamiseksi. EVM:n johtokunnan tulee vielä hyväksyä tämä muistio. Lisäksi EVM perustaa varoitusjärjestelmän, jotta voidaan varmistaa, että ko. jäsenmaa tekee takaisinmaksut ajallaan ja sovitusti. Lopulta komissio sitten valvoo, että ko. jäsenmaa noudattaa sovittuja taloudellisia toimintaehtoja, eli tekee lupaamansa talouden parannusliikkeet.

EVM:n päämaja tulee olemaan Luxemburgissa ja sivutoimisto Brysselissä. EVM:lla tulee olemaan täysi oikeushenkilöllisyys, mikä mahdollistaa irrallisen ja kiinteän omaisuuden myymisen, sopimusten solmimisen, oikeudellisissa menettelyissä osapuolena olemisen jne.

Tätä kirjoittaessa on jo helppo ennakoida, että näin monimutkaisesta järjestelystä tulee paljastumaan yllätyksiä, aivan kuten vast´ikään ERVV:stä. Jätin sitä paitsi kaikkein hankalimman kysymyksen vielä käsittelemättä, eli EVM:n ja sen työntekijöiden immuniteetin lain edessä. Palaan tähän.